NEN EGIZ - Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Op deze website lees je alles over de ontwikkelingen van NEN-normen en certificatieschema’s ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). NEN is het Nederlands Normalisatie Instituut en regievoerder bij de onafhankelijke totstandkoming van NEN-normen en het faciliteren van certificatieschema’s.

Lees meer

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Deze wet die verplicht dat aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners elektronisch moeten verlopen.

Het elektronisch uitwisselen van gegevens zorgt ervoor dat de benodigde informatie voor de behandeling van zorggebruikers sneller beschikbaar is. In samenwerking met het zorgveld werkt NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, als onafhankelijke partij aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. Inmiddels werken ruim 300 experts uit het zorgveld aan de inhoud van deze NEN-normen.

Er worden twee soorten normen ontwikkeld: normen voor generieke functies (zoals ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie) en normen voor specifieke gegevensuitwisselingen (zoals ‘eOverdracht’, ‘medicatiegegevens’). In de certificatieschema’s staan de eisen voor toetsing.

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel...

Lees verder

Werkgroep NTA 7532 Technische afspraken voor Veilige chatapplicaties gaat 10 juli van start

21 mei 2024

Per 10 juli 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7532 voor Veilige chatapplicaties’ van start. De NTA 7532 stelt technische eisen aan veilige chatapplicaties voor uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke...

Lees verder

Werkgroep NTA 7531 Technische afspraken voor Veilige mail gaat 5 juni van start

18 april 2024

Per 5 juni 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7531 Technische afspraken voor Veilige mail’ van start. Deze NTA stelt eisen aan veilige e-mail voor uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie....

Lees verder

Programmaraad NEN EGIZ

De Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’ heeft als doel te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. NEN voert het secretariaat. Meer informatie over de Programmaraad vind je hier.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met NEN EGIZ via egiz@nen.nl
of volg ons op LinkedIn .

Neem contact op