Overzicht normen

Normontwikkeling

NEN werkt voor de Wegiz aan verschillende NEN-normen en certificatieschema’s. De inhoud van een norm wordt niet door NEN bepaald, maar door de leden uit de werkgroepen. Deze leden komen uit verschillende organisaties, die met elkaar afspraken maken over de inhoud van een nieuwe norm.

Bij normontwikkeling is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een norm. Binnen NEN-EGIZ zijn dit zorginstellingen, zorggebruikers- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, ICT-leveranciers, adviesbureaus en certificerende instellingen.

Normen voor specifieke gegevensuitwisselingen

De ontwikkeling van NEN-normen voor vijf specifieke gegevensuitwisselingen kreeg vanuit de Meerjarenagenda Wegiz voorrang. Dit zijn:

  1. Basisgegevensset Zorg (BgZ)
  2. Beeldbeschikbaarheid
  3. eOverdracht
  4. Medicatieoverdracht
  5. Acute Zorg

Dit zijn de normen voor specifieke gegevensuitwisselingen:

 

NEN 7503 – Voorschrijven en ter handstellen medicatie Gepubliceerd
  • NEN 7503:2022 hier kosteloos downloaden
  • NEN 7503:2022 hier inzien zonder in te loggen (HTML)
NEN 7540 – Basisgegevensset Zorg Gepubliceerd
 
  • NEN 7540:2022 hier kosteloos downloaden
  • NEN 7540:2022 hier inzien zonder in te loggen (HTML)
NEN 7541 – Beeldbeschikbaarheid In ontwikkeling, uitvoering praktijkbeoordeling
NEN 7542 – Medicatiegegevens In ontwikkeling
NEN 7545 – eOverdracht In ontwikkeling
NEN 7546 – Acute zorg Start in 2024

Normen voor generieke functies

Bij normen voor generieke functies gaat het over generieke elementen die een rol spelen bij elke gegevensuitwisseling. Denk hierbij aan de identificatie van een zorgverlener of de registratie van toestemming. De werkgroepen werken aan onderstaande normen.

NEN 7517 – Toestemming in ontwikkeling
NEN 7518 – Identificatie & Authenticatie in ontwikkeling
NEN 7519 – Lokalisatie in ontwikkeling
NEN 7520 – Autorisatie in ontwikkeling

Normen voor informatiebeveiliging

NEN 7510 – Medische informatica –  NEN 7510 is in revisie
Informatiebeveiliging in de zorg Je kunt NEN 7510:2011 hier kosteloos downloaden
Je kunt NEN 7510:2011 hier inzien zonder in te loggen
NEN 7512:2022 – Medische informatica –  NEN 7512:2022 is kosteloos beschikbaar via NEN normshop
Informatiebeveiliging in de zorg– Vertrouwensbasis Je kunt NEN 7512:2022 hier kosteloos downloaden
voor Gegevensuitwisseling Je kunt NEN 7512:2022 hier inzien zonder in te loggen
NEN 7513 – Logging  in ontwikkeling