NEN EGIZ - Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Op deze website lees je alles over de ontwikkelingen van NEN-normen en certificatieschema’s ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). NEN is het Nederlands Normalisatie Instituut en regievoerder bij de onafhankelijke totstandkoming van NEN-normen en het faciliteren van certificatieschema’s.

Lees meer

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Een wet die stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

Door elektronisch gegevens uit te wisselen, is de juiste informatie die nodig is voor de behandeling van zorggebruikers sneller beschikbaar. NEN en het zorgveld ontwikkelen samen een stelsel van NEN-normen en certificatieschema’s. Dit stelsel zorgt ervoor dat gegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden en dat Certificerende Instellingen kunnen toetsen of aan de eisen van de normen wordt voldaan.

In september 2022 nam de Tweede Kamer unaniem het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan. In april 2023 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel.

Verslag Webinar ‘Wegiz met normen en standaarden naar de praktijk’

19 april 2023

Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ geeft een dynamische en gevarieerde presentatie van de actuele stand van zaken over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. ‘It giet...

Lees verder

Bezoek NEN tijdens Zorg&ICT 2023

5 juni 2023

Van 13-15 juni vind je NEN samen met het ministerie van VWS, VZVZ, Nictiz, Zorginstituut Nederland en Stichting MedMij op één paviljoen op de Zorg&ICT-beurs. Je vindt ons in hal 1...

Lees verder

Patiëntenfederatie Nederland over de Wegiz

Programmaraad NEN EGIZ

De Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’ heeft als doel te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. NEN voert het secretariaat. Meer informatie over de Programmaraad vind je hier.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met NEN EGIZ via egiz@nen.nl.

Neem contact op