Werkgroep NTA 7532 Technische afspraken voor Veilige chatapplicaties gaat 10 juli van start

21 mei 2024

Per 10 juli 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7532 voor Veilige chatapplicaties’ van start. De NTA 7532 stelt technische eisen aan veilige chatapplicaties voor uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. De NTA 7532 wordt daarmee een specifiek onderdeel van de bredere herziening van de ‘NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’. De huidige NTA 7516 dient daarbij als basis.

NEN – werkgroep

Belanghebbende partijen uit verschillende domeinen, inclusief de zorg, leveranciers van chat applicaties, overheid en rechtspraak, worden aangemoedigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van de NTA ‘Veilige chatapplicaties’ De aanmelding voor de NEN-werkgroep die verantwoordelijk is voor de NTA 7532 is mogelijk tot 3 juli 2024. Hierna sluit de inschrijving en is deelname niet meer mogelijk. De NEN-Werkgroep gaat dan van start en zal de NTA, zonder publieke commentaarronde, ontwikkelen.

Aanmelden is mogelijk tot en met 3 juli via dit formulier.

Let op: er kunnen zich maximaal twee personen per organisatie aanmelden.

Meer informatie

De ontwikkeling van deze NTA maakt onderdeel uit van een breder traject. De herziening van NTA 7516:2019 is reeds van start gegaan. Binnen de werkgroep ‘NEN  Veilige mail en chatapplicaties’ worden functionele eisen vastgelegd voor zowel veilige mail als chatapplicaties. Daarnaast wordt in twee afzonderlijke NEN-Werkgroepen gedetailleerde en specifieke Technische Afspraken (NTAs) vastgelegd voor Veilige mail en voor Veilige chatapplicaties.

Overige nieuwsberichten

Webinar publieke consultatie NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg

11 juni 2024

In juli start de publieke consultatie van de herziene NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’. Gedurende deze periode kan elke belanghebbende zijn of haar commentaar geven op de voorgestelde wijzigingen in de normtekst. Ter voorbereiding hierop organiseren wij op vrijdag 12 juli om 10:30 een webinar. Tijdens dit webinar zullen de voorzitter en de schrijvers … Lees meer

NEN-EGIZ biedt podium tijdens congres

4 juni 2024

Wil jij impact maken op het NEN-EGIZ congres ‘Samen de inhoud in’ op 12 september? We zijn op zoek naar bedrijven en/of individuen die een invulling willen geven aan een kennissessie op ons congres. We willen jullie inspirerende verhalen, innovatieve oplossingen en praktische inzichten delen die helpen om concrete stappen te zetten naar implementatie. Geloof … Lees meer

Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’

30 mei 2024

Wij nodigen je van harte uit voor de Ronde Tafel ‘Zorgaanbieders aan het woord over de praktijk van een norm voor Veilige mail en chatapplicaties’. Dit evenement zal plaatsvinden op 1 juli, met een starttijd om 9:30 uur en een afsluiting om 12:30 uur. Aansluitend bieden wij een lunch aan. Je bent welkom vanaf 9:00 … Lees meer