NEN Congres: ‘Samen vooruit met Wegiz’

27 juni 2022

Dinsdag 13 september 2022  10.00-16.00 uur
Locatie: Muntgebouw Utrecht

Welke invloed heeft de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het zorgveld? Hoe verloopt het proces van het ontwikkelen van NEN-normen en hoe kunt u meedenken en daar een bijdrage aan leveren? Tijdens het congres wordt de Wegiz vanuit verschillende invalshoeken besproken. Naast het ministerie van VWS, komen partijen, die betrokken die zijn bij de ontwikkeling van normen en het certificatieproces, aan het woord.

Verder is er uiteraard aandacht voor de kant van het verhaal van de patiënt. Hiervoor is Hans Kazàn uitgenodigd. Door gezondheidsklachten was hij recent in het nieuws. Hans zal zijn persoonlijke ervaringen delen rondom de gegevensuitwisseling van zijn patiëntgegevens in zowel Nederland als Spanje. Een mooie brug naar de ontwikkeling die in Europa speelt: het voorstel voor de verordening European Health Data Space (EHDS). Hiervoor is er een spreker van de Europese Commissie aanwezig. Uiteraard is er aandacht voor de impact van de EHDS op de Wegiz.

Na een plenaire sessie en een lunch, wordt u in de gelegenheid gesteld om twee workshops te volgen. Deze workshops worden aangeboden:

Voorbeeld medicatie: hoe NEN-norm, informatiestandaard en certificatie hand in hand gaan

Medicatieoverdracht is een van de vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen. In het kader van deze gegevensuitwisseling is in april 2022 de eerste norm gepubliceerd: NEN 7503. De norm geeft eisen voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie. NEN 7503 verwijst naar de informatiestandaard MP 9.0. Momenteel wordt gewerkt aan het certificatieschema. Vanuit verschillende perspectieven wordt toegelicht hoe deze verschillende puzzelstukken op elkaar passen.

Het principe van de samenhang Wegiz, kwaliteitsstandaard, NEN-norm en informatiestandaard

Juni 2022 werd de ‘Handreiking standaarden en normen in relatie tot de Wegiz’ gepubliceerd. De handreiking legt uit wat de samenhang is tussen de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), kwaliteitsstandaarden, NEN-normen en informatiestandaarden. Tijdens de workshop gaan we dieper in op de onderlinge samenhang.

Op weg naar een wettelijke verplichting

Een wettelijke verplichting voor elektronische gegevensuitwisseling komt er niet zomaar. Welke stappen worden doorlopen om elektronische gegevensuitwisseling tot een wet te maken? VWS geeft toelichting op het proces en gaat met het publiek in gesprek over wat dit betekent voor leveranciers en zorgaanbieders.

Certificatie en Wegiz: hoe werkt dat?

In het wetsvoorstel (Wegiz) wordt bepaald dat informatietechnologieproducten en -diensten moeten worden voorzien van een certificaat. Naast normen ontwikkelt NEN ook certificatieschema’s waarin de eisen voor toetsing worden vastgelegd. Certificerende instellingen certificeren op basis van NEN-certificatieschema’s. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op de Certificerende Instellingen. Voor welke normen wordt certificatie ontwikkeld en hoe loopt dat proces? En welke onderwerpen staan op de planning om opgepakt te worden?

Wil je meer informatie over het programma en je inschrijven voor het congres, dat kun je hier doen. Let op! We hebben een aantal plaatsen beschikbaar.

Over de Wegiz
De wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat regelen dat zorgverleners gegevens verplicht elektronisch gaan uitwisselen en volgens welke afspraken de uitwisseling moet verlopen. De Wegiz is een kaderwet die het mogelijk maakt gegevensuitwisselingen aan te wijzen die verplicht elektronisch moeten plaatsvinden. Om afspraken aan de vereisten voor de uitwisseling eenduidig vast te leggen, verwijst de AMvB naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. De ‘taal’ en de informatie die uitgewisseld wordt, moeten gestandaardiseerd worden. Om dat te bereiken, is het zorgveld in samenwerking met NEN normen aan het opstellen. De verwachting is dat het wetsvoorstel begin september 2022 wordt besproken in de Tweede Kamer.

Overige nieuwsberichten

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

Werkgroep NTA 7532 Technische afspraken voor Veilige chatapplicaties gaat 10 juli van start

21 mei 2024

Per 10 juli 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7532 voor Veilige chatapplicaties’ van start. De NTA 7532 stelt technische eisen aan veilige chatapplicaties voor uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. De NTA 7532 wordt daarmee een specifiek onderdeel van de bredere herziening van de ‘NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’. De … Lees meer

Download nu de presentaties van de Zorg & ICT Beurs 2023

2 mei 2024

De presentaties die namens NEN zijn gegeven tijdens de Zorg & ICT Beurs van 9-11 april 2023 in de Jaarbeurs Utrecht, zijn nu beschikbaar om te downloaden.   Dinsdag 9 april  NEN Normen en Certificering – Lysette Meuleman en Shirin Golyardi NEN 7510 – Lysette Meuleman en Rene Gouwens   Woensdag 10 april AI in … Lees meer