Verslag Webinar ‘Wegiz met normen en standaarden naar de praktijk’

19 april 2023
Verslag webinar Wegiz

Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ geeft een dynamische en gevarieerde presentatie van de actuele stand van zaken over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.

‘It giet oan!’

Een historische uitspraak waarmee in vroegere tijden werd aangekondigd dat de Friese Elfstedentocht door kon gaan. Die komt er dit jaar in elk geval niet meer, maar de Wegiz komt er wel degelijk. De sprekers waren tijdens het Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ klip en klaar over de noodzaak van deze nieuwe wet. Direct na het webinar stemde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Deze werd unaniem aangenomen en zal op 1 juli van dit jaar in werking treden.

Het webinar bracht met maar liefst elf deelnemers van verschillende organisaties en vanuit diverse disciplines veel expertise aan tafel. De gesprekken, onder leiding van gastheer Erik Peekel, gaven een helder inzicht in welke normen en standaarden nodig zijn voor het goed laten functioneren van de wet in de praktijk. En, niet onbelangrijk, de huidige stand van zaken kwam ook uitgebreid aan bod. 

Wegiz kaderwet

Mark de Lange van VWS illustreerde tijdens het webinar mooi wat we van de Wegiz kunnen verwachten: “De Wegiz is een kaderwet, dat houdt in dat er op 1 juli 2023, wanneer de wet van kracht wordt, niets verandert. Via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) worden geprioriteerde gegevensuitwisselingen voor spoor 2 wel verplicht onder de Wegiz. De NEN-normen die nu worden ontwikkeld, schrijven voor hoe die uitwisseling moet gaan verlopen. De eerste gegevensuitwisseling wordt de Basisgegevensset Zorg (NEN 7540), die nu in ontwikkeling is en uiteindelijk in juli 2025 in het kader van de Wegiz in werking zal treden.”

Wegiz webinar

Zelf een bijdrage leveren

Tijdens het webinar werd benadrukt dat normen en standaarden worden ontwikkeld door verschillende belanghebbenden (met hun inbreng qua wensen en prioriteiten) bij elkaar te brengen en die perfect in elkaar te laten passen. Belangrijk hierbij is dat ook de gebruikte zorginformatiebouwstenen (zib’s) duurzaam zijn, zodat ze zonder aanpassingen voor verschillende normen en standaarden geschikt zijn. Waar normen en standaarden organisch in elkaar overvloeien en zo de werking van een vliegwiel krijgen, kunnen ze zich steeds sneller voortbewegen. Een beweging die momenteel volop aan de gang is en waarin zeker nog ruimte is voor professionals uit de Zorg & ICT-sector die hun input willen geven op of lid willen worden van een of meer werkgroepen. Bezoek hiervoor deze pagina. Aanmelden kan via egiz@nen.nl.

Tijdens het NEN EGIZ Congres op 14 september 2023 komen alle aspecten van de Wegiz opnieuw aan bod. Hou de website in de gaten voor het programma, of abonneer je op onze nieuwsbrief. 

Wil je het hele webinar (nog eens) rustig terugkijken? Dat kan hier

Handig kijken

Van 0:00 tot 0:40 geven Ulco de Boer  – VWS, Sigrid Jansen – Nictiz, Margo van der Gaag – Zorginstituut Nederland en Mirjam van der Gugten – NEN inzicht in de activiteiten die leiden tot de ontwikkeling van normen en standaarden voor de geprioriteerde gegevensuitwisselingen. 

Van 0:40 tot 01:20 bespreken Paul Vermeulen – NEN, secretaris normen voor generieke functies en secretaris Verpleegkundige Overdracht, Sylvia Veereschild – Voorzitter Commissie van Deskundigen, Robert Stegwee – Voorzitter werkgroep Beeldbeschikbaarheid en Frank Berens – Voorzitter werkgroep Verpleegkundige Overdracht, aan de hand van onderwerpen als verpleegkundige overdracht, beeldbeschikbaarheid, normen voor generieke functies en het werk van de Commissie van Deskundigen de laatste ontwikkelingen rondom de EGIZ-normen en certificatieschema’s

Van 01:20 tot 02:00 duiden Vincent van den Berg – OIZ, Mark de Lange – VWS en Ruud de Waal – CMIO Zorgnetwerk Nederland de invloed van de Wegiz in de praktijk voor ICT-leveranciers en zorgaanbieders. 

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer