NEN en ministerie van VWS organiseren webinar over NEN-normen voor generieke functies in de zorg

18 januari 2024

Op donderdag 21 maart organiseert NEN, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het webinar ‘NEN-normen voor generieke functies‘.

Met de inwerkingtreding van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), verplicht de wet dat gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners elektronisch moeten worden uitgevoerd. Dit bevordert een snellere beschikbaarheid van benodigde informatie voor de behandeling van zorggebruikers. NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, werkt samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s om deze elektronische gegevensuitwisseling te stroomlijnen.

Het webinar richt zich specifiek op de normen voor generieke functies, waaronder Toestemming, Identificatie en Authenticatie, Lokalisatie en Autorisatie. Hierbij komen de laatste stand van zaken met betrekking tot wetgeving en NEN-normen aan bod.

Programma

Onder leiding van presentator Erik Peekel zullen vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en experts de huidige stand van zaken toelichten. Gesprekken zullen zich richten op de inhoud van de verschillende normen voor generieke functies die momenteel in ontwikkeling zijn. Daarnaast wordt er vooruitgeblikt op de implementatie van deze NEN-normen en op het werk van het EGIZ-programma in de komende jaren.

Belangrijk is dat deelname aan het webinar geheel kosteloos is.

Vragen zijn welkom

Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen. Als je nu al specifieke vragen hebt die je graag behandeld zou zien, kun je deze bij je registratie voor deelname opgeven.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden kan hier. 

Overige nieuwsberichten

Webinar publieke consultatie NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg

11 juni 2024

In juli start de publieke consultatie van de herziene NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’. Gedurende deze periode kan elke belanghebbende zijn of haar commentaar geven op de voorgestelde wijzigingen in de normtekst. Ter voorbereiding hierop organiseren wij op vrijdag 12 juli om 10:30 een webinar. Tijdens dit webinar zullen de voorzitter en de schrijvers … Lees meer

NEN-EGIZ biedt podium tijdens congres

4 juni 2024

Wil jij impact maken op het NEN-EGIZ congres ‘Samen de inhoud in’ op 12 september? We zijn op zoek naar bedrijven en/of individuen die een invulling willen geven aan een kennissessie op ons congres. We willen jullie inspirerende verhalen, innovatieve oplossingen en praktische inzichten delen die helpen om concrete stappen te zetten naar implementatie. Geloof … Lees meer

Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’

30 mei 2024

Wij nodigen je van harte uit voor de Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’. Dit evenement zal plaatsvinden op 1 juli, met een starttijd om 9:30 uur en een afsluiting om 12:30 uur. Aansluitend bieden wij een lunch aan. Je bent welkom vanaf 9:00 … Lees meer