Publicatie NEN 7522:2021 norm voor ontwikkeling en beheer van standaarden en stelsels van standaarden in de zorg

15 september 2021

De norm voor het hanteren van code- en andere terminologiestelsels NEN 7522:2010 is herzien. De nieuwe norm is nu beschikbaar in de normshop van NEN.

NEN 7522:2021 ‘Medische informatica – Ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden‘ stelt eisen aan organisaties die standaarden en stelsels van standaarden ontwikkelen en beheren. De norm kan bijvoorbeeld worden gebruikt door organisaties die standaarden ontwikkelen en beheren op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ).

De belangrijkste wijzigingen

  • De herziene norm voorziet in de groeiende behoefte aan een overkoepelende regie in de informatievoorziening in de zorg vorm gekregen met het formuleren en definiëren van een ‘Stelsel van standaarden’.
  • Daarnaast heeft in de herziene norm de generieke standaarden, zoals de Zorginformatiebouwstenen (zibs) en de BasisgegevenssetZorg (BgZ), een eigen plaats gekregen.
  • Een belangrijk kenmerk van NEN 7522 is het denken in rollen, dit onderwerp is gehandhaafd en verder aangevuld en verduidelijkt. Dit uit zich onder andere door de introductie van de rol van eindgebruiker in de norm. Met een eindgebruiker wordt bijvoorbeeld een zorgverlener bedoeld, die in de praktijk, als ervaringsdeskundige, de gevolgen van het toepassen van standaarden in systemen ervaart.
  • In de herziene norm is een evenwicht bereikt tussen de eisen die gesteld worden aan het beheren van individuele standaarden en aan het beheer van een stelsel en standaarden.
  • De norm gaat vooral in op de procedurele kant van het beheer van individuele standaarden en het beheer van een stelsel van standaarden en gaat vrijwel niet in op de inhoud van individuele standaarden.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Paul Vermeulen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl

Overige nieuwsberichten

NEN 7540, signed, sealed and delivered!

16 april 2024

Hoewel de lancering van NEN 7540 begin maart geen grootse viering was, markeert het toch een belangrijke mijlpaal binnen de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze nieuwe standaard is cruciaal voor het verbeteren van de interoperabiliteit binnen medisch specialistische zorginstellingen. In een interview voor de ICT & Health biedt Dr. Michiel Sprenger, voorzitter van … Lees meer

NEN-EGIZ op de Zorg & ict

11 april 2024

Vandaag markeert de laatste dag van onze aanwezigheid tijdens de Zorg & ICT in de Jaarbeurs in Utrecht. We hebben al boeiende sessies mogen verzorgen in ons theater, variërend van de opkomst van normen voor AI tot informatiebeveiliging in de zorg volgens de NEN 7510-standaard, en een update over NEN-Egiz-normen en certificatie. Vanmiddag om 15:00 … Lees meer

Webinar NEN normen voor generieke functies nu terug te kijken

28 maart 2024

Na een boeiende live uitzending generieke functies en normen in de zorg, is het nu mogelijk om de uitzending terug te kijken. In het licht van de snel naderende veranderingen in de zorg, heeft de recente uitvoeringsovereenkomst nogmaals benadrukt dat digitalisering een van de pijlers is waarop de toekomst van de zorg rust. Deze overeenkomst, … Lees meer