Normontwikkeling EGIZ in relatie tot EHDS

25 mei 2022

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space, EHDS). De Europese Commissie richt zich hiermee op het creëren en versterken van rechten voor burgers zodat zij meer controle hebben op de toegang en de beschikbaarheid van hun zorgdata. Om dit te bereiken worden randvoorwaarden gesteld aan de uitwisseling van gezondheidsgegevens zodat de gegevens daadwerkelijk beschikbaar worden voor de levering van zorg zowel op nationaal niveau als in de EU. Het voorstel gaat nu naar het Europees Parlement en de lidstaten voor verdere bespreking.

In de brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2022 concludeert minister Kuipers dat ook met een eventuele invoering van de EHDS het nodig is om stappen te blijven zetten richting een wettelijke verplichting voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Op deze manier zorgen we voor de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment zodat zorgverleners passende zorg kunnen verlenen.

Nederland koploper 

In Nederland zijn we goed op weg met het ontwikkelen van nationale normen voor elektronische gegevensuitwisseling. NEN is lid van het internationale en Europese normalisatienetwerk, waardoor nationale normen waar mogelijk aansluiten bij internationale en Europese normen. Europese normen op het vlak van medische informatica worden ontwikkeld in Technische Commissie CEN/TC 251 ‘Health informatics’. Wij voeren het secretariaat van deze Europese commissie. Onze nationale normen voor de Wegiz kunnen we daarom op deze manier makkelijk inzetten in Europa.

Raakvlakken EHDS met de Wegiz

Ook de EHDS stelt eisen aan ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. De EHDS regelt toegang en beschikbaarheid voor burgers en zorgverleners tot elektronische gezondheidsgegevens. De volgende gegevensuitwisselingen zijn in de EHDS prioritair: patiëntsamenvattingen, elektronische recepten, elektronische medicatie-uitgifte, medische beeldmaterialen en beeldrapportages, laboratoriumresultaten en ziekenhuisontslagbrieven. Dat komt grotendeels overeen met de geprioriteerde gegevensuitwisselingen waar we nu in Nederland aan werken. In april 2022 werd een NEN-norm gepubliceerd voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie (NEN 7503). Daarnaast werken we nu aan een norm voor Basisgegevensset Zorg (BgZ) en beeldbeschikbaarheid.

Meer informatie

 

 

 

 

Overige nieuwsberichten

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

Werkgroep NTA 7532 Technische afspraken voor Veilige chatapplicaties gaat 10 juli van start

21 mei 2024

Per 10 juli 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7532 voor Veilige chatapplicaties’ van start. De NTA 7532 stelt technische eisen aan veilige chatapplicaties voor uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. De NTA 7532 wordt daarmee een specifiek onderdeel van de bredere herziening van de ‘NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’. De … Lees meer

Download nu de presentaties van de Zorg & ICT Beurs 2023

2 mei 2024

De presentaties die namens NEN zijn gegeven tijdens de Zorg & ICT Beurs van 9-11 april 2023 in de Jaarbeurs Utrecht, zijn nu beschikbaar om te downloaden.   Dinsdag 9 april  NEN Normen en Certificering – Lysette Meuleman en Shirin Golyardi NEN 7510 – Lysette Meuleman en Rene Gouwens   Woensdag 10 april AI in … Lees meer