Start normontwikkelingstraject voor een nieuwe generieke functie: Autorisatie

26 juli 2023

Dit najaar start het NEN-EGIZ programma met een nieuw normontwikkelingstraject voor een nieuwe generieke functie: Autorisatie.

NEN faciliteert als onafhankelijke stichting, in opdracht van het ministerie van VWS, de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). Een van de normen voor generieke functies, is een norm om afspraken vast te leggen over het uitwisselen van gegevens ten behoeve van autorisatie.

Samenhang Generieke functies

Wie krijgt toegang tot medische gegevens? Waar staan de gegevens van de cliënt of patiënt? Dit zijn voorbeelden van vragen die bij alle gegevensuitwisselingen in de zorg beantwoord moeten worden. De afspraken, standaarden en eisen aan voorzieningen die landelijk nodig zijn voor het vinden en beschikbaar maken van patiëntengegevens worden beschreven in de normen voor generieke functies.

In samenspraak met zorgpartijen zijn zes generieke functies aangewezen die als eerste nodig zijn voor uitwisseling onder de Wegiz:

  1. Identificatie cliënt en zorgverlener (wie ben je?)
  2. Authenticatie (vaststellen dat je zegt wie je bent?)
  3. Lokalisatie (waar zijn welke gegevens van de patiënt of cliënt?)
  4. Toestemming (van de patiënt, voor het delen van medische gegevens?)
  5. Autorisatie (welke gegevens mag je inzien?)
  6. Adressering (het actuele digitale adres van de zorginstelling of zorgverlener?)

Voor de eerste vier generieke functies heeft VWS in 2022 opdracht gegeven om NEN-normen te ontwikkelen. Meer informatie hierover kan je hier vinden: werkgroep generieke functies.

In een NEN-norm worden eisen gesteld aan de generieke functie. Op basis van die norm kunnen verschillende oplossingen voor generieke functies worden ontwikkeld.

Informatiebijeenkomst

Om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de start van dit traject, organiseert NEN een informatiebijeenkomst in de vorm van een webinar. De bijeenkomst vindt plaats op 26 september van 15:00 tot 17:00 uur. Tijdens het webinar zal o.a. het ministerie van VWS een toelichting geven op deze normontwikkeling, de scope wordt besproken, de planning en mogelijkheid tot deelname wordt toegelicht.

Wij nodigen je graag uit voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Je kunt je via deze link aanmelden.

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer