Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Op deze website leest u over de ontwikkelingen van NEN-normen en certificatieschema’s ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). Het ministerie van VWS heeft NEN opdracht gegeven om deze samen met het zorgveld te ontwikkelen.

Lees meer

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Een wet die stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

Door elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van cliënten sneller en is de informatie accuraat. NEN gaat samen met het zorgveld een stelsel van NEN-normen en certificatieschema’s ontwikkelen. Deze zorgen ervoor dat gegevens digitaal uitgewisseld worden en dat certificerende instellingen kunnen toetsen of aan de eisen van de normen wordt voldaan.

‘Doe mee!’ is de belangrijke oproep tijdens webinar EGIZ

31 maart

Dinsdag 30 maart vond het webinar over Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ) plaats. Ruim 500 aanwezigen zijn door het ministerie van VWS en NEN geïnformeerd over de ontwikkeling van...

Lees verder

Erik Gerritsen – SG Ministerie van VWS

28 januari

In gesprek met Erik Gerritsen over programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg & Digitale Transformatie.  

Lees verder

Programmaraad

De Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’ heeft tot doel om te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van EGIZ. NEN voert het secretariaat. Meer informatie over de Programmaraad vindt u op deze site.

Actiz_350x150
GS1 nl_350x150
HL7_350x150
IHE_350x150
Ineen_350x150
Ministerie-VWS-logo_384x150
Nictiz_309x120
NL zorgautoriteit_350x150
PFNL-kleur_440x150
RIVM_350x150
RSO_350x150
V en VN_350x150
Vecozo_350x150
Z-index_350x150

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN EGIZ via EGIZ@nen.nl.

Neem conctact op