Nieuws

Ontdek de praktische betekenis van Wegiz-normen op het NEN-EGIZ Congres ‘Samen de inhoud in’

11 juli 2024

Op 12 september vindt het NEN-EGIZ congres ‘Samen de inhoud in’ plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Tijdens dit evenement krijgen deelnemers de kans om te ontdekken hoe Wegiz-normen zoals...

Lees verder

Webinar: vereisten voor EHR-informatiearchitectuur volgens ISO 18308

11 juli 2024

De recent heruitgegeven norm ISO 18308 is van cruciaal belang voor elk informatiemodel, semantische structuur, toegangscontrolemodel of eHealth-platform dat EHR-informatie beheert. Meld je aan voor dit informatieve webinar en ontdek...

Lees verder

Herziening NEN 7510 deze zomer klaar voor publieke consultatieronde

20 juni 2024

Vakjargon is verleidelijk, maar beter vermijdelijk Het lijkt zo eenvoudig, je neemt een NEN-norm en legt die als een transparant vel over jouw organisatie. Vervolgens ga je alle vakjes afvinken...

Lees verder

Een kijkje in de keuken – bij een van de EGIZ duizendpoten.

20 juni 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ-project, waar NEN een heel stelsel aan...

Lees verder

Webinar publieke consultatie NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg

11 juni 2024

In juli start de publieke consultatie van de herziene NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’. Gedurende deze periode kan elke belanghebbende zijn of haar commentaar geven op de voorgestelde wijzigingen...

Lees verder

NEN-EGIZ biedt podium tijdens congres

4 juni 2024

Wil jij impact maken op het NEN-EGIZ congres ‘Samen de inhoud in’ op 12 september? We zijn op zoek naar bedrijven en/of individuen die een invulling willen geven aan een...

Lees verder

Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’

30 mei 2024

Wij nodigen je van harte uit voor de Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’. Dit evenement zal plaatsvinden op...

Lees verder

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel...

Lees verder

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: de totstandkoming van de NEN 7540 BgZ

18 april 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel...

Lees verder

Bekijk de aftermovie van Zorg & ICT 2024 in de Koninklijke Jaarbeurs Utrecht

18 april 2024

In een succesvolle samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nictiz, Zorginstituut Nederland, VZVZ en MedMij, hebben we als trotse partner een geslaagd evenement mogen faciliteren tijdens de...

Lees verder

NEN 7540, signed, sealed and delivered!

16 april 2024

Hoewel de lancering van NEN 7540 begin maart geen grootse viering was, markeert het toch een belangrijke mijlpaal binnen de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze nieuwe standaard is...

Lees verder

Webinar NEN normen voor generieke functies nu terug te kijken

28 maart 2024

Na een boeiende live uitzending generieke functies en normen in de zorg, is het nu mogelijk om de uitzending terug te kijken. In het licht van de snel naderende veranderingen...

Lees verder

NEN 7540 Basisgegevensset Zorg gepubliceerd

12 maart 2024

NEN 7540 Basisgegevensset Zorg is gepubliceerd. De norm is ontwikkeld in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en richt zich op de uitwisseling tussen instellingen...

Lees verder

Bekijk de informatiebijeenkomst terug over normontwikkelingstraject voor Acute Zorg

7 maart 2024

Afgelopen donderdag 29 februari hebben we een boeiende sessie gehad waar we dieper zijn ingegaan op het normontwikkelingstraject voor Acute Zorg. We hebben besproken hoe gegevens moeten worden uitgewisseld en...

Lees verder

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Communicatie als bindende kracht

22 februari 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel...

Lees verder

NEN-EGIZ: klaar voor nieuwe stappen in 2024

20 februari 2024

In 2023 werd de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) aangenomen, een belangrijke stap voor zowel zorgverleners als patiënten. Sinds 1 juli vorig jaar is de wet van kracht,...

Lees verder

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Het ontstaan van normen in de zorg

30 januari 2024

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ ‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het...

Lees verder

NEN en ministerie van VWS organiseren webinar over NEN-normen voor generieke functies in de zorg

18 januari 2024

Op donderdag 21 maart organiseert NEN, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het webinar ‘NEN-normen voor generieke functies‘. Met de inwerkingtreding van de Wet elektronische...

