Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023
Veilige mail en chatapplicaties

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.

 

Achtergrond

Net als in 2019, is het nog  steeds van belang dat partijen die ad hoc bijzondere persoonsgegevens uitwisselen, dit doen met een gebruiksvriendelijke en gecertificeerde e-mail- en chatproducten. Op die manier kan de uitwisseling van gegevens op een veilige en interoperabele manier plaatsvinden.

De herziening van eisen aan deze softwareproducten en aanverwante diensten biedt een aantal voordelen:

  1. De norm zal ook buiten het zorgdomein van toepassing kunnen zijn.
  2. De norm zorgt voor een basis voor de nieuwe schema’s die certificering van de software producten mogelijk moet maken.
  3. De norm kan eventueel worden aangewezen binnen de nieuwe wet Wegiz.

 

Inhoud norm

NEN 7516 deel 1 beschrijft de eisen waaraan e-mail met persoonlijke gezondheidsinformatie moet voldoen, terwijl NEN 7516 deel 2 de eisen aan chat met persoonlijke gezondheidsinformatie beschrijft. Hierbij gaat het in essentie om beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid, interoperabiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt om ervoor te zorgen dat producten voor e-mail en chatapplicaties in de zorg ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden.

 

Normcommissie en werkgroep

De nieuwe NEN 7516 deel 1 en deel 2 zullen worden gerealiseerd door een werkgroep. Deze werkgroep wordt nieuw opgericht en valt onder toezicht van de normcommissie Informatievoorziening in de zorg.

Niet alleen de zorg maar ook andere domeinen, zoals de overheid en rechtspraak, maken inmiddels gebruik van veilige e-mailproducten. Belanghebbende partijen uit deze domeinen zijn ook welkom om deel te nemen aan de werkgroepen.

De nieuwe technische afspraken documenten (NTA’s) zullen in separate werkgroepen worden ontwikkeld.

Anders dan bij de ontwikkeling van de NTA 7516 zal er tijdens de ontwikkeling van de NEN norm wel een publieke commentaarperiode zijn van minimaal 3 maanden. Voor de technische afspraken (NTA’s) geldt dat we op dit moment niet voornemens zijn om een publieke commentaarronde toe te voegen aan het proces.

 

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 13 september jl. organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over de herziening van de norm voor veilige mail en chatapplicaties. Binnenkort bestaat de norm vijf jaar; gezien de vele ontwikkelingen sindsdien is er ambitie om de huidige NTA in 2024 te herzien. Tijdens deze informatiebijeenkomst is door NEN en een aantal gastsprekers een toelichting gegeven op deze plannen. De online informatiebijeenkomst terugkijken kan via onze website

Achter de schermen is het projectteam (NEN, VWS en beoogd voorzitter) na het webinar hard aan de slag gegaan om alles vorm te geven. Input vanuit het webinar wordt daarin meegenomen. Ook was er veel belangstelling in deze bijeenkomst; inmiddels hebben zich al vele experts hebben gemeld om bij te dragen aan de herziening van NTA 7516.

U bent van harte welkom om mee te werken aan de werkgroep ‘Herziening NTA 7516 Veilige mail en chatapplicaties’. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via egiz@nen.nl.

Aanmelden is mogelijk tot en met 1 december 2023.

De eerste werkgroepvergadering zal begin 2024 plaatsvinden, bij NEN in Delft. Een datum wordt zo snel mogelijk na 1 december gecommuniceerd. Voor de volledigheid attenderen wij u erop dat er zijn geen kosten zijn verbonden aan deelname aan deze werkgroep.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Paul Vermeulen en Charlotte Mosies , consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail egiz@nen.nl

 

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

NEN 7519 lokalisatie

Start van de publieke commentaarronde voor de norm NEN 7519 Lokalisatie

19 oktober 2023

Het normontwerp van NEN 7519 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Lokalisatie’ is nu beschikbaar. Belanghebbenden kunnen tot 20 januari 2024 hun commentaar indienen. Veel medische professionals gebruiken informatiesystemen en elektronische uitwisselingssystemen om gegevens te verwerken. Gebruik van informatie- en communicatietechnologie maakt verbetering van de ondersteuning van de gezondheidszorg mogelijk. Om die verbetering te realiseren is … Lees meer