Innovaties voor verbeterde normtoepassing EGIZ-normen 

12 januari 2024
Innovaties normtoepassing EGIZ-normen

Om een goed beeld te verkrijgen van de behoeften van normgebruikers heeft NEN een onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in hun behoeftes. Er zijn commissieleden geïnterviewd, en er is een enquête afgenomen onder belanghebbenden. Deze belanghebbenden omvatten zowel experts op het gebied van normen als partijen die dagelijks of soms met deze normen werken. De onderzoeksresultaten bieden inzicht in de gebruikersbehoeften en benadrukken diverse aspecten die cruciaal zijn voor een effectieve toepassing van normen. 

De belangrijkste resultaten  

 Van de deelnemende respondenten is 50% op de hoogte van de ontwikkeling van normen voor de Wegiz, en 43% is reeds actief betrokken bij de voorbereiding op deze normen. De belangrijkste resultaten kunnen als volgt worden samengevat: 

Overzicht van relevante normen: Respondenten gaven aan de behoefte te hebben aan een overzicht van alle relevante normen, waardoor ze snel de juiste informatie kunnen vinden. 

Overzicht van relevante eisen: Het identificeren en begrijpen van de specifieke eisen die van toepassing zijn op hun organisatie en of product is van groot belang voor gebruikers. Een gestructureerd overzicht hiervan vergemakkelijkt het toepassingsproces. 

Use cases: Praktische voorbeelden van normtoepassingen zijn cruciaal om de gebruikers te begeleiden bij het begrijpen en implementeren van normen in hun specifieke context. 

Eenduidig gebruik van termen en definities: Respondenten benadrukten de noodzaak van eenduidige terminologie om verwarring te voorkomen en een uniform begripskader te creëren. 

 

Huidige hulpmiddelen en toekomstige ontwikkelingen 

Veel van de bevindingen in het onderzoekzijn in lijn met de verwachtingen die NEN. NEN was al actief bezig met het ontwikkelen van diverse hulpmiddelen om normen toegankelijker te maken, en we zullen nu het ontwikkelingsproces versneld voortzetten. 

NEN Connect 

Momenteel zijn er al verschillende hulpmiddelen beschikbaar om gebruikers te ondersteunen bij de toepassing van normen. Een voorbeeld hiervan is NEN Connect, dat de leesbaarheid en gebruiksgemak van normen aanzienlijk heeft vergroot. Gebruikers van NEN Connect werken altijd met de meest recente norm en kunnen eenvoudig de actuele versie van de norm vergelijken met de vorige versie. 

Samenhang EGIZ-normen 

In lijn met de behoeften van de gebruikers zijn we ook bezig met de ontwikkeling van een tool in NEN Connect die de samenhang laat zien tussen EGIZ-normen, ontwikkeld door NEN, en kwaliteits- en informatiestandaarden. Deze tool zal gebruikers helpen om de relevante normen in een bredere context te begrijpen en toe te passen. Deze is sinds december 2023 te gebruiken in NEN Connect. 

Thesaurus 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de creatie van een Thesaurus, bedoeld om eenduidige termen en definities te beheren. Dit digitale naslagwerk zal in januari 2024 gereed zijn. De Thesaurus zal schrijvers van normen ondersteunen tijdens het schrijfproces en lezers voorzien van een betrouwbare bron voor de definities die ze tegenkomen in de normen. 

 

Deze initiatieven zijn niet alleen gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van normen, maar ook op het versterken van het begrip en de toepassing ervan. Door voortdurend in te spelen op de behoeften van gebruikers, kunnen we digitale producten ontwikkelen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van normtoepassing en naleving. 

 

Help mee aan innovaties 

Om ervoor te zorgen dat deze digitale tools optimaal aansluiten bij de behoeften van normgebruikers, nodigen we u uit om deel te nemen aan onze gebruikerstesten. Wilt u meer informatie of aanmelden, stuur dan een mail naar nen@egiz.nl. 

Overige nieuwsberichten

Kijkje in de keuken visie communicatie

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Communicatie als bindende kracht

22 februari 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

NEN-EGIZ: klaar voor nieuwe stappen in 2024

20 februari 2024

In 2023 werd de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) aangenomen, een belangrijke stap voor zowel zorgverleners als patiënten. Sinds 1 juli vorig jaar is de wet van kracht, maar het vereist verdere specificatie via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en NEN-normen. In de nieuwste uitgave van de ICT&Health vertelt Mirjam van der Gugten … Lees meer

500 volgers Linkedin

Ruim 500 volgers en een stukje taart

8 februari 2024

Vorig jaar mei zijn we op LinkedIn gestart om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en actualiteiten rondom de NEN-normen en certificatieschema’s waaraan NEN-EGIZ werkt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz).” Intussen hebben we al meer dan … Lees meer