Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt NEN-norm

31 augustus 2023

Kom naar het webinar voor meer informatie

Dit najaar start NEN, op verzoek van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie). De Nederlands Technische Afspraak (NTA) wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.

Achtergrond
Het is, net als in 2019, ook nu nog van belang dat partijen die ad hoc bijzondere persoonsgegevens uitwisselen, dit doen met een gebruiksvriendelijk en gecertificeerd e-mailproduct. Op die manier vindt de uitwisseling van gegevens op een veilige en interoperabele manier plaats.

De herziening van eisen aan veilige softwareproducten en aanverwante diensten biedt een aantal voordelen:

  1. De norm zal ook buiten het zorgdomein van toepassing kunnen zijn.
  2. De norm zorgt voor een basis voor het nieuwe schema dat certificering van de software producten mogelijk moet maken.
  3. De norm kan eventueel worden aangewezen binnen de nieuwe wet Wegiz.

Inhoud norm
NEN 7516 deel 1 beschrijft de eisen waaraan e-mail met daarin persoonlijke gezondheidsinformatie, moet voldoen. Hierbij gaat het in essentie om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast gaat de norm in op interoperabiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt om ervoor te zorgen dat producten voor e-mail en chatapplicaties in de zorg ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden.

Normcommissie en werkgroep
De nieuwe NEN 7516 deel 1 zal worden gerealiseerd door een werkgroep. Deze werkgroep wordt nieuw opgericht en valt onder toezicht van de normcommissie Informatievoorziening in de zorg.

Niet alleen de zorg maar ook andere domeinen, zoals de overheid en rechtspraak, maken inmiddels gebruik van veilige e-mailproducten. Belanghebbende partijen uit deze domeinen zijn ook welkom  om deel te nemen aan de werkgroep.

Anders dan bij de ontwikkeling van de technische afspraak zal er tijdens de ontwikkeling van de norm wel een publieke commentaarperiode zijn van minimaal 3 maanden.

Informatiebijeenkomst
Om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de start van dit traject, organiseert NEN een informatiebijeenkomst in de vorm van een webinar. De bijeenkomst vindt online plaats op 13 september van 10:00 tot 12:00 uur. Tijdens het webinar geeft o.a. VWS een toelichting op deze normontwikkeling. Daarnaast wordt de scope en de planning besproken en lichten we de mogelijkheid tot deelname aan de werkgroep toe.

Wij nodigen je graag uit voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Je kan je aanmelden via deze link.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Charlotte Mosies en Paul Vermeulen, consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail egiz@nen.nl

 

Overige nieuwsberichten

NEN 7540, signed, sealed and delivered!

16 april 2024

Hoewel de lancering van NEN 7540 begin maart geen grootse viering was, markeert het toch een belangrijke mijlpaal binnen de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze nieuwe standaard is cruciaal voor het verbeteren van de interoperabiliteit binnen medisch specialistische zorginstellingen. In een interview voor de ICT & Health biedt Dr. Michiel Sprenger, voorzitter van … Lees meer

NEN-EGIZ op de Zorg & ict

11 april 2024

Vandaag markeert de laatste dag van onze aanwezigheid tijdens de Zorg & ICT in de Jaarbeurs in Utrecht. We hebben al boeiende sessies mogen verzorgen in ons theater, variërend van de opkomst van normen voor AI tot informatiebeveiliging in de zorg volgens de NEN 7510-standaard, en een update over NEN-Egiz-normen en certificatie. Vanmiddag om 15:00 … Lees meer

Webinar NEN normen voor generieke functies nu terug te kijken

28 maart 2024

Na een boeiende live uitzending generieke functies en normen in de zorg, is het nu mogelijk om de uitzending terug te kijken. In het licht van de snel naderende veranderingen in de zorg, heeft de recente uitvoeringsovereenkomst nogmaals benadrukt dat digitalisering een van de pijlers is waarop de toekomst van de zorg rust. Deze overeenkomst, … Lees meer