Verslag Webinar ‘Wegiz met normen en standaarden naar de praktijk’

19 april 2023
Verslag webinar Wegiz

Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ geeft een dynamische en gevarieerde presentatie van de actuele stand van zaken over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.

‘It giet oan!’

Een historische uitspraak waarmee in vroegere tijden werd aangekondigd dat de Friese Elfstedentocht door kon gaan. Die komt er dit jaar in elk geval niet meer, maar de Wegiz komt er wel degelijk. De sprekers waren tijdens het Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ klip en klaar over de noodzaak van deze nieuwe wet. Direct na het webinar stemde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Deze werd unaniem aangenomen en zal op 1 juli van dit jaar in werking treden.

Het webinar bracht met maar liefst elf deelnemers van verschillende organisaties en vanuit diverse disciplines veel expertise aan tafel. De gesprekken, onder leiding van gastheer Erik Peekel, gaven een helder inzicht in welke normen en standaarden nodig zijn voor het goed laten functioneren van de wet in de praktijk. En, niet onbelangrijk, de huidige stand van zaken kwam ook uitgebreid aan bod. 

Wegiz kaderwet

Mark de Lange van VWS illustreerde tijdens het webinar mooi wat we van de Wegiz kunnen verwachten: “De Wegiz is een kaderwet, dat houdt in dat er op 1 juli 2023, wanneer de wet van kracht wordt, niets verandert. Via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) worden geprioriteerde gegevensuitwisselingen voor spoor 2 wel verplicht onder de Wegiz. De NEN-normen die nu worden ontwikkeld, schrijven voor hoe die uitwisseling moet gaan verlopen. De eerste gegevensuitwisseling wordt de Basisgegevensset Zorg (NEN 7540), die nu in ontwikkeling is en uiteindelijk in juli 2025 in het kader van de Wegiz in werking zal treden.”

Wegiz webinar

Zelf een bijdrage leveren

Tijdens het webinar werd benadrukt dat normen en standaarden worden ontwikkeld door verschillende belanghebbenden (met hun inbreng qua wensen en prioriteiten) bij elkaar te brengen en die perfect in elkaar te laten passen. Belangrijk hierbij is dat ook de gebruikte zorginformatiebouwstenen (zib’s) duurzaam zijn, zodat ze zonder aanpassingen voor verschillende normen en standaarden geschikt zijn. Waar normen en standaarden organisch in elkaar overvloeien en zo de werking van een vliegwiel krijgen, kunnen ze zich steeds sneller voortbewegen. Een beweging die momenteel volop aan de gang is en waarin zeker nog ruimte is voor professionals uit de Zorg & ICT-sector die hun input willen geven op of lid willen worden van een of meer werkgroepen. Bezoek hiervoor deze pagina. Aanmelden kan via egiz@nen.nl.

Tijdens het NEN EGIZ Congres op 14 september 2023 komen alle aspecten van de Wegiz opnieuw aan bod. Hou de website in de gaten voor het programma, of abonneer je op onze nieuwsbrief. 

Wil je het hele webinar (nog eens) rustig terugkijken? Dat kan hier

Handig kijken

Van 0:00 tot 0:40 geven Ulco de Boer  – VWS, Sigrid Jansen – Nictiz, Margo van der Gaag – Zorginstituut Nederland en Mirjam van der Gugten – NEN inzicht in de activiteiten die leiden tot de ontwikkeling van normen en standaarden voor de geprioriteerde gegevensuitwisselingen. 

Van 0:40 tot 01:20 bespreken Paul Vermeulen – NEN, secretaris normen voor generieke functies en secretaris Verpleegkundige Overdracht, Sylvia Veereschild – Voorzitter Commissie van Deskundigen, Robert Stegwee – Voorzitter werkgroep Beeldbeschikbaarheid en Frank Berens – Voorzitter werkgroep Verpleegkundige Overdracht, aan de hand van onderwerpen als verpleegkundige overdracht, beeldbeschikbaarheid, normen voor generieke functies en het werk van de Commissie van Deskundigen de laatste ontwikkelingen rondom de EGIZ-normen en certificatieschema’s

Van 01:20 tot 02:00 duiden Vincent van den Berg – OIZ, Mark de Lange – VWS en Ruud de Waal – CMIO Zorgnetwerk Nederland de invloed van de Wegiz in de praktijk voor ICT-leveranciers en zorgaanbieders. 

Overige nieuwsberichten

Webinar publieke consultatie NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg

11 juni 2024

In juli start de publieke consultatie van de herziene NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’. Gedurende deze periode kan elke belanghebbende zijn of haar commentaar geven op de voorgestelde wijzigingen in de normtekst. Ter voorbereiding hierop organiseren wij op vrijdag 12 juli om 10:30 een webinar. Tijdens dit webinar zullen de voorzitter en de schrijvers … Lees meer

NEN-EGIZ biedt podium tijdens congres

4 juni 2024

Wil jij impact maken op het NEN-EGIZ congres ‘Samen de inhoud in’ op 12 september? We zijn op zoek naar bedrijven en/of individuen die een invulling willen geven aan een kennissessie op ons congres. We willen jullie inspirerende verhalen, innovatieve oplossingen en praktische inzichten delen die helpen om concrete stappen te zetten naar implementatie. Geloof … Lees meer

Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’

30 mei 2024

Wij nodigen je van harte uit voor de Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’. Dit evenement zal plaatsvinden op 1 juli, met een starttijd om 9:30 uur en een afsluiting om 12:30 uur. Aansluitend bieden wij een lunch aan. Je bent welkom vanaf 9:00 … Lees meer