NEN EGIZ - Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Op deze website lees je alles over de ontwikkelingen van NEN-normen en certificatieschema’s ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). NEN is het Nederlands Normalisatie Instituut en regievoerder bij de onafhankelijke totstandkoming van NEN-normen en het faciliteren van certificatieschema’s.

Lees meer

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Een wet die stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

Door elektronisch gegevens uit te wisselen is de juiste informatie die nodig is voor de behandeling van zorggebruikers sneller beschikbaar. In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN als onafhankelijke partij samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. Er worden twee soorten normen ontwikkeld: normen voor generieke functies (zoals ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie) en normen voor specifieke gegevensuitwisselingen (zoals ‘verpleegkundige overdracht’, ‘medicatiegegevens’). In de certificatieschema’s staan de eisen voor toetsing.

Terugblik NEN-EGIZ congres ‘Samen vooruit met Wegiz’

14 september 2023

Op 14 september vond het NEN-EGIZ congres voor de tweede keer plaats, deze keer in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De opening van het congres werd verzorgd door Stefan Meeusen, de...

Lees verder

Start normontwikkelingstraject Acute zorg in 2024

20 september 2023

In 2024 start NEN EGIZ met een nieuw normontwikkelingstraject voor een specifieke gegevensuitwisseling: de norm voor gegevensuitwisseling in de Acute zorg (NEN 7546). NEN faciliteert als onafhankelijke stichting, in opdracht...

Lees verder

Blijf op de hoogte

12 september 2023

Als je ons volgt op LinkedIn, ontvang je direct updates over de ontwikkeling van en actualiteit rondom de NEN-normen en certificatieschema’s waaraan NEN Egiz, in opdracht van het ministerie van...

Lees verder

Programmaraad NEN EGIZ

De Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’ heeft als doel te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. NEN voert het secretariaat. Meer informatie over de Programmaraad vind je hier.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met NEN EGIZ via egiz@nen.nl
of volg ons op LinkedIn .

Neem contact op