Programmaraad

In november 2020 installeerde NEN de Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ (EGIZ). Doel van de Programmaraad is te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van EGIZ.

De Programmaraad vloeit voort uit de meerjarenopdracht van het ministerie van VWS aan NEN om normen op het gebied van EGIZ te ontwikkelen. De leden van de Programmaraad – met een onafhankelijke voorzitter en onder secretariaat van NEN – zijn een brede vertegenwoordiging uit het zorgveld, waaronder ook het ministerie van VWS.

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) verplicht dat zorgaanbieders patiëntgegevens elektronisch met elkaar uitwisselen. In het kader van die wet worden NEN-normen ontwikkeld. Vanuit NEN-normen wordt verwezen naar standaarden van verschillende standaardisatieorganisaties.

Het is de taak van de Programmaraad de samenhang tussen de normen en standaarden te bewaken. De Programmaraad geeft advies aan NEN (over NEN-normen) en de standaardisatieorganisaties (over standaarden). De daadwerkelijke ontwikkeling van NEN-normen valt onder de verantwoordelijkheid van de NEN-normcommissie 303006 Informatievoorziening in de Zorg.

Leden Programmaraad