Informatiebijeenkomst ontwikkeling normen Toestemming, Identificatie en Authenticatie en Lokalisatie

25 april 2022

Op 18 mei 2022 van 10.30 tot 12.00 uur organiseert NEN een online informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van drie nieuwe normen in het kader van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie’ en ‘lokalisatie’. Belanghebbende partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst.

De normen worden ontwikkeld in samenhang met de normen voor specifieke gegevensuitwisselingen in het kader van het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Om goede zorg te kunnen leveren, is het nodig dat gezondheidsgegevens van patiënten digitaal worden vastgelegd en kunnen worden uitgewisseld in het zorgnetwerk. Vanwege de verscheidenheid aan ICT-systemen in de zorg, is het belangrijk om generieke en functionele afspraken te maken over infrastructuur, applicaties en middelen.

Specifieke gegevensuitwisselingen
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelt NEN samen met partijen in het werkveld normen voor specifieke gegevensuitwisselingen. Zoals Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie,  Beeldbeschikbaarheid en Basisgegevensset Zorg (BgZ). Generieke functies zijn voor deze gegevensuitwisselingen noodzakelijke onderdelen voor het bereiken  van interoperabiliteit.

Daarom heeft het ministerie aan NEN gevraagd om samen met experts uit het veld te starten met het ontwikkelen van drie normen voor een eerste vier generieke functies. Vanuit de normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’ beginnen verschillende werkgroepen met de volgende thema’s:

  1. Toestemming (van de patiënt)
  2. Identificatie & authenticatie (van de zorgverlener, zorgaanbieder en de patiënt)
  3. Lokalisatie (vindbaarheid van patiëntgegevens)

Aanmelden bijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst geven diverse sprekers, waaronder vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en consultants van NEN, een uitgebreide toelichting op de drie normontwikkelingstrajecten. Naar verwachting starten de werkgroepen in juni 2022.

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan hier.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kun je contact opnemen met Paul Vermeulen, telefoon 06-13 14 48 26 of via e-mailadres: paul.vermeulen@nen.nl

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer