Downloads

Start commentaarperiode herziene NEN 7513 en ontwikkeling Nederlandse Praktijk Richtlijn

11 juli 2023

Vanaf nu is het mogelijk het normontwerp voor de herziene NEN 7513 – Logging – Vastleggen van acties op persoonlijke gezondheidsinformatie in te zien. Het herzien van de huidige norm...

Lees verder

Publicatie herziene norm NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’

11 juli 2022

NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’. Na ingrijpende herziening vervangt deze publicatie de 2015-editie. Het toepassingsgebied van NEN 7512 is de elektronische communicatie in de zorg,...

Lees verder

Publicatie herziene norm NEN 7503:2022 gegevensuitwisseling in de zorg

5 april 2022

NEN 7503:2022 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien en onlangs gepubliceerd. De nieuwe versie...

Lees verder

Plan van aanpak Generieke functies beschikbaar

28 maart 2022

De NEN-werkgroep ‘normen voor generieke functies’ leverde op verzoek van het ministerie van VWS in februari 2022 een plan van aanpak op voor het opstellen van normen voor generieke functies...

Lees verder