Geslaagde NEN-deelname beurs Zorg&ICT

20 juni 2023
minister Helder, Paul Vermeulen en René Gouwens

Op één paviljoen deelde NEN tijdens Zorg&ICT de beursvloer met het ministerie van VWS, Nictiz, VZVZ, Stichting MedMij en Zorginstituut Nederland. Ook organiseerde NEN een workshop rondom NEN 7510 – informatiebeveiliging in de zorg – in de praktijk. NEN kijkt terug op een geslaagd evenement. Projectleiders EGIZ, Mirjam van der Gugten en Shirin Golyardi zijn het erover eens: “Elke dag hadden we waardevolle gesprekken met interessante bezoekers”. 

Paviljoenpresentaties

Paviljoenpresentaties

De deelnemende organisaties verzorgden dagelijks verschillende paviljoenpresentaties. NEN ging tijdens deze tien minuten sessies in op de normen en certificatieschema’s die binnen het programma elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ) ontwikkeld worden. Hier vind je een overzicht van alle werkgroepen die zich bezighouden met normontwikkeling. 

Van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid

Met de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), de ontwikkeling van NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden wordt op dit moment hard gewerkt aan het mogelijk maken van elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Tijdens de beurs werd duidelijk dat waar gegevensuitwisseling de eerste ambitie is, we met elkaar bewegen naar databeschikbaarheid.

Bezoek minister Conny Helder aan de beurs 

Op de tweede beursdag verzorgde Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport de keynote. In haar verhaal kwam duidelijk naar voren dat het ministerie, dat zij samen met haar collega minister Ernst Kuipers bestuurt, veel meer regie neemt. “Want gegevensuitwisseling, dat is gewoon key.” Ook bezocht minister Helder ons paviljoen om kennis te maken met alle organisaties.  

Normontwikkeling en revisietrajecten

In de normontwikkelingstrajecten van NEN zijn de opbrengsten van samenwerking met het zorgveld goed terug te zien. Alle belanghebbenden dragen actief bij aan de ontwikkeling en herziening van een norm. Het normontwikkelingsproces/ herzieningstraject wordt uitgevoerd in werkgroepen. Tijdens de workshop ‘NEN 7510, implementatie in de praktijk’, deelde Jan Willem Schoemaker, schrijver binnen de werkgroep voor de herziening, zijn ervaringen als CISO met het gebruik van NEN 7510 binnen Erasmus UMC. De deelnemers aan de workshop gaven aan dat zij behoefte hebben aan ondersteuning bij de implementatie van de herziene norm NEN 7510, maar vooral aan meer kennisdeling en voorlichting over het proces en de gevolgen. NEN 7510 is gebaseerd op de internationale norm ISO 27001, ISO 27002 en ISO 27799, waarbij de herziening van deze internationale normen de hoofdaanleiding is voor de revisie van NEN 7510. De werkgroep kijkt gedurende de revisie ook naar de bruikbaarheid in de praktijk. Bezoek voor meer informatie over de herziening van NEN 7510 de website van NEN. 

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer