NEN 7540 Basisgegevensset Zorg gepubliceerd

12 maart 2024

NEN 7540 Basisgegevensset Zorg is gepubliceerd. De norm is ontwikkeld in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en richt zich op de uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Deze norm markeert een belangrijke mijlpaal in de standaardisatie van elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.  

De ontwikkeling van de norm is het resultaat van nauwe samenwerking binnen de werkgroep ‘BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’. Deze werkgroep heeft gebruik gemaakt van zowel nationale als internationale kennis om de norm tot stand te brengen. De norm is ontwikkeld in het kader van de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). 

Doelstelling 

De ‘BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ norm richt zich op de Basisgegevensset Zorg (BgZ), die de minimale set aan patiëntgegevens omvat die worden gebruikt voor elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Met deze norm kunnen de patiëntgegevens succesvol worden uitgewisseld naar andere instellingen voor medische specialistische zorg. 

“Het belang van deze norm voor de patiënt ligt in het beschikbaar zijn van essentiële patiëntgegevens bij een behandelend zorgverlener. Dit wordt versterkt door de brede toepassing ervan in verschillende instellingen, waardoor elke behandelaar op de hoogte van de basis van de patiëntgegevens. Voor zorgverleners resulteert dit in een beter begrip van de patiëntsituatie, dankzij de beschikbaarheid van essentiële informatie. Hierdoor wordt de kans op fouten verkleind,” aldus Michiel Sprenger, voorzitter van de werkgroep NEN 7540 Basisgegevensset Zorg. “Dit draagt bij aan een veiligere en efficiëntere zorgpraktijk voor patiënten en zorgverleners.” 

Om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken, is het essentieel dat systemen van zorgaanbieders naadloos op elkaar aansluiten. Hiervoor legt de norm eisen op aan zorgaanbieders, zorgprofessionals, en de betrokken leveranciers van diensten en producten. 

Versterking van wettelijk kader voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 

In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal worden verwezen naar de NEN 7540 Basisgegevensset Zorg (BgZ). Hierdoor wordt het wettelijke kader voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verder versterkt. Het ministerie van VWS stelt de AMvB op.  

 Downloaden Norm 

  • NEN 7540:2022 hier kosteloos downloaden
  • NEN 7540:2022 hier inzien zonder in te loggen (HTML)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige nieuwsberichten

NEN 7540, signed, sealed and delivered!

16 april 2024

Hoewel de lancering van NEN 7540 begin maart geen grootse viering was, markeert het toch een belangrijke mijlpaal binnen de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze nieuwe standaard is cruciaal voor het verbeteren van de interoperabiliteit binnen medisch specialistische zorginstellingen. In een interview voor de ICT & Health biedt Dr. Michiel Sprenger, voorzitter van … Lees meer

NEN-EGIZ op de Zorg & ict

11 april 2024

Vandaag markeert de laatste dag van onze aanwezigheid tijdens de Zorg & ICT in de Jaarbeurs in Utrecht. We hebben al boeiende sessies mogen verzorgen in ons theater, variërend van de opkomst van normen voor AI tot informatiebeveiliging in de zorg volgens de NEN 7510-standaard, en een update over NEN-Egiz-normen en certificatie. Vanmiddag om 15:00 … Lees meer

Webinar NEN normen voor generieke functies nu terug te kijken

28 maart 2024

Na een boeiende live uitzending generieke functies en normen in de zorg, is het nu mogelijk om de uitzending terug te kijken. In het licht van de snel naderende veranderingen in de zorg, heeft de recente uitvoeringsovereenkomst nogmaals benadrukt dat digitalisering een van de pijlers is waarop de toekomst van de zorg rust. Deze overeenkomst, … Lees meer