Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513.

NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor.

Beer Franken, lid van de schrijversgroep, stelt: ‘De wensen en verplichtingen van de zorgverlener zijn leidend binnen deze norm. Als je een auto zonder remmen krijgt dan vlieg je al snel uit de bocht. Dat moeten we voorkomen.
Niet alleen is het bijzonder onwenselijk om uit de bocht te vliegen, het is ook gewoon wettelijk niet toegestaan om dat toch te doen. De bestuurder moet remmen maar de leverancier moet ervoor zorgen dat er deugdelijke remmen zijn.’

Het volledige artikel kan je hier lezen.

Je kan nog tot 15 november commentaar geven op dit normontwerp.

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer

NEN 7519 lokalisatie

Start van de publieke commentaarronde voor de norm NEN 7519 Lokalisatie

19 oktober 2023

Het normontwerp van NEN 7519 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Lokalisatie’ is nu beschikbaar. Belanghebbenden kunnen tot 20 januari 2024 hun commentaar indienen. Veel medische professionals gebruiken informatiesystemen en elektronische uitwisselingssystemen om gegevens te verwerken. Gebruik van informatie- en communicatietechnologie maakt verbetering van de ondersteuning van de gezondheidszorg mogelijk. Om die verbetering te realiseren is … Lees meer