Werkgroepen

normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling

De norm NEN 7512 wordt momenteel herzien. In oktober 2021 is de commentaarperiode op het normontwerp gesloten. Momenteel wordt het ingediende commentaar besproken en verwerkt in de norm.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Digitaal receptverkeer

NEN 7503:2022 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien en gepubliceerd. De norm levert een bijdrage aan de implementatie van richtlijnen en standaarden voor medicatieoverdracht en aan de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Werkgroep Logging

Er is besloten om NEN 7513, de norm voor logging, te herzien. Het herzien van de norm heeft als doel de internationale ontwikkelingen op dit gebied te volgen en de aandachtspunten en ervaringen in Nederland te verwerken.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Werkgroep Generieke functies

Werk mee aan nieuwe normen voor generieke functies. Het nieuwe normontwikkelingstraject heeft als doel om voor generieke functies een set normen te ontwikkelen, zodat bij elke bij wet te verplichten gegevensuitwisseling naar normen uit deze set verwezen kan worden.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Werkgroep BgZ – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg

Als lid van deze werkgroep kunt u actief deelnemen aan de totstandkoming van de norm ‘BgZ – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Werkgroep Beeldbeschikbaarheid

In de wet EGIZ worden zorgaanbieders uiteindelijk verplicht om gegevens tenminste elektronisch uit te wisselen met andere zorgaanbieders. Eisen over hoe gegevens uitgewisseld worden, worden vastgelegd in een norm.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk