Certificering versterkt kwaliteit en transparantie

30 januari 2024

In overeenstemming met de richtlijnen van De Wegiz, worden IT-producten en -diensten onderworpen aan certificering. De certificatie, gebaseerd op NEN-certificatieschema’s, draagt bij aan de transparantie en bevordert een evenwichtige marktwerking.

Certificerende Instellingen spelen een cruciale rol door certificaten toe te kennen volgens de vastgestelde NEN-certificatieschema’s. Deze certificeringsprocessen worden nauwlettend in de gaten gehouden door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Deze benadering garandeert dat alle zorgaanbieders inzicht hebben in welke ICT-producten of -diensten voldoen aan de gestelde eisen. Het toezicht door de RvA waarborgt de integriteit van het certificeringsproces, wat bijdraagt aan een betrouwbare en hoogwaardige standaard in de informatietechnologiesector.

 

 

Overige nieuwsberichten

Kijkje in de keuken visie communicatie

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Communicatie als bindende kracht

22 februari 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

NEN-EGIZ: klaar voor nieuwe stappen in 2024

20 februari 2024

In 2023 werd de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) aangenomen, een belangrijke stap voor zowel zorgverleners als patiënten. Sinds 1 juli vorig jaar is de wet van kracht, maar het vereist verdere specificatie via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en NEN-normen. In de nieuwste uitgave van de ICT&Health vertelt Mirjam van der Gugten … Lees meer

500 volgers Linkedin

Ruim 500 volgers en een stukje taart

8 februari 2024

Vorig jaar mei zijn we op LinkedIn gestart om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en actualiteiten rondom de NEN-normen en certificatieschema’s waaraan NEN-EGIZ werkt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz).” Intussen hebben we al meer dan … Lees meer