Normontwikkeling EGIZ in relatie tot EHDS

25 mei 2022

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space, EHDS). De Europese Commissie richt zich hiermee op het creëren en versterken van rechten voor burgers zodat zij meer controle hebben op de toegang en de beschikbaarheid van hun zorgdata. Om dit te bereiken worden randvoorwaarden gesteld aan de uitwisseling van gezondheidsgegevens zodat de gegevens daadwerkelijk beschikbaar worden voor de levering van zorg zowel op nationaal niveau als in de EU. Het voorstel gaat nu naar het Europees Parlement en de lidstaten voor verdere bespreking.

In de brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2022 concludeert minister Kuipers dat ook met een eventuele invoering van de EHDS het nodig is om stappen te blijven zetten richting een wettelijke verplichting voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Op deze manier zorgen we voor de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment zodat zorgverleners passende zorg kunnen verlenen.

Nederland koploper 

In Nederland zijn we goed op weg met het ontwikkelen van nationale normen voor elektronische gegevensuitwisseling. NEN is lid van het internationale en Europese normalisatienetwerk, waardoor nationale normen waar mogelijk aansluiten bij internationale en Europese normen. Europese normen op het vlak van medische informatica worden ontwikkeld in Technische Commissie CEN/TC 251 ‘Health informatics’. Wij voeren het secretariaat van deze Europese commissie. Onze nationale normen voor de Wegiz kunnen we daarom op deze manier makkelijk inzetten in Europa.

Raakvlakken EHDS met de Wegiz

Ook de EHDS stelt eisen aan ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. De EHDS regelt toegang en beschikbaarheid voor burgers en zorgverleners tot elektronische gezondheidsgegevens. De volgende gegevensuitwisselingen zijn in de EHDS prioritair: patiëntsamenvattingen, elektronische recepten, elektronische medicatie-uitgifte, medische beeldmaterialen en beeldrapportages, laboratoriumresultaten en ziekenhuisontslagbrieven. Dat komt grotendeels overeen met de geprioriteerde gegevensuitwisselingen waar we nu in Nederland aan werken. In april 2022 werd een NEN-norm gepubliceerd voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie (NEN 7503). Daarnaast werken we nu aan een norm voor Basisgegevensset Zorg (BgZ) en beeldbeschikbaarheid.

Meer informatie

 

 

 

 

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer