Publicatie NEN 7522:2021 norm voor ontwikkeling en beheer van standaarden en stelsels van standaarden in de zorg

15 september 2021

De norm voor het hanteren van code- en andere terminologiestelsels NEN 7522:2010 is herzien. De nieuwe norm is nu beschikbaar in de normshop van NEN.

NEN 7522:2021 ‘Medische informatica – Ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden‘ stelt eisen aan organisaties die standaarden en stelsels van standaarden ontwikkelen en beheren. De norm kan bijvoorbeeld worden gebruikt door organisaties die standaarden ontwikkelen en beheren op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ).

De belangrijkste wijzigingen

  • De herziene norm voorziet in de groeiende behoefte aan een overkoepelende regie in de informatievoorziening in de zorg vorm gekregen met het formuleren en definiëren van een ‘Stelsel van standaarden’.
  • Daarnaast heeft in de herziene norm de generieke standaarden, zoals de Zorginformatiebouwstenen (zibs) en de BasisgegevenssetZorg (BgZ), een eigen plaats gekregen.
  • Een belangrijk kenmerk van NEN 7522 is het denken in rollen, dit onderwerp is gehandhaafd en verder aangevuld en verduidelijkt. Dit uit zich onder andere door de introductie van de rol van eindgebruiker in de norm. Met een eindgebruiker wordt bijvoorbeeld een zorgverlener bedoeld, die in de praktijk, als ervaringsdeskundige, de gevolgen van het toepassen van standaarden in systemen ervaart.
  • In de herziene norm is een evenwicht bereikt tussen de eisen die gesteld worden aan het beheren van individuele standaarden en aan het beheer van een stelsel en standaarden.
  • De norm gaat vooral in op de procedurele kant van het beheer van individuele standaarden en het beheer van een stelsel van standaarden en gaat vrijwel niet in op de inhoud van individuele standaarden.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Paul Vermeulen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer