Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers stuurde op 22 november 2022 een brief aan de Eerste en Tweede Kamer over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief besteedt de minister onder meer aandacht aan de manier waarop binnen de Wegiz en de EHDS wordt omgegaan met de beoordeling van certificering versus zelfbeoordeling. In dit bericht informeren wij je over wat de impact op de ontwikkeling van de certificatieschema’s in het kader van de Wegiz.

Niet alleen binnen Nederland maar ook binnen Europa is men overtuigd van het belang van goede en tijdige gegevensuitwisseling. Daarom stelde de Europese Commissie de concept-verordening EHDS op. In dit concept staat dat er grensoverschrijdend zorggegevens moeten worden uitgewisseld voor de levering van zorg. De lidstaten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan de nationale zorginformatiestelsels. In het concept wordt gesproken over een ‘zelfbeoordeling’. Hoe die eruit komt te zien, is nog onduidelijk. De inhoud van de EHDS staat namelijk nog niet vast.

In de Kamerbrief geeft Kuipers aan dat Nederland doorgaat met de ingezette lijn met de Wegiz. Dit betekent ook dat de ontwikkeling van de certificatieschema’s doorgaat, zoals dit al in gang is gezet.

NEN volgt de ontwikkelingen rondom de EHDS op de voet. Enerzijds om de eventuele impact op de normen en certificatieschema’s in beeld te hebben, zodat de inhoud van de normen en certificatieschema’s daarop aangepast kan worden. Anderzijds om vanuit Nederlands perspectief invloed uit te oefenen op de inhoud van het voorstel. Zodat bijvoorbeeld elementen van het certificatiestelsel worden gebruikt om invulling te geven aan het systeem van ‘zelfbeoordeling’.

NEN gaat met relevante stakeholders in gesprek om te bekijken wat deze elementen kunnen zijn en om risico’s op mogelijke desinvesteringen in kaart te brengen.

Overige nieuwsberichten

NEN 7540, signed, sealed and delivered!

16 april 2024

Hoewel de lancering van NEN 7540 begin maart geen grootse viering was, markeert het toch een belangrijke mijlpaal binnen de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze nieuwe standaard is cruciaal voor het verbeteren van de interoperabiliteit binnen medisch specialistische zorginstellingen. In een interview voor de ICT & Health biedt Dr. Michiel Sprenger, voorzitter van … Lees meer

NEN-EGIZ op de Zorg & ict

11 april 2024

Vandaag markeert de laatste dag van onze aanwezigheid tijdens de Zorg & ICT in de Jaarbeurs in Utrecht. We hebben al boeiende sessies mogen verzorgen in ons theater, variërend van de opkomst van normen voor AI tot informatiebeveiliging in de zorg volgens de NEN 7510-standaard, en een update over NEN-Egiz-normen en certificatie. Vanmiddag om 15:00 … Lees meer

Webinar NEN normen voor generieke functies nu terug te kijken

28 maart 2024

Na een boeiende live uitzending generieke functies en normen in de zorg, is het nu mogelijk om de uitzending terug te kijken. In het licht van de snel naderende veranderingen in de zorg, heeft de recente uitvoeringsovereenkomst nogmaals benadrukt dat digitalisering een van de pijlers is waarop de toekomst van de zorg rust. Deze overeenkomst, … Lees meer