Contact

Mirjam van der Gugten  Mirjam van der Gugten is vanuit NEN de projectleider voor het project EGIZ en secretaris van de Programmaraad.

Shirin Golyardi  Shirin Golyardi is vanuit NEN de co-projectleider voor het project EGIZ en co-secretaris van de Programmaraad.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Zorg & Welzijn van NEN via 015 2 690 318 of EGIZ@nen.nl

 

Meer weten over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)? Kijk op de website van het ministerie van VWS.