Terugkijken

Om alle stakeholders goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s, organiseert NEN regelmatig webinars en bijeenkomsten. Hieronder zie je een overzicht van de afgelopen webinars/bijeenkomsten.


Op 21 maart 2024 organiseerden we de live uitzending ‘NEN- normen voor generieke functies’. Kijk hier de live uitzending terug.

Terugkijken: Informatiebijeenkomst start normontwikkeling Acute Zorg (online)

Op donderdag 29 februari 2024 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst voor de start van het normontwikkelingstraject Acute Zorg. Kijk hier de online informatiebijeenkomst terug. Aan bod komen de scope, planning en samenhang met andere EGIZ-normen.

 

Terugkijken: Informatiebijeenkomst start normontwikkeling generieke functie Autorisatie (online)

Op dinsdag 26 september jl. organiseerde NEN een informatiebijeenkomst voor de start van het normontwikkelingstraject voor een nieuwe generieke functie: Autorisatie. Kijk hier de online informatiebijeenkomst terug.

Hieronder vind je de presentatie van de informatiebijeenkomst:
Masterpresentatie infobijeenkomst autorisatie PDF


Terugblik NEN-EGIZ congres 'Samen vooruit met Wegiz'

Op 14 september 2023 organiseerde we het tweede NEN-EGIZ congres: ‘Samen vooruit met Wegiz’. Kijk hier een impressie van de dag terug:

Graag delen wij de presentaties van de plenaire sessie en workshops met jullie:


Terugkijken: informatiebijeenkomst norm voor veilige mail en chatapplicaties

Op woensdag 13 september jl. organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over de norm voor veilige mail en chatapplicaties. Heeft u interesse om deel te nemen aan de werkgroep NEN 7516 ” Veilige mail en chatapplicaties’, stuur dan een email naar egiz@nen.nl. De deadline voor aanmelden is uiterlijk 1 december 2023.

Kijk hier de informatiebijeenkomst terug:

Hieronder vind je de presentatie van de informatiebijeenkomst:

PPT-Veiligemail_NEN_NL_Webinar_20230913


Terugkijken: Webinar 'Wegiz met normen en standaarden naar de praktijk'

Op 18 april 2023 organiseerden we het webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar de praktijk’. Kijk hier het webinar terug.

Hieronder vind je de beelden die getoond werden tijdens het webinar.
Presentatie webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’


Terugkijken: Informatiebijeenkomst NEN 7545 'Gegevensuitwisseling in de zorg - eOverdracht'

Op 12 januari 2023 organiseerden we een Informatiebijeenkomst over NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – eOverdracht’. Het traject startte met deze informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Kijk de informatiebijeenkomst hier terug.


Terugkijken: Informatiebijeenkomst NEN 7540 BgZ

Op 5 december 2022 organiseerden we een informatiebijeenkomst over NEN 7540 – BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg.

Kijk de informatiebijeenkomst hier terug.


Terugkijken: Informatiebijeenkomst NEN 7542 medicatiegegevens

Op 31 oktober 2022 organiseerden we een informatiebijeenkomst over NEN 7542 – Medicatiegegevens. Kijk de informatiebijeenkomst hier terug.


Terugblik NEN-congres: 'Samen vooruit met Wegiz'

Op 13 september 2022 organiseerde we het NEN EGIZ-congres: ‘Samen vooruit met Wegiz’. Kijk hier een impressie van de dag terug.

Hieronder vind je de presentaties van het congres:

Plenaire sessie presentaties NEN EGIZ-congres 13.09.2022

NEN EGIZ-congres workshop ‘Samenhang’ samengevoegde presentaties

NEN EGIZ-congres workshop ‘NEN-NCS7503’

NEN EGIZ-congres workshop ‘Certificatie en Wegiz’

NEN EGIZ-congres workshop ‘Wetgevingstraject’  


Terugkijken: informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen voor generieke functies

Op 18 mei 2022 organiseerden we een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen voor generieke functies.

Kijk de informatiebijeenkomst terug via onderstaande link.


Terugkijken: EGIZ, werk in uitvoering - de samenhang

Op 14 december 2021 organiseerden we in samenwerking met het ministerie van VWS het webinar: ‘EGIZ, werk in uitvoering – de samenhang’. Kijk hier het webinar terug.


Terugkijken: Informatiebijeenkomst voor beeldbeschikbaarheid in de zorg

Op 24 juni 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst voor beeldbeschikbaarheid in de zorg.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vind je hieronder:

20210624 Presentatie informatiebijeenkomst Beeldbeschikbaarheid


Terugkijken: Informatiebijeenkomst over de nieuwe NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) - uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg.

Op 14 juni 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen norm voor de BgZ. Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vind je hieronder:

Presentatie bijeenkomst BgZ 14 juni


Terugkijken: informatiebijeenkomst 'normontwikkeling voor generieke functies'

Op 17 mei 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst over een nieuw te ontwikkelen set normen voor de generieke functies. Deze zijn relevant voor meerdere of alle door de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan te wijzen gegevensuitwisselingen.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van de bijeenkomst vind je hieronder:

EGIZ 17 mei bijeenkomst generieke functies


Terugkijken: webinar normontwerp NEN 7503 voor gegevensuitwisseling in de zorg

NEN 7503 vormt de basis waarmee informatiesystemen zullen worden gecertificeerd om aan de eisen van het wetsvoorstel voor de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) te voldoen. Op 11 mei 2021 organiseerden we een webinar waarin er vragen over het normontwerp gesteld werden. Kijk hier het webinar terug:

 

Webinar 11 mei – NEN 7503 – presentaties


Terugkijken: 'Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg'

Op 30 maart 2021 organiseerden het ministerie van VWS en NEN het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’. Kijk hier de interviews tijdens het webinar terug.

Kijk hieronder de andere interviews terug: