Publicatie herziene norm NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’

11 juli 2022
NEN 7512:2022

NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’. Na ingrijpende herziening vervangt deze publicatie de 2015-editie. Het toepassingsgebied van NEN 7512 is de elektronische communicatie in de zorg, tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling en met patiënten, cliënten, zorgverzekeraars en andere partijen die bij de zorg zijn betrokken. Welke maatregelen genomen moeten worden om vertrouwde gegevens uit te wisselen, hangt sterk samen met de classificatie van de uit te wisselen gegevens. Deze norm is een aanvulling op de richtlijnen die NEN 7510 aan organisaties in de zorg geeft voor hun informatiebeveiliging.

Aanpassingen in de norm

De gereviseerde norm heeft onderstaande wijzigingen ten opzichte van van NEN 7512:2015.

  • NEN 7512:2022 vervangt NEN 7512:2015. In de nieuwe versie is meer aandacht voor risicobeheersing. Daarnaast zijn de beheersmaatregelen verder geëxpliciteerd.
  • NEN 7512:2022 is in twee opzichten een aanvulling op de beheersmaatregelen die NEN 7510 aan organisaties in de zorg voorschrijft voor hun informatiebeveiliging. NEN 7512:2022 besteedt aandacht aan de zekerheden die partijen elkaar moeten bieden als voorwaarde voor onderlinge gegevensuitwisseling. Daarvoor worden vijf niveaus gedefinieerd voor de eisen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
  • Daarnaast levert NEN 7512:2022 een nadere invulling voor een aantal van de beheersmaatregelen van NEN 7510, met dien verstande dat de beheersmaatregelen in NEN 7512 zijn voorzien van het normatieve ‘moeten’ voor het maken van afspraken tussen communicatiepartijen, terwijl bij gerelateerde beheersmaatregelen binnen de eigen organisatie in NEN 7510 ‘behoren te’ staat. De risicoafweging die leidt tot de juiste risicoklasse, is een essentieel element voor het maken van afspraken tussen de partijen. De beheersmaatregelen betreffende de afspraken zelf zijn altijd vereist.
  • NEN 7512:2022 heeft betrekking op de inhoudelijke aspecten van de uitwisseling van gegevens en gaat niet in op de vraag of deze uitwisseling noodzakelijk is. Wel is voorzien in eisen die het mogelijk maken om dergelijke inhoudelijke aspecten van de gegevensuitwisseling te verifiëren, zoals logging.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze norm of over het normalisatietraject in het algemeen? Neem dan contact op met Paul Vermeulen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015-2690318 of e-mail zw@nen.nl

NEN 7512:2022 downloaden

NEN 7512:2022 ‘Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor Gegevensuitwisseling’ is kosteloos beschikbaar via de Normshop van NEN.

  • Je kunt NEN 7512:2022 hier kosteloos downloaden
  • Je kunt NEN 7512:2022 hier inzien zonder in te loggen (HTML)

Overige nieuwsberichten

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

Werkgroep NTA 7532 Technische afspraken voor Veilige chatapplicaties gaat 10 juli van start

21 mei 2024

Per 10 juli 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7532 voor Veilige chatapplicaties’ van start. De NTA 7532 stelt technische eisen aan veilige chatapplicaties voor uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. De NTA 7532 wordt daarmee een specifiek onderdeel van de bredere herziening van de ‘NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’. De … Lees meer

Download nu de presentaties van de Zorg & ICT Beurs 2023

2 mei 2024

De presentaties die namens NEN zijn gegeven tijdens de Zorg & ICT Beurs van 9-11 april 2023 in de Jaarbeurs Utrecht, zijn nu beschikbaar om te downloaden.   Dinsdag 9 april  NEN Normen en Certificering – Lysette Meuleman en Shirin Golyardi NEN 7510 – Lysette Meuleman en Rene Gouwens   Woensdag 10 april AI in … Lees meer