Start normontwikkelingstraject voor een nieuwe generieke functie: Autorisatie

26 juli 2023

Dit najaar start het NEN-EGIZ programma met een nieuw normontwikkelingstraject voor een nieuwe generieke functie: Autorisatie.

NEN faciliteert als onafhankelijke stichting, in opdracht van het ministerie van VWS, de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). Een van de normen voor generieke functies, is een norm om afspraken vast te leggen over het uitwisselen van gegevens ten behoeve van autorisatie.

Samenhang Generieke functies

Wie krijgt toegang tot medische gegevens? Waar staan de gegevens van de cliënt of patiënt? Dit zijn voorbeelden van vragen die bij alle gegevensuitwisselingen in de zorg beantwoord moeten worden. De afspraken, standaarden en eisen aan voorzieningen die landelijk nodig zijn voor het vinden en beschikbaar maken van patiëntengegevens worden beschreven in de normen voor generieke functies.

In samenspraak met zorgpartijen zijn zes generieke functies aangewezen die als eerste nodig zijn voor uitwisseling onder de Wegiz:

  1. Identificatie cliënt en zorgverlener (wie ben je?)
  2. Authenticatie (vaststellen dat je zegt wie je bent?)
  3. Lokalisatie (waar zijn welke gegevens van de patiënt of cliënt?)
  4. Toestemming (van de patiënt, voor het delen van medische gegevens?)
  5. Autorisatie (welke gegevens mag je inzien?)
  6. Adressering (het actuele digitale adres van de zorginstelling of zorgverlener?)

Voor de eerste vier generieke functies heeft VWS in 2022 opdracht gegeven om NEN-normen te ontwikkelen. Meer informatie hierover kan je hier vinden: werkgroep generieke functies.

In een NEN-norm worden eisen gesteld aan de generieke functie. Op basis van die norm kunnen verschillende oplossingen voor generieke functies worden ontwikkeld.

Informatiebijeenkomst

Om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de start van dit traject, organiseert NEN een informatiebijeenkomst in de vorm van een webinar. De bijeenkomst vindt plaats op 26 september van 15:00 tot 17:00 uur. Tijdens het webinar zal o.a. het ministerie van VWS een toelichting geven op deze normontwikkeling, de scope wordt besproken, de planning en mogelijkheid tot deelname wordt toegelicht.

Wij nodigen je graag uit voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Je kunt je via deze link aanmelden.

Overige nieuwsberichten

NEN 7540, signed, sealed and delivered!

16 april 2024

Hoewel de lancering van NEN 7540 begin maart geen grootse viering was, markeert het toch een belangrijke mijlpaal binnen de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze nieuwe standaard is cruciaal voor het verbeteren van de interoperabiliteit binnen medisch specialistische zorginstellingen. In een interview voor de ICT & Health biedt Dr. Michiel Sprenger, voorzitter van … Lees meer

NEN-EGIZ op de Zorg & ict

11 april 2024

Vandaag markeert de laatste dag van onze aanwezigheid tijdens de Zorg & ICT in de Jaarbeurs in Utrecht. We hebben al boeiende sessies mogen verzorgen in ons theater, variërend van de opkomst van normen voor AI tot informatiebeveiliging in de zorg volgens de NEN 7510-standaard, en een update over NEN-Egiz-normen en certificatie. Vanmiddag om 15:00 … Lees meer

Webinar NEN normen voor generieke functies nu terug te kijken

28 maart 2024

Na een boeiende live uitzending generieke functies en normen in de zorg, is het nu mogelijk om de uitzending terug te kijken. In het licht van de snel naderende veranderingen in de zorg, heeft de recente uitvoeringsovereenkomst nogmaals benadrukt dat digitalisering een van de pijlers is waarop de toekomst van de zorg rust. Deze overeenkomst, … Lees meer