Informatiebijeenkomst norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’

20 september 2022

NEN startte in het najaar van 2022 met de ontwikkeling van NEN 7542 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’. NEN nodigt betrokken partijen uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling. De start van het traject was op 31 oktober 2022 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting in het voorjaar van 2024. 

Context

NEN 7542 is de tweede norm voor elektronische medicatieoverdracht. Eerder in 2022 werd de gereviseerde NEN 7503 gepubliceerd. NEN 7503 gaat over het voorschrijven en ter handstellen van medicatie als zodanig. De nieuwe NEN 7542 richt zich op de medicatiegegevens die zorgverleners nodig hebben bij het veilig voorschrijven, ter handstellen en toedienen van medicatie. Hierbij zijn het beschikbaar hebben van een medicatie-overzicht of een toedienlijst belangrijke hulpmiddelen.

Het doel van NEN 7542 is om de eisen vast te stellen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners in de keten. Dat verloopt via de door hen – in het kader van het wetsvoorstel Wegiz – verplicht te gebruiken gecertificeerde informatiesystemen.

Het toepassingsgebied van deze NEN-norm betreft de uitwisseling van medicatiegegevens ten behoeve van:

  • Het opstellen van een medicatie-overzicht
  • Het opstellen van een toedienlijst
  • Het veilig voorschrijven, ter handstellen en toedienen van medicatie
  • De medicatieverificatie

De basis voor deze norm is de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de informatiestandaard medicatieproces 9 (MP9). De norm geldt voor alle activiteiten voor het verwerken en uitwisselen van medicatiegegevens in de Nederlandse gezondheidszorg. Hierbij worden scenario’s en transacties voor het uitwisselen van deze gegevens gebruikt. Deze norm specificeert eisen waaraan elektronische uitwisseling van berichten tussen zorgaanbieders in de keten moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel de intra- als extramurale zorg; cure en care.

Wegiz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) meer regie nemen over de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Eén van de instrumenten daarvoor is de Meerjarenagenda Wegiz waarin medicatieoverdracht in vier gegevensuitwisselingen is opgenomen. Deze nieuwe normontwikkeling is gericht op de tweede gegevensuitwisseling voor elektronische medicatieoverdracht. De overige twee zijn: Laboratoriumgegevens voor medicatie en Contra-indicatie en overgevoeligheid .

Praat mee

Meebeslissen over de norm is niet alleen belangrijk voor de gebruikers van medicatiegegevens, maar ook voor de makers van software in deze sector. De certificeringseisen hebben immers betrekking op de softwaresystemen. Alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan het normontwikkelingstraject. De relevante stakeholders worden uitgenodigd voor deelname aan het ontwikkelingstraject. De informatiebijeenkomst gaat in op de aanleiding en relevante kaders van de ontwikkeling, de voorgestelde aanpak en de regels voor het normalisatieproces.

Meer informatie

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via NEN evenementen. Voor meer inhoudelijke informatie over het traject en de bijeenkomst kun je contact opnemen met Shirin Golyardi of Lysette Meuleman, consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer