Nieuws

Terugblik NEN-EGIZ congres ‘Samen vooruit met Wegiz’

14 september 2023

Op 14 september vond het NEN-EGIZ congres voor de tweede keer plaats, deze keer in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De opening van het congres werd verzorgd door Stefan Meeusen, de...

Lees verder

Start normontwikkelingstraject Acute zorg in 2024

20 september 2023

In 2024 start NEN EGIZ met een nieuw normontwikkelingstraject voor een specifieke gegevensuitwisseling: de norm voor gegevensuitwisseling in de Acute zorg (NEN 7546). NEN faciliteert als onafhankelijke stichting, in opdracht...

Lees verder

Werk mee met de ontwikkeling van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 7523) behorend bij NEN 7513

7 september 2023

Onlangs berichtten we de start van de inzage en commentaarperiode rondom de publicatie van het normontwerp van de revisie van NEN 7513. In afstemming met de normcommissie ‘Informatievoorziening in de...

Lees verder

Minister Ernst Kuipers sluit het NEN-EGIZ congres af

19 augustus 2023

Op donderdag 14 september aanstaande organiseert NEN-EGIZ het jaarlijks congres ‘Samen vooruit met Wegiz’. Dit jaar zal het congres plaatsvinden in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Onze dagvoorzitter Sylvia Veereschild gaat...

Lees verder

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt NEN-norm

31 augustus 2023

Kom naar het webinar voor meer informatie Dit najaar start NEN, op verzoek van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail...

Lees verder

Start commentaarperiode herziene NEN 7513 en ontwikkeling Nederlandse Praktijk Richtlijn

11 juli 2023

Vanaf nu is het mogelijk het normontwerp voor de herziene NEN 7513 – Logging – Vastleggen van acties op persoonlijke gezondheidsinformatie in te zien. Het herzien van de huidige norm...

Lees verder

Wegiz vanaf 1 juli van kracht – ontwikkeling NEN-normen

1 juli 2023

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Dit betekent dat zorgaanbieders vanaf dat moment wettelijk verplicht zijn om zorggegevens elektronisch uit...

Lees verder

Enquête: voorbereiding gebruik van EGIZ-normen

27 juni 2023

Update 17 juli 2023: De enquête is gesloten. In de zomerperiode gaan we aan de slag met de uitkomsten. Met het invullen van onze enquête help je mee in de...

Lees verder

Geslaagde NEN-deelname beurs Zorg&ICT

20 juni 2023

Op één paviljoen deelde NEN tijdens Zorg&ICT de beursvloer met het ministerie van VWS, Nictiz, VZVZ, Stichting MedMij en Zorginstituut Nederland. Ook organiseerde NEN een workshop rondom NEN 7510 –...

Lees verder

Verslag Webinar ‘Wegiz met normen en standaarden naar de praktijk’

19 april 2023

Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ geeft een dynamische en gevarieerde presentatie van de actuele stand van zaken over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. ‘It giet...

Lees verder

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kun je de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische...

Lees verder

‘Streven naar consensus: dat is ons vak’

19 april 2022

Shirin Golyardi en Mirjam van der Gugten werken bij NEN aan de normen en certificatieschema’s, die worden ontwikkeld in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)....

Lees verder

Publicatie NEN 7522:2021 norm voor ontwikkeling en beheer van standaarden en stelsels van standaarden in de zorg

15 september 2021

De norm voor het hanteren van code- en andere terminologiestelsels NEN 7522:2010 is herzien. De nieuwe norm is nu beschikbaar in de normshop van NEN. NEN 7522:2021 ‘Medische informatica –...

Lees verder

Belangrijke rol NEN bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

27 april 2021

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen. NEN heeft de...

Lees verder