Nieuws

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kun je de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische...

Lees verder

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers stuurde op 22 november 2022 een brief aan de Eerste en Tweede Kamer over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het...

Lees verder

Tweede Kamer stemt unaniem vóór Wegiz

27 september 2022

Wegiz aangenomen! De Tweede Kamer nam in september 2022 het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aan. VWS-minister Ernst Kuipers: ‘Met deze wet gaan we...

Lees verder

Terugblik NEN EGIZ congres 2022

14 september 2022

Dinsdag 13 september 2022 kwamen onder andere zorgprofessionals, ICT-leveranciers, beleidsmakers, zorgverzekeraars, en certificerende instellingen samen tijdens het NEN-congres ‘Samen vooruit met Wegiz’. “Als we het allemaal eens zijn dat elektronische...

Lees verder

Publicatie herziene norm NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’

11 juli 2022

NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’. Na ingrijpende herziening vervangt deze publicatie de 2015-editie. Het toepassingsgebied van NEN 7512 is de elektronische communicatie in de zorg,...

Lees verder

Normontwikkeling EGIZ in relatie tot EHDS

25 mei 2022

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space, EHDS). De Europese Commissie richt zich hiermee op het creëren en versterken van...

Lees verder

‘Streven naar consensus: dat is ons vak’

19 april 2022

Shirin Golyardi en Mirjam van der Gugten werken bij NEN aan de normen en certificatieschema’s, die worden ontwikkeld in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)....

Lees verder

Publicatie herziene norm NEN 7503:2022 gegevensuitwisseling in de zorg

5 april 2022

NEN 7503:2022 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien en onlangs gepubliceerd. De nieuwe versie...

Lees verder

Plan van aanpak Generieke functies beschikbaar

28 maart 2022

De NEN-werkgroep ‘normen voor generieke functies’ leverde op verzoek van het ministerie van VWS in februari 2022 een plan van aanpak op voor het opstellen van normen voor generieke functies...

Lees verder

Publicatie NEN 7522:2021 norm voor ontwikkeling en beheer van standaarden en stelsels van standaarden in de zorg

15 september 2021

De norm voor het hanteren van code- en andere terminologiestelsels NEN 7522:2010 is herzien. De nieuwe norm is nu beschikbaar in de normshop van NEN. NEN 7522:2021 ‘Medische informatica –...

Lees verder

Belangrijke rol NEN bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

27 april 2021

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen. NEN heeft de...

Lees verder