Plan van aanpak Generieke functies beschikbaar

28 maart 2022
Plan van aanpak generieke functies

De NEN-werkgroep ‘normen voor generieke functies’ leverde op verzoek van het ministerie van VWS in februari 2022 een plan van aanpak op voor het opstellen van normen voor generieke functies in het kader van EGIZ. De werkgroep identificeerde knelpunten voor interoperabiliteit. Daarnaast werd een analyse gedaan in hoeverre normalisatie van generieke functies kan bijdragen aan de oplossing. Dit leidde tot prioritering van onderwerpen waarmee partijen op korte termijn aan de slag kunnen binnen bestaande initiatieven en die in samenhang bijdragen aan een duurzaam zorgsysteem.

Voor het leveren van goede zorg is het digitaal vastleggen en uitwisselen van patiëntgegevens essentieel. Vanwege de verscheidenheid aan ICT-systemen in de zorg, is het belangrijk generieke en functionele afspraken te maken over infrastructuur, applicaties en middelen.

Plan van aanpak generieke functies aanvragen

Voor iedereen die wil weten wat het plan van aanpak precies inhoudt, kan een PDF-versie van het plan van aanpak aanvragen. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met onze NEN-EGIZ projectleiders: Mirjam van der Gugten of Shirin Golyardi.

Vraag je exemplaar aan

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer