Informatiebijeenkomst norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’

20 september 2022

NEN startte in het najaar van 2022 met de ontwikkeling van NEN 7542 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’. NEN nodigt betrokken partijen uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling. De start van het traject was op 31 oktober 2022 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting in het voorjaar van 2024. 

Context

NEN 7542 is de tweede norm voor elektronische medicatieoverdracht. Eerder in 2022 werd de gereviseerde NEN 7503 gepubliceerd. NEN 7503 gaat over het voorschrijven en ter handstellen van medicatie als zodanig. De nieuwe NEN 7542 richt zich op de medicatiegegevens die zorgverleners nodig hebben bij het veilig voorschrijven, ter handstellen en toedienen van medicatie. Hierbij zijn het beschikbaar hebben van een medicatie-overzicht of een toedienlijst belangrijke hulpmiddelen.

Het doel van NEN 7542 is om de eisen vast te stellen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners in de keten. Dat verloopt via de door hen – in het kader van het wetsvoorstel Wegiz – verplicht te gebruiken gecertificeerde informatiesystemen.

Het toepassingsgebied van deze NEN-norm betreft de uitwisseling van medicatiegegevens ten behoeve van:

  • Het opstellen van een medicatie-overzicht
  • Het opstellen van een toedienlijst
  • Het veilig voorschrijven, ter handstellen en toedienen van medicatie
  • De medicatieverificatie

De basis voor deze norm is de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de informatiestandaard medicatieproces 9 (MP9). De norm geldt voor alle activiteiten voor het verwerken en uitwisselen van medicatiegegevens in de Nederlandse gezondheidszorg. Hierbij worden scenario’s en transacties voor het uitwisselen van deze gegevens gebruikt. Deze norm specificeert eisen waaraan elektronische uitwisseling van berichten tussen zorgaanbieders in de keten moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel de intra- als extramurale zorg; cure en care.

Wegiz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) meer regie nemen over de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Eén van de instrumenten daarvoor is de Meerjarenagenda Wegiz waarin medicatieoverdracht in vier gegevensuitwisselingen is opgenomen. Deze nieuwe normontwikkeling is gericht op de tweede gegevensuitwisseling voor elektronische medicatieoverdracht. De overige twee zijn: Laboratoriumgegevens voor medicatie en Contra-indicatie en overgevoeligheid .

Praat mee

Meebeslissen over de norm is niet alleen belangrijk voor de gebruikers van medicatiegegevens, maar ook voor de makers van software in deze sector. De certificeringseisen hebben immers betrekking op de softwaresystemen. Alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan het normontwikkelingstraject. De relevante stakeholders worden uitgenodigd voor deelname aan het ontwikkelingstraject. De informatiebijeenkomst gaat in op de aanleiding en relevante kaders van de ontwikkeling, de voorgestelde aanpak en de regels voor het normalisatieproces.

Meer informatie

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via NEN evenementen. Voor meer inhoudelijke informatie over het traject en de bijeenkomst kun je contact opnemen met Shirin Golyardi of Lysette Meuleman, consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

NEN 7540, signed, sealed and delivered!

16 april 2024

Hoewel de lancering van NEN 7540 begin maart geen grootse viering was, markeert het toch een belangrijke mijlpaal binnen de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze nieuwe standaard is cruciaal voor het verbeteren van de interoperabiliteit binnen medisch specialistische zorginstellingen. In een interview voor de ICT & Health biedt Dr. Michiel Sprenger, voorzitter van … Lees meer

NEN-EGIZ op de Zorg & ict

11 april 2024

Vandaag markeert de laatste dag van onze aanwezigheid tijdens de Zorg & ICT in de Jaarbeurs in Utrecht. We hebben al boeiende sessies mogen verzorgen in ons theater, variërend van de opkomst van normen voor AI tot informatiebeveiliging in de zorg volgens de NEN 7510-standaard, en een update over NEN-Egiz-normen en certificatie. Vanmiddag om 15:00 … Lees meer

Webinar NEN normen voor generieke functies nu terug te kijken

28 maart 2024

Na een boeiende live uitzending generieke functies en normen in de zorg, is het nu mogelijk om de uitzending terug te kijken. In het licht van de snel naderende veranderingen in de zorg, heeft de recente uitvoeringsovereenkomst nogmaals benadrukt dat digitalisering een van de pijlers is waarop de toekomst van de zorg rust. Deze overeenkomst, … Lees meer