Normontwerp NEN 7519 Lokalisatie tot 20 januari open voor commentaar

9 januari 2024
NEN 7519 lokalisatie

Veel zorgprofessionals maken gebruik van informatiesystemen en elektronische uitwisselingssystemen om gegevens te verwerken. De inzet van informatie- en communicatietechnologie biedt de mogelijkheid om de ondersteuning van de gezondheidszorg te verbeteren. Om deze verbetering te bewerkstelligen, is het essentieel dat er duidelijke regels en normen zijn voor de verwerking van gegevens in de zorg. Het normontwerp NEN 7519 concentreert zich op het lokaliseren van dossiergegevens van patiënten en/of cliënten, die verspreid kunnen zijn over diverse zorgaanbieders.

Het normontwerp en de mogelijkheid om commentaar in te dienen is tot 20 januari 2024 beschikbaar.

Je kunt het normontwerp vinden op de NEN-website: Gegevensuitwisseling in de zorg – Lokalisatie | NEN

Na de commentaarperiode gaat de werkgroep aan de slag met alle input. Iedereen die tijdens de drie maanden durende commentaarperiode reageert op het normontwerp, ontvangt na behandeling in de werkgroep een terugkoppeling hoe hiermee wordt omgegaan. Afhankelijk van hoeveel tijd het kost voor de werkgroep om de commentaren te verwerken, wordt de definitieve norm naar verwachting medio 2024 gepubliceerd.

 

Overige nieuwsberichten

Kijkje in de keuken visie communicatie

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Communicatie als bindende kracht

22 februari 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

NEN-EGIZ: klaar voor nieuwe stappen in 2024

20 februari 2024

In 2023 werd de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) aangenomen, een belangrijke stap voor zowel zorgverleners als patiënten. Sinds 1 juli vorig jaar is de wet van kracht, maar het vereist verdere specificatie via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en NEN-normen. In de nieuwste uitgave van de ICT&Health vertelt Mirjam van der Gugten … Lees meer

500 volgers Linkedin

Ruim 500 volgers en een stukje taart

8 februari 2024

Vorig jaar mei zijn we op LinkedIn gestart om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en actualiteiten rondom de NEN-normen en certificatieschema’s waaraan NEN-EGIZ werkt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz).” Intussen hebben we al meer dan … Lees meer