Informatiebijeenkomst normontwikkelingstraject Acute Zorg

23 januari 2024

In opdracht van het Ministerie van VWS zal NEN binnen het kader van het programma EGIZ (Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg) een nieuw normontwikkelingstraject starten. Dit traject heeft als doel een specifieke norm te creëren voor gegevensuitwisseling in de Acute Zorg. De norm zal richtlijnen bevatten met betrekking tot de uitwisseling van gegevens en het verdelen van verantwoordelijkheden.

De online informatiebijeenkomst over dit normontwikkelingstraject is gepland op donderdag 29 februari 2024, van 14:00 tot 16:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen de scope, planning, samenhang met andere normen en mogelijkheden tot deelname aan bod komen.

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Tijdens de bijeenkomst zal dieper worden ingegaan op het normontwikkelingstraject voor Acute Zorg, waarbij aandacht wordt besteed aan de manier waarop gegevens moeten worden uitgewisseld en hoe verantwoordelijkheden verdeeld zullen zijn volgens de vast te stellen norm.

Samenhang andere trajecten

Het normontwikkelingstraject voor Acute Zorg staat niet op zichzelf; het vormt een integraal onderdeel van bredere initiatieven. In 2016 werd al een kwaliteitsstandaard voor acute zorg ontwikkeld, en er zijn informatiestandaarden beschikbaar, inclusief diverse updates. Het ‘Met Spoed Beschikbaar’-programma werkt aan de implementatie van de richtlijn voor gegevensuitwisseling tussen huisartsen, huisartsenposten, ambulancevoorzieningen en afdelingen spoedeisende hulp.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn maar niet in staat zijn om de online bijeenkomst bij te wonen, is er de mogelijkheid om zich toch aan te melden en achteraf de bijbehorende documentatie te ontvangen.

Aanmelden kan via deze link >> 

 

Overige nieuwsberichten

Kijkje in de keuken visie communicatie

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: Communicatie als bindende kracht

22 februari 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

NEN-EGIZ: klaar voor nieuwe stappen in 2024

20 februari 2024

In 2023 werd de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) aangenomen, een belangrijke stap voor zowel zorgverleners als patiënten. Sinds 1 juli vorig jaar is de wet van kracht, maar het vereist verdere specificatie via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en NEN-normen. In de nieuwste uitgave van de ICT&Health vertelt Mirjam van der Gugten … Lees meer

500 volgers Linkedin

Ruim 500 volgers en een stukje taart

8 februari 2024

Vorig jaar mei zijn we op LinkedIn gestart om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en actualiteiten rondom de NEN-normen en certificatieschema’s waaraan NEN-EGIZ werkt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz).” Intussen hebben we al meer dan … Lees meer