Werkgroepen

normcommissie icon
Normcommissie

Werkgroep Verpleegkundige overdracht

Binnen de werkgroep Verpleegkundige overdracht is NEN 7545 in ontwikkeling. NEN 7545 zal eisen aan processen en systemen specificeren die betrokken zijn bij de elektronische verwerking en uitwisseling van verpleegkundige informatie tussen zorgverleners. De norm zal van toepassing zijn op zowel de intra- als extramurale zorg: cure en care.

 

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

Medische informatica

NEN 7512:2022 is herzien en gepubliceerd. Het toepassingsgebied van NEN 7512 is veilige elektronische communicatie in de zorg, tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling en met patiënten, cliënten, zorgverzekeraars en andere partijen die bij de zorg zijn betrokken.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

Gegevensuitwisseling voor medicatie

Medicatieoverdracht is een van de geprioriteerde gegevensuitwisselingen rondom de Wegiz en bestaat uit vier uitwisselingen:

  1. Digitaal voorschrijven en ter hand stellen – NEN 7503
  2. Medicatie- en toedieningsgegevens – NEN 7542
  3. Laboratoriumgegevens voor medicatie – NEN 7543
  4. Contra-indicatie en overgevoeligheden – NEN 7544

Begin 2022 werd de herziene NEN 7503:2022 gepubliceerd. Eind 2022 startte de ontwikkeling van NEN 7542.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

Werkgroep Logging

Werkgroep Logging: NEN 7513, de norm voor logging, wordt herzien. Het doel is de internationale ontwikkelingen op dit gebied te volgen en de aandachtspunten en ervaringen binnen Nederland te verwerken.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

Werkgroep Generieke functies

Werkgroep Generieke functies: Werk mee aan nieuwe normen voor generieke functies. Het doel van het nieuwe normontwikkelingstraject is voor generieke functies een set normen te ontwikkelen. Om zodoende, bij elke bij wet te verplichten gegevensuitwisseling, naar normen uit deze set te kunnen verwijzen.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

Werkgroep BgZ

Werkgroep BgZ: Als lid van deze werkgroep kun je actief bijdragen aan de totstandkoming van de NEN 7540 ‘BgZ – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

Werkgroep Beeldbeschikbaarheid

Werkgroep Beeldbeschikbaarheid – Binnen de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg zullen zorgaanbieders verplicht worden om gegevens tenminste elektronisch uit te wisselen met andere zorgaanbieders. De eisen over de manier van uitwisselen, komen in een norm.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk