Plan van aanpak Generieke functies beschikbaar

28 maart 2022
Plan van aanpak generieke functies

De NEN-werkgroep ‘normen voor generieke functies’ leverde op verzoek van het ministerie van VWS in februari 2022 een plan van aanpak op voor het opstellen van normen voor generieke functies in het kader van EGIZ. De werkgroep identificeerde knelpunten voor interoperabiliteit. Daarnaast werd een analyse gedaan in hoeverre normalisatie van generieke functies kan bijdragen aan de oplossing. Dit leidde tot prioritering van onderwerpen waarmee partijen op korte termijn aan de slag kunnen binnen bestaande initiatieven en die in samenhang bijdragen aan een duurzaam zorgsysteem.

Voor het leveren van goede zorg is het digitaal vastleggen en uitwisselen van patiëntgegevens essentieel. Vanwege de verscheidenheid aan ICT-systemen in de zorg, is het belangrijk generieke en functionele afspraken te maken over infrastructuur, applicaties en middelen.

Plan van aanpak generieke functies aanvragen

Voor iedereen die wil weten wat het plan van aanpak precies inhoudt, kan een PDF-versie van het plan van aanpak aanvragen. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met onze NEN-EGIZ projectleiders: Mirjam van der Gugten of Shirin Golyardi.

Vraag je exemplaar aan

Overige nieuwsberichten

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

Werkgroep NTA 7532 Technische afspraken voor Veilige chatapplicaties gaat 10 juli van start

21 mei 2024

Per 10 juli 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7532 voor Veilige chatapplicaties’ van start. De NTA 7532 stelt technische eisen aan veilige chatapplicaties voor uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. De NTA 7532 wordt daarmee een specifiek onderdeel van de bredere herziening van de ‘NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’. De … Lees meer

Download nu de presentaties van de Zorg & ICT Beurs 2023

2 mei 2024

De presentaties die namens NEN zijn gegeven tijdens de Zorg & ICT Beurs van 9-11 april 2023 in de Jaarbeurs Utrecht, zijn nu beschikbaar om te downloaden.   Dinsdag 9 april  NEN Normen en Certificering – Lysette Meuleman en Shirin Golyardi NEN 7510 – Lysette Meuleman en Rene Gouwens   Woensdag 10 april AI in … Lees meer