Informatiebijeenkomst norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’

20 september 2022

NEN startte in het najaar van 2022 met de ontwikkeling van NEN 7542 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’. NEN nodigt betrokken partijen uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling. De start van het traject was op 31 oktober 2022 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting in het voorjaar van 2024. 

Context

NEN 7542 is de tweede norm voor elektronische medicatieoverdracht. Eerder in 2022 werd de gereviseerde NEN 7503 gepubliceerd. NEN 7503 gaat over het voorschrijven en ter handstellen van medicatie als zodanig. De nieuwe NEN 7542 richt zich op de medicatiegegevens die zorgverleners nodig hebben bij het veilig voorschrijven, ter handstellen en toedienen van medicatie. Hierbij zijn het beschikbaar hebben van een medicatie-overzicht of een toedienlijst belangrijke hulpmiddelen.

Het doel van NEN 7542 is om de eisen vast te stellen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners in de keten. Dat verloopt via de door hen – in het kader van het wetsvoorstel Wegiz – verplicht te gebruiken gecertificeerde informatiesystemen.

Het toepassingsgebied van deze NEN-norm betreft de uitwisseling van medicatiegegevens ten behoeve van:

  • Het opstellen van een medicatie-overzicht
  • Het opstellen van een toedienlijst
  • Het veilig voorschrijven, ter handstellen en toedienen van medicatie
  • De medicatieverificatie

De basis voor deze norm is de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de informatiestandaard medicatieproces 9 (MP9). De norm geldt voor alle activiteiten voor het verwerken en uitwisselen van medicatiegegevens in de Nederlandse gezondheidszorg. Hierbij worden scenario’s en transacties voor het uitwisselen van deze gegevens gebruikt. Deze norm specificeert eisen waaraan elektronische uitwisseling van berichten tussen zorgaanbieders in de keten moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel de intra- als extramurale zorg; cure en care.

Wegiz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) meer regie nemen over de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Eén van de instrumenten daarvoor is de Meerjarenagenda Wegiz waarin medicatieoverdracht in vier gegevensuitwisselingen is opgenomen. Deze nieuwe normontwikkeling is gericht op de tweede gegevensuitwisseling voor elektronische medicatieoverdracht. De overige twee zijn: Laboratoriumgegevens voor medicatie en Contra-indicatie en overgevoeligheid .

Praat mee

Meebeslissen over de norm is niet alleen belangrijk voor de gebruikers van medicatiegegevens, maar ook voor de makers van software in deze sector. De certificeringseisen hebben immers betrekking op de softwaresystemen. Alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan het normontwikkelingstraject. De relevante stakeholders worden uitgenodigd voor deelname aan het ontwikkelingstraject. De informatiebijeenkomst gaat in op de aanleiding en relevante kaders van de ontwikkeling, de voorgestelde aanpak en de regels voor het normalisatieproces.

Meer informatie

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via NEN evenementen. Voor meer inhoudelijke informatie over het traject en de bijeenkomst kun je contact opnemen met Shirin Golyardi of Lysette Meuleman, consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

NEN EGIZ CONGRES

Ontdek de praktische betekenis van Wegiz-normen op het NEN-EGIZ Congres 'Samen de inhoud in'

11 juli 2024

Op 12 september vindt het NEN-EGIZ congres ‘Samen de inhoud in’ plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Tijdens dit evenement krijgen deelnemers de kans om te ontdekken hoe Wegiz-normen zoals NEN 7510, NEN 7522 en NEN 7545 in de praktijk worden toegepast. Kennissessies en Interactieve Gesprekken Het congres biedt diverse interactieve kennissessies waarin experts uit … Lees meer

Webinar: vereisten voor EHR-informatiearchitectuur volgens ISO 18308

11 juli 2024

De recent heruitgegeven norm ISO 18308 is van cruciaal belang voor elk informatiemodel, semantische structuur, toegangscontrolemodel of eHealth-platform dat EHR-informatie beheert. Meld je aan voor dit informatieve webinar en ontdek de nieuwste vereisten voor de EHR-informatiearchitectuur. Waarom deelnemen? Ondersteuning ISO 13606-standaardenserie: Leer hoe de eisen van ISO 18308 de communicatie binnen de ISO 13606-standaardenserie versterken. … Lees meer

Herziening NEN 7510 deze zomer klaar voor publieke consultatieronde

20 juni 2024

Vakjargon is verleidelijk, maar beter vermijdelijk Het lijkt zo eenvoudig, je neemt een NEN-norm en legt die als een transparant vel over jouw organisatie. Vervolgens ga je alle vakjes afvinken en als er voldoende groene vinkjes zijn gezet dan ben je klaar om gecertificeerd te worden. Helaas werkt het in de praktijk net even anders. … Lees meer