Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt NEN-norm

31 augustus 2023

Kom naar het webinar voor meer informatie

Dit najaar start NEN, op verzoek van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie). De Nederlands Technische Afspraak (NTA) wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.

Achtergrond
Het is, net als in 2019, ook nu nog van belang dat partijen die ad hoc bijzondere persoonsgegevens uitwisselen, dit doen met een gebruiksvriendelijk en gecertificeerd e-mailproduct. Op die manier vindt de uitwisseling van gegevens op een veilige en interoperabele manier plaats.

De herziening van eisen aan veilige softwareproducten en aanverwante diensten biedt een aantal voordelen:

  1. De norm zal ook buiten het zorgdomein van toepassing kunnen zijn.
  2. De norm zorgt voor een basis voor het nieuwe schema dat certificering van de software producten mogelijk moet maken.
  3. De norm kan eventueel worden aangewezen binnen de nieuwe wet Wegiz.

Inhoud norm
NEN 7516 deel 1 beschrijft de eisen waaraan e-mail met daarin persoonlijke gezondheidsinformatie, moet voldoen. Hierbij gaat het in essentie om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast gaat de norm in op interoperabiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt om ervoor te zorgen dat producten voor e-mail en chatapplicaties in de zorg ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden.

Normcommissie en werkgroep
De nieuwe NEN 7516 deel 1 zal worden gerealiseerd door een werkgroep. Deze werkgroep wordt nieuw opgericht en valt onder toezicht van de normcommissie Informatievoorziening in de zorg.

Niet alleen de zorg maar ook andere domeinen, zoals de overheid en rechtspraak, maken inmiddels gebruik van veilige e-mailproducten. Belanghebbende partijen uit deze domeinen zijn ook welkom  om deel te nemen aan de werkgroep.

Anders dan bij de ontwikkeling van de technische afspraak zal er tijdens de ontwikkeling van de norm wel een publieke commentaarperiode zijn van minimaal 3 maanden.

Informatiebijeenkomst
Om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de start van dit traject, organiseert NEN een informatiebijeenkomst in de vorm van een webinar. De bijeenkomst vindt online plaats op 13 september van 10:00 tot 12:00 uur. Tijdens het webinar geeft o.a. VWS een toelichting op deze normontwikkeling. Daarnaast wordt de scope en de planning besproken en lichten we de mogelijkheid tot deelname aan de werkgroep toe.

Wij nodigen je graag uit voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Je kan je aanmelden via deze link.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Charlotte Mosies en Paul Vermeulen, consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail egiz@nen.nl

 

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer