NEN EGIZ - Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Op deze website lees je alles over de ontwikkelingen van NEN-normen en certificatieschema’s ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). NEN is het Nederlands Normalisatie Instituut en regievoerder bij de onafhankelijke totstandkoming van NEN-normen en het faciliteren van certificatieschema’s.

Lees meer

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Deze wet die verplicht dat aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners elektronisch moeten verlopen.

Het elektronisch uitwisselen van gegevens zorgt ervoor dat de benodigde informatie voor de behandeling van zorggebruikers sneller beschikbaar is. In samenwerking met het zorgveld werkt NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, als onafhankelijke partij aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. Inmiddels werken ruim 300 experts uit het zorgveld aan de inhoud van deze NEN-normen.

Er worden twee soorten normen ontwikkeld: normen voor generieke functies (zoals ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie) en normen voor specifieke gegevensuitwisselingen (zoals ‘eOverdracht’, ‘medicatiegegevens’). In de certificatieschema’s staan de eisen voor toetsing.

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Communicatie als bindende kracht

22 februari 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel...

Lees verder

NEN-EGIZ: klaar voor nieuwe stappen in 2024

20 februari 2024

In 2023 werd de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) aangenomen, een belangrijke stap voor zowel zorgverleners als patiënten. Sinds 1 juli vorig jaar is de wet van kracht,...

Lees verder

Informatiebijeenkomst normontwikkelingstraject Acute Zorg

23 januari 2024

In opdracht van het Ministerie van VWS zal NEN binnen het kader van het programma EGIZ (Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg) een nieuw normontwikkelingstraject starten. Dit traject heeft als doel...

Lees verder

NEN en ministerie van VWS organiseren webinar over NEN-normen voor generieke functies in de zorg

18 januari 2024

Op donderdag 21 maart organiseert NEN, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het webinar ‘NEN-normen voor generieke functies‘. Met de inwerkingtreding van de Wet elektronische...

Lees verder

NEN Connect laat de samenhang zien tussen normen in EGIZ

19 december 2023

NEN Connect heeft een nieuwe functie toegevoegd die gebruikers helpt om een beter overzicht te krijgen van de samenhang tussen de EGIZ-normen en certificatieschema’s aanzienlijk zal verbeteren. Vanaf nu is...

Lees verder

Programmaraad NEN EGIZ

De Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’ heeft als doel te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. NEN voert het secretariaat. Meer informatie over de Programmaraad vind je hier.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met NEN EGIZ via egiz@nen.nl
of volg ons op LinkedIn .

Neem contact op