NEN en ministerie van VWS organiseren webinar over NEN-normen voor generieke functies in de zorg

18 januari 2024

Op donderdag 21 maart organiseert NEN, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het webinar ‘NEN-normen voor generieke functies‘.

Met de inwerkingtreding van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), verplicht de wet dat gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners elektronisch moeten worden uitgevoerd. Dit bevordert een snellere beschikbaarheid van benodigde informatie voor de behandeling van zorggebruikers. NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, werkt samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s om deze elektronische gegevensuitwisseling te stroomlijnen.

Het webinar richt zich specifiek op de normen voor generieke functies, waaronder Toestemming, Identificatie en Authenticatie, Lokalisatie en Autorisatie. Hierbij komen de laatste stand van zaken met betrekking tot wetgeving en NEN-normen aan bod.

Programma

Onder leiding van presentator Erik Peekel zullen vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en experts de huidige stand van zaken toelichten. Gesprekken zullen zich richten op de inhoud van de verschillende normen voor generieke functies die momenteel in ontwikkeling zijn. Daarnaast wordt er vooruitgeblikt op de implementatie van deze NEN-normen en op het werk van het EGIZ-programma in de komende jaren.

Belangrijk is dat deelname aan het webinar geheel kosteloos is.

Vragen zijn welkom

Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen. Als je nu al specifieke vragen hebt die je graag behandeld zou zien, kun je deze bij je registratie voor deelname opgeven.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden kan hier. 

Overige nieuwsberichten

Kijkje in de keuken visie communicatie

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Communicatie als bindende kracht

22 februari 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

NEN-EGIZ: klaar voor nieuwe stappen in 2024

20 februari 2024

In 2023 werd de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) aangenomen, een belangrijke stap voor zowel zorgverleners als patiënten. Sinds 1 juli vorig jaar is de wet van kracht, maar het vereist verdere specificatie via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en NEN-normen. In de nieuwste uitgave van de ICT&Health vertelt Mirjam van der Gugten … Lees meer

500 volgers Linkedin

Ruim 500 volgers en een stukje taart

8 februari 2024

Vorig jaar mei zijn we op LinkedIn gestart om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en actualiteiten rondom de NEN-normen en certificatieschema’s waaraan NEN-EGIZ werkt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz).” Intussen hebben we al meer dan … Lees meer