Webinar publieke consultatie NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg

11 juni 2024

In juli start de publieke consultatie van de herziene NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’. Gedurende deze periode kan elke belanghebbende zijn of haar commentaar geven op de voorgestelde wijzigingen in de normtekst. Ter voorbereiding hierop organiseren wij op vrijdag 12 juli om 10:30 een webinar. Tijdens dit webinar zullen de voorzitter en de schrijvers van de norm in een rondetafelgesprek toelichting geven op het proces en de grootste wijzigingen.

Sinds de eerste publicatie in 2004 is NEN 7510 een belangrijk referentiekader voor informatiebeveiliging in de zorg. De huidige herziening is niet alleen onderdeel van het periodieke onderhoud, dat elke vijf jaar plaatsvindt, maar ook een reactie op de recente herzieningen van de normen ISO/IEC 27001 ‘Managementsystemen voor informatiebeveiliging’, ISO/IEC 27002 ‘Beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging’ en ISO 27799 ‘Informatiebeveiligingsmanagement in de gezondheidszorg’.

Bij de ontwikkeling van de herziene tekst zijn alle belanghebbende partijen nauw betrokken. De werkgroep die de nieuwe tekst heeft voorbereid, bestaat uit zorginstellingen, ICT-leveranciers (die optreden als verwerkers van persoonlijke gezondheidsinformatie), vertegenwoordigers van zorggebruikers- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, adviesbureaus en certificerende instellingen.

De exacte startdatum van de publieke consultatie wordt binnenkort bekendgemaakt. Je kan je echter nu al inschrijven voor het webinar op 12 juli om meer te weten te komen over de herziene NEN 7510.

AANMELDEN WEBINAR PUBLIEKE CONSULTATIE NEN 7510

Overige nieuwsberichten

NEN-EGIZ biedt podium tijdens congres

4 juni 2024

Wil jij impact maken op het NEN-EGIZ congres ‘Samen de inhoud in’ op 12 september? We zijn op zoek naar bedrijven en/of individuen die een invulling willen geven aan een kennissessie op ons congres. We willen jullie inspirerende verhalen, innovatieve oplossingen en praktische inzichten delen die helpen om concrete stappen te zetten naar implementatie. Geloof … Lees meer

Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’

30 mei 2024

Wij nodigen je van harte uit voor de Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’. Dit evenement zal plaatsvinden op 1 juli, met een starttijd om 9:30 uur en een afsluiting om 12:30 uur. Aansluitend bieden wij een lunch aan. Je bent welkom vanaf 9:00 … Lees meer

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer