Wegiz vanaf 1 juli van kracht – ontwikkeling NEN-normen

1 juli 2023
Wegiz

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Dit betekent dat zorgaanbieders vanaf dat moment wettelijk verplicht zijn om zorggegevens elektronisch uit te wisselen. Via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) wordt straks verwezen naar NEN-normen.  

De Wegiz gaat over ‘de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek’, zodat zorgaanbieder goede en veilige zorg kunnen bieden aan zorggebruikers. Door gegevens elektronisch uit wisselen, is de kans op fouten kleiner en kan informatie, die voor de behandeling noodzakelijk is, sneller van de ene zorgverlener naar de andere. Vanuit de Wegiz maken het zorgveld, partners en ICT-leveranciers inhoudelijke afspraken over eenheid van taal en techniek. Deze afspraken worden vastgelegd in NEN-normen en standaarden. 

Verplichte gegevensuitwisselingen 

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg, heeft het ministerie van VWS een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld waarin is bepaald welke gegevensuitwisselingen de komende periode prioriteit hebben. Hieraan is vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) nog een gegevensuitwisseling toegevoegd. De eerste gegevensuitwisseling ‘elektronisch voorschrijven door huisartsen’ is vanaf 1 januari 2024 verplicht.

EGIZ 

In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN als onafhankelijke partij samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. Er worden twee type normen ontwikkeld: normen voor generieke functies (zoals ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie) en normen voor specifieke gegevensuitwisselingen (zoals ‘verpleegkundige overdracht’, ‘medicatiegegevens’) [zie ook deze animatie]. In de certificatieschema’s staan de eisen voor toetsing.  

Goede voorbereiding noodzakelijk – enquête 

De Wegiz heeft invloed op de hele zorgsector. NEN EGIZ ontwikkelt middelen om organisaties te ondersteunen in het begrijpen en implementeren van en werken met normen. Hiervoor inventariseren we op dit moment de wensen en behoeftes van toekomstige gebruikers van de normen en certificatieschema’s. Je kunt hierover je mening geven in deze korte enquête.  

NEN EGIZ-congres en meer informatie 

Het NEN EGIZ-congres ‘Samen vooruit met Wegiz’ op 14 september aanstaande staat in het teken van de Wegiz. In de ochtend hebben we een plenair programma waarin we in gesprek gaan over de Wegiz in de praktijk en schetsen we een beeld van de activiteiten rondom de EGIZ-normen. In de middag zijn er diverse verdiepende workshops. Je kunt je hier aanmelden.  

Ook op de website: Gegevensuitwisselingindezorg.nl vind je meer uitleg over de wet en op de Wegiz community kun je vragen stellen en kennis en ervaringen delen met andere betrokkenen over dit onderwerp.  

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer