Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers stuurde op 22 november 2022 een brief aan de Eerste en Tweede Kamer over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief besteedt de minister onder meer aandacht aan de manier waarop binnen de Wegiz en de EHDS wordt omgegaan met de beoordeling van certificering versus zelfbeoordeling. In dit bericht informeren wij je over wat de impact op de ontwikkeling van de certificatieschema’s in het kader van de Wegiz.

Niet alleen binnen Nederland maar ook binnen Europa is men overtuigd van het belang van goede en tijdige gegevensuitwisseling. Daarom stelde de Europese Commissie de concept-verordening EHDS op. In dit concept staat dat er grensoverschrijdend zorggegevens moeten worden uitgewisseld voor de levering van zorg. De lidstaten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan de nationale zorginformatiestelsels. In het concept wordt gesproken over een ‘zelfbeoordeling’. Hoe die eruit komt te zien, is nog onduidelijk. De inhoud van de EHDS staat namelijk nog niet vast.

In de Kamerbrief geeft Kuipers aan dat Nederland doorgaat met de ingezette lijn met de Wegiz. Dit betekent ook dat de ontwikkeling van de certificatieschema’s doorgaat, zoals dit al in gang is gezet.

NEN volgt de ontwikkelingen rondom de EHDS op de voet. Enerzijds om de eventuele impact op de normen en certificatieschema’s in beeld te hebben, zodat de inhoud van de normen en certificatieschema’s daarop aangepast kan worden. Anderzijds om vanuit Nederlands perspectief invloed uit te oefenen op de inhoud van het voorstel. Zodat bijvoorbeeld elementen van het certificatiestelsel worden gebruikt om invulling te geven aan het systeem van ‘zelfbeoordeling’.

NEN gaat met relevante stakeholders in gesprek om te bekijken wat deze elementen kunnen zijn en om risico’s op mogelijke desinvesteringen in kaart te brengen.

Overige nieuwsberichten

NEN EGIZ CONGRES

Ontdek de praktische betekenis van Wegiz-normen op het NEN-EGIZ Congres 'Samen de inhoud in'

11 juli 2024

Op 12 september vindt het NEN-EGIZ congres ‘Samen de inhoud in’ plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Tijdens dit evenement krijgen deelnemers de kans om te ontdekken hoe Wegiz-normen zoals NEN 7510, NEN 7522 en NEN 7545 in de praktijk worden toegepast. Kennissessies en Interactieve Gesprekken Het congres biedt diverse interactieve kennissessies waarin experts uit … Lees meer

Webinar: vereisten voor EHR-informatiearchitectuur volgens ISO 18308

11 juli 2024

De recent heruitgegeven norm ISO 18308 is van cruciaal belang voor elk informatiemodel, semantische structuur, toegangscontrolemodel of eHealth-platform dat EHR-informatie beheert. Meld je aan voor dit informatieve webinar en ontdek de nieuwste vereisten voor de EHR-informatiearchitectuur. Waarom deelnemen? Ondersteuning ISO 13606-standaardenserie: Leer hoe de eisen van ISO 18308 de communicatie binnen de ISO 13606-standaardenserie versterken. … Lees meer

Herziening NEN 7510 deze zomer klaar voor publieke consultatieronde

20 juni 2024

Vakjargon is verleidelijk, maar beter vermijdelijk Het lijkt zo eenvoudig, je neemt een NEN-norm en legt die als een transparant vel over jouw organisatie. Vervolgens ga je alle vakjes afvinken en als er voldoende groene vinkjes zijn gezet dan ben je klaar om gecertificeerd te worden. Helaas werkt het in de praktijk net even anders. … Lees meer