Lees verder

Innovaties voor verbeterde normtoepassing EGIZ-normen 

12 januari 2024

Om een goed beeld te verkrijgen van de behoeften van normgebruikers heeft NEN een onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in hun behoeftes. Er zijn commissieleden geïnterviewd, en er...

Lees verder

Informatie uitwisselen via e-mail en chatprogramma’s is net zo populair als kwetsbaar

9 januari 2024

De nieuwe werkgroep voor Herziening NTA 7516 Veilige mail en chatapplicaties gaat van start. De wereld van e-mail en chatverkeer verandert razendsnel. De technische toepassingen nemen toe, maar ook de...

Lees verder

NEN Connect laat de samenhang zien tussen normen in EGIZ

19 december 2023

NEN Connect heeft een nieuwe functie toegevoegd die gebruikers helpt om een beter overzicht te krijgen van de samenhang tussen de EGIZ-normen en certificatieschema’s aanzienlijk zal verbeteren. Vanaf nu is...

Lees verder

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ

14 december 2023

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel...

Lees verder

Test onze innovatie en verbeter overzicht samenhang van EGIZ-normen

12 december 2023

Wij zijn op zoek naar normgebruikers met specifieke interesse in EGIZ-normen om ons te helpen bij het testen van een innovatie die de samenhang tussen EGIZ-normen inzichtelijk maakt. De ervaring...

Lees verder

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid,...

Lees verder

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke...

Lees verder

Start van de publieke commentaarronde voor de norm NEN 7519 Lokalisatie

19 oktober 2023

Het normontwerp van NEN 7519 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Lokalisatie’ is nu beschikbaar. Belanghebbenden kunnen tot 20 januari 2024 hun commentaar indienen. Veel medische professionals gebruiken informatiesystemen en elektronische...

Lees verder

Start normontwikkelingstraject Acute zorg in 2024

20 september 2023

In 2024 start NEN EGIZ met een nieuw normontwikkelingstraject voor een specifieke gegevensuitwisseling: de norm voor gegevensuitwisseling in de Acute zorg (NEN 7546). NEN faciliteert als onafhankelijke stichting, in opdracht...

Lees verder

Terugblik NEN-EGIZ congres ‘Samen vooruit met Wegiz’

14 september 2023

Op 14 september vond het NEN-EGIZ congres voor de tweede keer plaats, deze keer in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De opening van het congres werd verzorgd door Stefan Meeusen, de...

Lees verder

Werk mee met de ontwikkeling van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 7523) behorend bij NEN 7513

7 september 2023

Onlangs berichtten we de start van de inzage en commentaarperiode rondom de publicatie van het normontwerp van de revisie van NEN 7513. In afstemming met de normcommissie ‘Informatievoorziening in de...

Lees verder

Start commentaarperiode herziene NEN 7513 en ontwikkeling Nederlandse Praktijk Richtlijn

11 juli 2023

Vanaf nu is het mogelijk het normontwerp voor de herziene NEN 7513 – Logging – Vastleggen van acties op persoonlijke gezondheidsinformatie in te zien. Het herzien van de huidige norm...

Lees verder

Wegiz vanaf 1 juli van kracht – ontwikkeling NEN-normen

1 juli 2023

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Dit betekent dat zorgaanbieders vanaf dat moment wettelijk verplicht zijn om zorggegevens elektronisch uit...

Lees verder

Geslaagde NEN-deelname beurs Zorg&ICT

20 juni 2023

Op één paviljoen deelde NEN tijdens Zorg&ICT de beursvloer met het ministerie van VWS, Nictiz, VZVZ, Stichting MedMij en Zorginstituut Nederland. Ook organiseerde NEN een workshop rondom NEN 7510 –...

Lees verder

Verslag Webinar ‘Wegiz met normen en standaarden naar de praktijk’

19 april 2023

Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ geeft een dynamische en gevarieerde presentatie van de actuele stand van zaken over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. ‘It giet...

Lees verder

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kun je de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische...

Lees verder

Publicatie NEN 7522:2021 norm voor ontwikkeling en beheer van standaarden en stelsels van standaarden in de zorg

15 september 2021

De norm voor het hanteren van code- en andere terminologiestelsels NEN 7522:2010 is herzien. De nieuwe norm is nu beschikbaar in de normshop van NEN. NEN 7522:2021 ‘Medische informatica –...

Lees verder

Belangrijke rol NEN bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

27 april 2021

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen. NEN heeft de...

Lees verder