Downloads

Download nu de presentaties van de Zorg & ICT Beurs 2023

2 mei 2024

De presentaties die namens NEN zijn gegeven tijdens de Zorg & ICT Beurs van 9-11 april 2023 in de Jaarbeurs Utrecht, zijn nu beschikbaar om te downloaden.   Dinsdag 9...

Lees verder

NEN 7540 Basisgegevensset Zorg gepubliceerd

12 maart 2024

NEN 7540 Basisgegevensset Zorg is gepubliceerd. De norm is ontwikkeld in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en richt zich op de uitwisseling tussen instellingen...

Lees verder

Publicatie herziene norm NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’

11 juli 2022

NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’. Na ingrijpende herziening vervangt deze publicatie de 2015-editie. Het toepassingsgebied van NEN 7512 is de elektronische communicatie in de zorg,...

Lees verder

Publicatie herziene norm NEN 7503:2022 gegevensuitwisseling in de zorg

5 april 2022

NEN 7503:2022 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien en onlangs gepubliceerd. De nieuwe versie...

Lees verder

Plan van aanpak Generieke functies beschikbaar

28 maart 2022

De NEN-werkgroep ‘normen voor generieke functies’ leverde op verzoek van het ministerie van VWS in februari 2022 een plan van aanpak op voor het opstellen van normen voor generieke functies...

Lees verder