Webinars

Om het veld goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s, organiseert NEN in samenwerking met het ministerie van VWS verschilllende webinars. Hieronder ziet u welke webinars al hebben plaatsgevonden.


Terugkijken: Informatiebijeenkomst voor beeldbeschikbaarheid in de zorg

NEN organiseerde 24 juni 2021 een informatiebijeenkomst voor beeldbeschikbaarheid in de zorg.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vindt u hieronder:

20210624 Presentatie informatiebijeenkomst Beeldbeschikbaarheid


Terugkijken: Informatiebijeenkomst over de nieuwe NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) - uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg.

NEN organiseerde 14 juni 2021 een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen norm voor de BgZ.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vindt u hieronder:

Masterpresentatie infobijeenkomst BgZ 14-6 


Terugkijken: informatiebijeenkomst 'normontwikkeling voor generieke functies'

Update juni 2021 

Afgelopen periode is gebleken dat de samenhang en verhouding tussen (de normontwikkeling voor) generieke functies en de (te ontwikkelen) de gemeenschappelijke- en/of publieke voorzieningen nog de nodige vraagtekens oproept.

Het ministerie van VWS wil daarom eerst die onderlinge samenhang en verhouding beter in beeld brengen en duiden. Om die reden heeft VWS – als opdrachtgever van de normontwikkeling door NEN – besloten de start van de werkgroep uit te stellen tot het moment dat de benodigde duidelijkheid is gecreëerd. Wij stellen u op de hoogte zodra de werkgroep alsnog van start kan gaan

***

Op 17 mei 2021 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over een nieuw te ontwikkelen set normen voor de generieke functies. Deze zijn relevant voor meerdere of alle door de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan te wijzen gegevensuitwisselingen.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van de bijeenkomst vindt u hieronder:

NEN_Powerpoint_Evenementen Master Egiz 17 mei bijeenkomst generieke functies


Terugkijken: webinar normontwerp NEN 7503 voor gegevensuitwisseling in de zorg

NEN 7503 vormt de basis waarmee informatiesystemen zullen worden gecertificeerd om aan de eisen van het wetsvoorstel voor de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) te voldoen. Op 11 mei 2021 werd een webinar georganiseerd, waarin er vragen over het normontwerp gesteld werden. Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vindt u hieronder:

Webinar 11 mei – NEN 7503 – presentaties


Terugkijken: 'Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg'

Op 30 maart 2021 organiseerden het ministerie van VWS en NEN het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’. Kijk hier de interviews tijdens het webinar terug.

Kijk hieronder de andere interviews terug: