Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Op deze website leest u over de ontwikkelingen van NEN-normen en certificatieschema’s ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). NEN is hét normalisatie-instituut van Nederland. Het ministerie van VWS heeft NEN gevraagd om als onafhankelijke partij de totstandkoming van NEN-normen en certificatieschema’s te faciliteren.

Lees meer

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Een wet die stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

Door elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van cliënten sneller en is de informatie accuraat. NEN en het zorgveld ontwikkelen samen een stelsel van NEN-normen en certificatieschema’s. Deze zorgen ervoor dat gegevens digitaal uitgewisseld worden en dat certificerende instellingen kunnen toetsen of aan de eisen van de normen wordt voldaan.

NEN Congres: ‘Samen vooruit met Wegiz’

27 juni 2022

Dinsdag 13 september 2022  10:00-16:00 uur Locatie: Muntgebouw Utrecht Welke invloed heeft de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het zorgveld? Hoe verloopt het proces van het ontwikkelen...

Lees verder

Zorg & ICT 2022 ‘Samen werken aan zorg en gezondheid’

20 juni 2022

Drie dagen lang was NEN aanwezig op de vakbeurs Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. De Zorg & ICT beurs viel samen met de beurzen ‘Zorgtotaal’ en ‘Support’...

Lees verder

Informatiebijeenkomst ontwikkeling normen voor generieke functies

19 mei 2022

Op 18 mei 2022 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen voor generieke functies. In het kader van de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ontwikkelen we nieuwe normen...

Lees verder

Patientenfederatie Nederland over de Wegiz

Programmaraad

De Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’ heeft tot doel om te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van EGIZ. NEN voert het secretariaat. Meer informatie over de Programmaraad vindt u op deze site.

Actiz_350x150
GS1 nl_350x150
HL7_350x150
IHE_350x150
Ineen_350x150
Ministerie-VWS-logo_384x150
Nictiz_309x120
NL zorgautoriteit_350x150
PFNL-kleur_440x150
RIVM_350x150
RSO_350x150
V en VN_350x150
Vecozo_350x150
Z-index_350x150

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN EGIZ via EGIZ@nen.nl.
Kijk hier voor de meest gestelde vragen.

Neem conctact op