Werkgroepen

normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling

NEN 7512:2022 is herzien en gepubliceerd. Het toepassingsgebied van NEN 7512 is de elektronische communicatie in de zorg, tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling en met patiënten, cliënten, zorgverzekeraars en andere partijen die bij de zorg zijn betrokken.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Medicatieoverdracht – Gegevensuitwisselingen voor medicatie

Medicatieoverdracht is een van de geprioriteerde gegevensuitwisselingen bij Wegiz en bestaat uit vier uitwisselingen:

  1. Digitaal voorschrijven en ter hand stellen;
  2. Medicatie- en toediengegevens;
  3. Laboratoriumgegevens voor medicatie;
  4. Contra-indicatie en overgevoeligheden.

Begin 2022 is de herziene NEN 7503:2022 gepubliceerd en eind 2022 is een start gemaakt met het ontwikkelen van NEN 7542.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Werkgroep Logging

Er is besloten om NEN 7513, de norm voor logging, te herzien. Het herzien van de norm heeft als doel de internationale ontwikkelingen op dit gebied te volgen en de aandachtspunten en ervaringen in Nederland te verwerken.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Werkgroep Generieke functies

Werk mee aan nieuwe normen voor generieke functies. Het nieuwe normontwikkelingstraject heeft als doel om voor generieke functies een set normen te ontwikkelen, zodat bij elke bij wet te verplichten gegevensuitwisseling naar normen uit deze set verwezen kan worden.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Werkgroep BgZ – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg

Als lid van deze werkgroep kunt u actief deelnemen aan de totstandkoming van de norm ‘BgZ – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk
normcommissie icon
Normcommissie

EGIZ – Werkgroep Beeldbeschikbaarheid

In de wet EGIZ worden zorgaanbieders uiteindelijk verplicht om gegevens tenminste elektronisch uit te wisselen met andere zorgaanbieders. Eisen over hoe gegevens uitgewisseld worden, worden vastgelegd in een norm.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Bekijk