Publicatie herziene norm NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’

11 juli 2022
NEN 7512:2022

NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’. Na ingrijpende herziening vervangt deze publicatie de 2015-editie. Het toepassingsgebied van NEN 7512 is de elektronische communicatie in de zorg, tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling en met patiënten, cliënten, zorgverzekeraars en andere partijen die bij de zorg zijn betrokken. Welke maatregelen genomen moeten worden om vertrouwde gegevens uit te wisselen, hangt sterk samen met de classificatie van de uit te wisselen gegevens. Deze norm is een aanvulling op de richtlijnen die NEN 7510 aan organisaties in de zorg geeft voor hun informatiebeveiliging.

Aanpassingen in de norm

De gereviseerde norm heeft onderstaande wijzigingen ten opzichte van van NEN 7512:2015.

  • NEN 7512:2022 vervangt NEN 7512:2015. In de nieuwe versie is meer aandacht voor risicobeheersing. Daarnaast zijn de beheersmaatregelen verder geëxpliciteerd.
  • NEN 7512:2022 is in twee opzichten een aanvulling op de beheersmaatregelen die NEN 7510 aan organisaties in de zorg voorschrijft voor hun informatiebeveiliging. NEN 7512:2022 besteedt aandacht aan de zekerheden die partijen elkaar moeten bieden als voorwaarde voor onderlinge gegevensuitwisseling. Daarvoor worden vijf niveaus gedefinieerd voor de eisen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
  • Daarnaast levert NEN 7512:2022 een nadere invulling voor een aantal van de beheersmaatregelen van NEN 7510, met dien verstande dat de beheersmaatregelen in NEN 7512 zijn voorzien van het normatieve ‘moeten’ voor het maken van afspraken tussen communicatiepartijen, terwijl bij gerelateerde beheersmaatregelen binnen de eigen organisatie in NEN 7510 ‘behoren te’ staat. De risicoafweging die leidt tot de juiste risicoklasse, is een essentieel element voor het maken van afspraken tussen de partijen. De beheersmaatregelen betreffende de afspraken zelf zijn altijd vereist.
  • NEN 7512:2022 heeft betrekking op de inhoudelijke aspecten van de uitwisseling van gegevens en gaat niet in op de vraag of deze uitwisseling noodzakelijk is. Wel is voorzien in eisen die het mogelijk maken om dergelijke inhoudelijke aspecten van de gegevensuitwisseling te verifiëren, zoals logging.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze norm of over het normalisatietraject in het algemeen? Neem dan contact op met Paul Vermeulen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015-2690318 of e-mail zw@nen.nl

NEN 7512:2022 downloaden

NEN 7512:2022 ‘Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor Gegevensuitwisseling’ is kosteloos beschikbaar via de Normshop van NEN.

  • Je kunt NEN 7512:2022 hier kosteloos downloaden
  • Je kunt NEN 7512:2022 hier inzien zonder in te loggen (HTML)

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer