NEN EGIZ - Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Op deze website lees je alles over de ontwikkelingen van NEN-normen en certificatieschema’s ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). NEN is het Nederlands Normalisatie Instituut en regievoerder bij de onafhankelijke totstandkoming van NEN-normen en het faciliteren van certificatieschema’s.

Lees meer

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Een wet die stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

Door elektronisch gegevens uit te wisselen is de juiste informatie die nodig is voor de behandeling van zorggebruikers sneller beschikbaar. In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN als onafhankelijke partij samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. Er worden twee soorten normen ontwikkeld: normen voor generieke functies (zoals ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie) en normen voor specifieke gegevensuitwisselingen (zoals ‘verpleegkundige overdracht’, ‘medicatiegegevens’). In de certificatieschema’s staan de eisen voor toetsing.

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid,...

Lees verder

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke...

Lees verder

Start van de publieke commentaarronde voor de norm NEN 7519 Lokalisatie

19 oktober 2023

Het normontwerp van NEN 7519 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Lokalisatie’ is nu beschikbaar. Belanghebbenden kunnen tot 20 januari 2024 hun commentaar indienen. Veel medische professionals gebruiken informatiesystemen en elektronische...

Lees verder

Programmaraad NEN EGIZ

De Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’ heeft als doel te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. NEN voert het secretariaat. Meer informatie over de Programmaraad vind je hier.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met NEN EGIZ via egiz@nen.nl
of volg ons op LinkedIn .

Neem contact op