Nieuws

Terugblik op de lezingen Zorg & ICT vakbeurs

22 november 2021

Op 2, 3 en 4 november was NEN aanwezig met een stand op de Zorg & ICT vakbeurs in de Jaarbeurs. NEN heeft partijen geïnformeerd over de rol van normalisatie,...

Lees verder

Programma webinar ‘EGIZ, werk in uitvoering – de samenhang’ op 14 December 2021

8 december 2021

10:30 Brede context gegevensuitwisseling in de zorg In welke context speelt gegevensuitwisseling in de zorg zich af in Nederland en hoe verhoudt zich dit tot internationale ontwikkelingen? Wat is de...

Lees verder

Werkgroep ‘Normen voor generieke functies’ van start

18 oktober 2021

De werkgroep ‘Normen voor generieke functies’ start op 2 november met een plan van aanpak. De werkgroep werkt aan normen voor generieke functies voor interoperabiliteit en gegevensuitwisseling in de zorg....

Lees verder

Bezoek de lezingen van NEN tijdens Zorg & ICT van 2 tot en met 4 november

15 oktober 2021

Eindelijk kunnen we elkaar weer live spreken en ontmoeten! Op 2, 3 en 4 november vindt de Zorg & ICT vakbeurs plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. NEN-EGIZ is ook...

Lees verder

Highlights uit de bijeenkomst over radiologische beeldbeschikbaarheid

7 oktober 2021

Donderdag 23 september 2021 was de eerste bijeenkomst van de werkgroep ‘Beeldbeschikbaarheid’ voor de normen die ontwikkeld worden binnen het programma EGIZ. Deze werkgroep gaat een norm opstellen om de...

Lees verder

Publicatie NEN 7522:2021 norm voor ontwikkeling en beheer van standaarden en stelsels van standaarden in de zorg

15 september 2021

De norm voor het hanteren van code- en andere terminologiestelsels NEN 7522:2010 is herzien. De nieuwe norm is nu beschikbaar in de normshop van NEN. NEN 7522:2021 ‘Medische informatica –...

Lees verder

Bezoek NEN-EGIZ op het ICT & Health congres

9 juni 2021

Op 17 juni 2021 opent ICT & health virtueel de deuren van het grootste, jaarlijks terugkerende congres voor de zorg over de toekomst van de zorg, slimme innovaties, relevante technologieën,...

Lees verder

Informatiebijeenkomst voor beeldbeschikbaarheid in de zorg

19 mei 2021

NEN start een normontwikkelingstraject om afspraken vast te leggen over het elektronisch uitwisselen van medische beelden en verslag. Op 24 juni 2021 van 10:00 tot 11:00 uur wordt er tijdens...

Lees verder

Ministerraad stemt in met verplichte elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

28 april 2021

Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling is door de minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, ingediend in de ministerraad en aangenomen. Deze wet maakt het verplicht voor zorgverleners om...

Lees verder

NEN speelt belangrijke rol in Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

27 april 2021

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen. NEN heeft de...

Lees verder

Informatiebijeenkomst over de nieuwe NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ)

26 april 2021

Maandag 14 juni organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. De norm wordt ontwikkeld...

Lees verder

Commentaar geven op normontwerp NEN 7503 voor gegevensuitwisseling in de zorg

9 april 2021

NEN 7503:2021 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien. NEN 7503 vormt de basis waarmee...

Lees verder

De werkgroep ‘Normontwikkeling voor generieke functies’.

7 april 2021

De werkgroep ‘Normen voor generieke functies’ gaat 2 november 2021 van start met het opstellen van een plan van aanpak. Deze werkgroep gaat uitwerken wat de bijdrage kan zijn voor...

Lees verder

‘Doe mee!’ is de belangrijke oproep tijdens webinar EGIZ

31 maart 2021

Dinsdag 30 maart vond het webinar over Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ) plaats. Ruim 500 aanwezigen zijn door het ministerie van VWS en NEN geïnformeerd over de ontwikkeling van...

Lees verder

Erik Gerritsen – SG Ministerie van VWS

28 januari 2021

In gesprek met Erik Gerritsen over programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg & Digitale Transformatie.  

Lees verder

Herziening norm voor logging is gestart

12 januari 2021

De wet Wabvpz verplicht zorgverleners sinds 1 juli 2020 om cliënten inzage te geven in wie toegang heeft gehad tot hun patiëntengegevens. In de praktijk is dat nog niet overal...

Lees verder