Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers stuurde op 22 november 2022 een brief aan de Eerste en Tweede Kamer over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief besteedt de minister onder meer aandacht aan de manier waarop binnen de Wegiz en de EHDS wordt omgegaan met de beoordeling van certificering versus zelfbeoordeling. In dit bericht informeren wij je over wat de impact op de ontwikkeling van de certificatieschema’s in het kader van de Wegiz.

Niet alleen binnen Nederland maar ook binnen Europa is men overtuigd van het belang van goede en tijdige gegevensuitwisseling. Daarom stelde de Europese Commissie de concept-verordening EHDS op. In dit concept staat dat er grensoverschrijdend zorggegevens moeten worden uitgewisseld voor de levering van zorg. De lidstaten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan de nationale zorginformatiestelsels. In het concept wordt gesproken over een ‘zelfbeoordeling’. Hoe die eruit komt te zien, is nog onduidelijk. De inhoud van de EHDS staat namelijk nog niet vast.

In de Kamerbrief geeft Kuipers aan dat Nederland doorgaat met de ingezette lijn met de Wegiz. Dit betekent ook dat de ontwikkeling van de certificatieschema’s doorgaat, zoals dit al in gang is gezet.

NEN volgt de ontwikkelingen rondom de EHDS op de voet. Enerzijds om de eventuele impact op de normen en certificatieschema’s in beeld te hebben, zodat de inhoud van de normen en certificatieschema’s daarop aangepast kan worden. Anderzijds om vanuit Nederlands perspectief invloed uit te oefenen op de inhoud van het voorstel. Zodat bijvoorbeeld elementen van het certificatiestelsel worden gebruikt om invulling te geven aan het systeem van ‘zelfbeoordeling’.

NEN gaat met relevante stakeholders in gesprek om te bekijken wat deze elementen kunnen zijn en om risico’s op mogelijke desinvesteringen in kaart te brengen.

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer