Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Op deze website leest u over de ontwikkelingen van NEN-normen en certificatieschema’s ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). NEN is hét normalisatie-instituut van Nederland. Het ministerie van VWS heeft NEN gevraagd om als onafhankelijke partij de totstandkoming van NEN-normen en certificatieschema’s te faciliteren.

Lees meer

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Een wet die stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

Door elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van cliënten sneller en is de informatie accuraat. NEN gaat samen met het zorgveld een stelsel van NEN-normen en certificatieschema’s ontwikkelen. Deze zorgen ervoor dat gegevens digitaal uitgewisseld worden en dat certificerende instellingen kunnen toetsen of aan de eisen van de normen wordt voldaan.

Bezoek de lezingen van NEN tijdens Zorg & ICT van 2 tot en met 4 november

15 oktober

Eindelijk kunnen we elkaar weer live spreken en ontmoeten! Op 2, 3 en 4 november vindt de Zorg & ICT vakbeurs plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. NEN-EGIZ is ook...

Lees verder

Highlights uit de bijeenkomst over radiologische beeldbeschikbaarheid

7 oktober

Donderdag 23 september 2021 was de eerste bijeenkomst van de werkgroep ‘Beeldbeschikbaarheid’ voor de normen die ontwikkeld worden binnen het programma EGIZ. Deze werkgroep gaat een norm opstellen om de...

Lees verder

Programmaraad

De Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’ heeft tot doel om te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van EGIZ. NEN voert het secretariaat. Meer informatie over de Programmaraad vindt u op deze site.

Actiz_350x150
GS1 nl_350x150
HL7_350x150
IHE_350x150
Ineen_350x150
Ministerie-VWS-logo_384x150
Nictiz_309x120
NL zorgautoriteit_350x150
PFNL-kleur_440x150
RIVM_350x150
RSO_350x150
V en VN_350x150
Vecozo_350x150
Z-index_350x150

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN EGIZ via EGIZ@nen.nl.
Kijk hier voor de meest gestelde vragen.

Neem conctact op