Enquête: voorbereiding gebruik van EGIZ-normen

27 juni 2023
enquête

Update 17 juli 2023: De enquête is gesloten. In de zomerperiode gaan we aan de slag met de uitkomsten.

Met het invullen van onze enquête help je mee in de voorbereiding op het gebruik van EGIZ-normen.

NEN werkt in opdracht van het ministerie van VWS als onafhankelijke partij samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor het programma elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ).

We ontwikkelen ook middelen om organisaties te ondersteunen in het begrijpen en implementeren van en werken met normen. Op dit moment inventariseren we de wensen en behoeftes van toekomstige gebruikers van de normen en certificatieschema’s.

Na gesprekken met diverse belanghebbenden wil NEN EGIZ, door middel van een enquête, een duidelijk beeld krijgen van de wensen van normgebruikers. De antwoorden op onze vragen gebruiken wij voor de ontwikkeling van diensten en producten.

Het invullen van deze enquête duurt minder dan 5 minuten. Alvast bedankt voor je hulp!

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer