Wegiz vanaf 1 juli van kracht – ontwikkeling NEN-normen

1 juli 2023
Wegiz

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Dit betekent dat zorgaanbieders vanaf dat moment wettelijk verplicht zijn om zorggegevens elektronisch uit te wisselen. Via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) wordt straks verwezen naar NEN-normen.  

De Wegiz gaat over ‘de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek’, zodat zorgaanbieder goede en veilige zorg kunnen bieden aan zorggebruikers. Door gegevens elektronisch uit wisselen, is de kans op fouten kleiner en kan informatie, die voor de behandeling noodzakelijk is, sneller van de ene zorgverlener naar de andere. Vanuit de Wegiz maken het zorgveld, partners en ICT-leveranciers inhoudelijke afspraken over eenheid van taal en techniek. Deze afspraken worden vastgelegd in NEN-normen en standaarden. 

Verplichte gegevensuitwisselingen 

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg, heeft het ministerie van VWS een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld waarin is bepaald welke gegevensuitwisselingen de komende periode prioriteit hebben. Hieraan is vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) nog een gegevensuitwisseling toegevoegd. De eerste gegevensuitwisseling ‘elektronisch voorschrijven door huisartsen’ is vanaf 1 januari 2024 verplicht.

EGIZ 

In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN als onafhankelijke partij samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. Er worden twee type normen ontwikkeld: normen voor generieke functies (zoals ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie) en normen voor specifieke gegevensuitwisselingen (zoals ‘verpleegkundige overdracht’, ‘medicatiegegevens’) [zie ook deze animatie]. In de certificatieschema’s staan de eisen voor toetsing.  

Goede voorbereiding noodzakelijk – enquête 

De Wegiz heeft invloed op de hele zorgsector. NEN EGIZ ontwikkelt middelen om organisaties te ondersteunen in het begrijpen en implementeren van en werken met normen. Hiervoor inventariseren we op dit moment de wensen en behoeftes van toekomstige gebruikers van de normen en certificatieschema’s. Je kunt hierover je mening geven in deze korte enquête.  

NEN EGIZ-congres en meer informatie 

Het NEN EGIZ-congres ‘Samen vooruit met Wegiz’ op 14 september aanstaande staat in het teken van de Wegiz. In de ochtend hebben we een plenair programma waarin we in gesprek gaan over de Wegiz in de praktijk en schetsen we een beeld van de activiteiten rondom de EGIZ-normen. In de middag zijn er diverse verdiepende workshops. Je kunt je hier aanmelden.  

Ook op de website: Gegevensuitwisselingindezorg.nl vind je meer uitleg over de wet en op de Wegiz community kun je vragen stellen en kennis en ervaringen delen met andere betrokkenen over dit onderwerp.  

Overige nieuwsberichten

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

Werkgroep NTA 7532 Technische afspraken voor Veilige chatapplicaties gaat 10 juli van start

21 mei 2024

Per 10 juli 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7532 voor Veilige chatapplicaties’ van start. De NTA 7532 stelt technische eisen aan veilige chatapplicaties voor uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. De NTA 7532 wordt daarmee een specifiek onderdeel van de bredere herziening van de ‘NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’. De … Lees meer

Download nu de presentaties van de Zorg & ICT Beurs 2023

2 mei 2024

De presentaties die namens NEN zijn gegeven tijdens de Zorg & ICT Beurs van 9-11 april 2023 in de Jaarbeurs Utrecht, zijn nu beschikbaar om te downloaden.   Dinsdag 9 april  NEN Normen en Certificering – Lysette Meuleman en Shirin Golyardi NEN 7510 – Lysette Meuleman en Rene Gouwens   Woensdag 10 april AI in … Lees meer