Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Het ontstaan van normen in de zorg

30 januari 2024

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en waar inmiddels ruim 300 leden meedenken in verschillende EGIZ-werkgroepen. Met deze serie columns geeft NEN graag een kijkje in de EGIZ-keuken.

Volle kracht vooruit

“Er is echt voortgang!” Zo klinkt het in de zorgsector, op de burelen van het Ministerie van VWS en bij NEN wanneer het EGIZ project ter sprake komt. Dat is mooi en eigenlijk mag het ook wel want zorgverleners en patiënten, of zo u wilt cliënten, roepen al twintig jaar dat zaken in de zorg beter, efficiënter, overzichtelijker en vooral wettelijk geregeld moeten worden. En als we heel eerlijk zijn dan moeten we ook erkennen dat in de afgelopen 15 jaar door de keuze voor marktwerking specifieke processen zijn blijven liggen. Maatregelen die niet direct geld opleveren zijn binnen dat businessmodel nu eenmaal niet echt populair. Hoogste tijd dus om de touwtjes strakker in handen nemen en, en ook dat mag gezegd worden, de overheid heeft de regie daadwerkelijk genomen. Dat blijkt niet alleen uit het Integraal Zorgakkoord waarin partijen zich committeren om nog beter te gaan samenwerken maar vooral ook uit de Wegiz, de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.

Kerstboom

Wegiz is een kaderwet en dat betekent dat de wet sinds de aanname op 1 juli vorig jaar gaandeweg wordt ingevuld door Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die als een soort van kerstballen aan deze specifieke kerstboom steeds meer zijn eigen identiteit geven. Werk aan de winkel bij NEN dus want wie afspraken, wetten of AMvB’s wil maken die heeft normen nodig. En er wordt gewerkt. Om u een indruk te geven, alleen op dit moment zijn er binnen NEN al veertien werkgroepen bezig met het realiseren van NEN normen voor het EGIZ project. Over voortgang gesproken. Al die verschillende werkgroepen worden bemenst door consultants die in dienst zijn bij NEN en door mensen die een sector of doelgroep vertegenwoordigen. Deskundige, betrokken en ervaren mensen die allemaal een sterke eigen mening hebben en ook allemaal hun eigen belangen, ideëel of bedrijfsmatig. Dat kan schuren en soms ook stevig botsen maar uiteindelijk draaien NEN normen om consensus, De kunst is elke keer om binnen die consensus en de soms uiteenlopende belangen toch een solide norm te realiseren waar het betreffende onderwerp goed in geborgd is. Met name privacy, zowel qua belangen als wetgeving, is vaak een heikel punt. Opvallend daarbij is dat de patiënt zich minder druk maakt over privacy naarmate de medische urgentie groter is. Op zich ook wel te begrijpen. Als je beter wordt omdat je medisch dossier all over internet te vinden is, so be it. De werkgroep zorgt er dan weer voor dat het zover niet komt. Dan nog maar een keer botsen.

Legacy

EGIZ is een project van de lange adem, eerder een marathon dan een sprint. Ook een project waar veel menskracht bij nodig is. Net zoals voor elke organisatie in Nederland geldt ook voor NEN dat ze graag in contact komen met goede en gemotiveerde mensen altijd. Mocht u zich aangesproken voelen om een bijdrage te leveren aan de normen waar Nederland verder op kan bouwen, aarzel dan niet om contact met NEN op te nemen. Werken bij NEN is niet alleen uitdagend maar heeft ook een grote mate van maatschappelijke relevantie. Het wordt mooi verwoord Paul Vermeulen, Consultant Healthcare Information Interoperability bij NEN en betrokken bij verschillende EGIZ werkgroepen: “Ik hoop echt dat het lukt om alles waar ik nu bij NEN mee bezig ben te realiseren voor ik met pensioen ga. Dat je inspanningen voor altijd gekaderd blijven in een norm en zelfs in een wet. Dat is eigenlijk best een mooie legacy.”

 

Hier vind je het eerste kijkje in keuken bij NEN-EGIZ – Waarom NEN altijd neutraal moet blijven.

Overige nieuwsberichten

Kijkje in de keuken visie communicatie

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Communicatie als bindende kracht

22 februari 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

NEN-EGIZ: klaar voor nieuwe stappen in 2024

20 februari 2024

In 2023 werd de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) aangenomen, een belangrijke stap voor zowel zorgverleners als patiënten. Sinds 1 juli vorig jaar is de wet van kracht, maar het vereist verdere specificatie via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en NEN-normen. In de nieuwste uitgave van de ICT&Health vertelt Mirjam van der Gugten … Lees meer

500 volgers Linkedin

Ruim 500 volgers en een stukje taart

8 februari 2024

Vorig jaar mei zijn we op LinkedIn gestart om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en actualiteiten rondom de NEN-normen en certificatieschema’s waaraan NEN-EGIZ werkt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz).” Intussen hebben we al meer dan … Lees meer