Programmaraad

In november 2020 installeerde NEN de Programmaraad ‘Stelsel Normen en Standaarden Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’. De Programmaraad heeft tot doel te komen tot een samenhangend stelsel van normen en standaarden op het gebied van EGIZ. De instelling van de Programmaraad vloeit voort uit de meerjarenopdracht van het ministerie van VWS aan NEN om normen op het gebied van EGIZ te ontwikkelen. De samenstelling van de Programmaraad kent een brede vertegenwoordiging vanuit het zorgveld. Ook het ministerie van VWS heeft zitting in de Programmaraad. De Programmaraad heeft een onafhankelijk voorzitter en NEN voert het secretariaat.

Het ministerie van VWS werkt aan de nieuwe wet voor Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: de Wegiz. De wet gaat verplichten dat zorgaanbieders elektronisch patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. In het kader van die wet worden NEN-normen ontwikkeld. Vanuit NEN-normen wordt verwezen naar standaarden van verschillende standaardisatieorganisaties.

De Programmaraad heeft als taak om de samenhang tussen de normen en standaarden te bewaken. De Programmaraad geeft advies aan NEN (over NEN-normen) en de standaardisatieorganisaties (over standaarden). De daadwerkelijke ontwikkeling van NEN-normen valt onder de verantwoordelijkheid van de NEN-normcommissie 303006 Informatievoorziening in de Zorg.

Leden Programmaraad