Start normontwikkelingstraject Acute zorg in 2024

20 september 2023
Acute zorg

In 2024 start NEN EGIZ met een nieuw normontwikkelingstraject voor een specifieke gegevensuitwisseling: de norm voor gegevensuitwisseling in de Acute zorg (NEN 7546).

NEN faciliteert als onafhankelijke stichting, in opdracht van het ministerie van VWS, de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). Een van de specifieke normen, die in het kader van dit programma ontwikkeld wordt, is een norm om afspraken vast te leggen over het uitwisselen van gegevens ten behoeve van de acute zorg. In de norm komen eisen over de manier waarop gegevens uitgewisseld moeten worden en over de verdeling van de verantwoordelijkheden.

Informatiebijeenkomst Acute Zorg

Op 29 februari 2024 organiseren we van 14.00 – 16.00 uur een online informatiebijeenkomst. Dan gaan we in op het normontwikkelingstraject en vertellen we meer over de mogelijkheden tot deelname. Hierbij komen ook de scope, planning en samenhang met andere normen aan bod. Wij nodigen je graag uit voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Je kunt je via deze link aanmelden.

Samenhang andere trajecten 

Deze bijeenkomst gaat specifiek in op het normontwikkelingstraject in het kader van Acute Zorg. Dit traject staat niet op zichzelf. In 2016 werd de kwaliteitsstandaard Acute Zorg al ontwikkeld. Ook de informatiestandaard, inclusief diverse updates, is al beschikbaar. Het programma ‘Met Spoed Beschikbaar’ werkte aan het versnellen van de implementatie van de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp.   

Meer informatie 

Wil je meer informatie over dit normontwikkelingstraject? Neem dan contact op met Hiske Rodenburg, consultant, via e-mailadres hiske.rodenburg@nen.nl of via telefoonnummer 06 1047 7443.  

 

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer