Geslaagde NEN-deelname beurs Zorg&ICT

20 juni 2023
minister Helder, Paul Vermeulen en René Gouwens

Op één paviljoen deelde NEN tijdens Zorg&ICT de beursvloer met het ministerie van VWS, Nictiz, VZVZ, Stichting MedMij en Zorginstituut Nederland. Ook organiseerde NEN een workshop rondom NEN 7510 – informatiebeveiliging in de zorg – in de praktijk. NEN kijkt terug op een geslaagd evenement. Projectleiders EGIZ, Mirjam van der Gugten en Shirin Golyardi zijn het erover eens: “Elke dag hadden we waardevolle gesprekken met interessante bezoekers”. 

Paviljoenpresentaties

Paviljoenpresentaties

De deelnemende organisaties verzorgden dagelijks verschillende paviljoenpresentaties. NEN ging tijdens deze tien minuten sessies in op de normen en certificatieschema’s die binnen het programma elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ) ontwikkeld worden. Hier vind je een overzicht van alle werkgroepen die zich bezighouden met normontwikkeling. 

Van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid

Met de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), de ontwikkeling van NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden wordt op dit moment hard gewerkt aan het mogelijk maken van elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Tijdens de beurs werd duidelijk dat waar gegevensuitwisseling de eerste ambitie is, we met elkaar bewegen naar databeschikbaarheid.

Bezoek minister Conny Helder aan de beurs 

Op de tweede beursdag verzorgde Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport de keynote. In haar verhaal kwam duidelijk naar voren dat het ministerie, dat zij samen met haar collega minister Ernst Kuipers bestuurt, veel meer regie neemt. “Want gegevensuitwisseling, dat is gewoon key.” Ook bezocht minister Helder ons paviljoen om kennis te maken met alle organisaties.  

Normontwikkeling en revisietrajecten

In de normontwikkelingstrajecten van NEN zijn de opbrengsten van samenwerking met het zorgveld goed terug te zien. Alle belanghebbenden dragen actief bij aan de ontwikkeling en herziening van een norm. Het normontwikkelingsproces/ herzieningstraject wordt uitgevoerd in werkgroepen. Tijdens de workshop ‘NEN 7510, implementatie in de praktijk’, deelde Jan Willem Schoemaker, schrijver binnen de werkgroep voor de herziening, zijn ervaringen als CISO met het gebruik van NEN 7510 binnen Erasmus UMC. De deelnemers aan de workshop gaven aan dat zij behoefte hebben aan ondersteuning bij de implementatie van de herziene norm NEN 7510, maar vooral aan meer kennisdeling en voorlichting over het proces en de gevolgen. NEN 7510 is gebaseerd op de internationale norm ISO 27001, ISO 27002 en ISO 27799, waarbij de herziening van deze internationale normen de hoofdaanleiding is voor de revisie van NEN 7510. De werkgroep kijkt gedurende de revisie ook naar de bruikbaarheid in de praktijk. Bezoek voor meer informatie over de herziening van NEN 7510 de website van NEN. 

Overige nieuwsberichten

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

Werkgroep NTA 7532 Technische afspraken voor Veilige chatapplicaties gaat 10 juli van start

21 mei 2024

Per 10 juli 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7532 voor Veilige chatapplicaties’ van start. De NTA 7532 stelt technische eisen aan veilige chatapplicaties voor uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. De NTA 7532 wordt daarmee een specifiek onderdeel van de bredere herziening van de ‘NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’. De … Lees meer

Download nu de presentaties van de Zorg & ICT Beurs 2023

2 mei 2024

De presentaties die namens NEN zijn gegeven tijdens de Zorg & ICT Beurs van 9-11 april 2023 in de Jaarbeurs Utrecht, zijn nu beschikbaar om te downloaden.   Dinsdag 9 april  NEN Normen en Certificering – Lysette Meuleman en Shirin Golyardi NEN 7510 – Lysette Meuleman en Rene Gouwens   Woensdag 10 april AI in … Lees meer