Webinars en bijeenkomsten terugkijken

Om het veld goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s, organiseert NEN verschillende webinars en bijeenkomsten. Hieronder ziet u welke webinars/bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.


Terugkijken: Informatiebijeenkomst NEN7542 medicatiegegevens

Op 31 oktober 2022 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over NEN 7542 Medicatiegegevens. Kijk hier de informatiebijeenkomst terug.


Terugblik NEN-congres: 'Samen vooruit met Wegiz'

Op 13 september  2022 organiseerde NEN het congres: ‘Samen vooruit met Wegiz’. Hier ziet u een impressie van de dag.

Hieronder vindt u de presentaties die tijdens de plenaire sessie en workshops zijn gegeven.

Plenaire sessie presentaties NEN congres 13.09.2022

NEN congres workshop ‘Samenhang’ samengevoegde presentaties

NEN congres workshop ‘NEN-NCS7503’

NEN congres workshop ‘Certificatie en Wegiz’

NEN congres workshop ‘Wetgevingstraject’  


Terugkijken: informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen voor generieke functies

Op 18 mei 2022 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen voor generieke functies.

Kijk hier de informatiebijeenkomst terug.


Terugkijken: EGIZ, werk in uitvoering - de samenhang

Op 14 december 2021 organiseerde NEN | EGIZ in samenwerking met het ministerie van VWS het webinar: ‘EGIZ, werk in uitvoering – de samenhang’.

Kijk hier het webinar terug.


Terugkijken: Informatiebijeenkomst voor beeldbeschikbaarheid in de zorg

NEN organiseerde 24 juni 2021 een informatiebijeenkomst voor beeldbeschikbaarheid in de zorg.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vindt u hieronder:

20210624 Presentatie informatiebijeenkomst Beeldbeschikbaarheid


Terugkijken: Informatiebijeenkomst over de nieuwe NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) - uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg.

NEN organiseerde 14 juni 2021 een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen norm voor de BgZ.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vindt u hieronder:

Masterpresentatie infobijeenkomst BgZ 14-6 


Terugkijken: informatiebijeenkomst 'normontwikkeling voor generieke functies'

De werkgroep ‘Normen voor generieke functies’ gaat 2 november 2021 van start met het opstellen van een plan van aanpak. Deze werkgroep gaat uitwerken wat de bijdrage kan zijn voor generieke functies aan de bredere beweging binnen het zorgveld richting interoperabele gegevensuitwisseling.

Wilt u inhoudelijk bijdragen en deelnemen aan deze werkgroep? Dan verzoeken wij u een mail te sturen aan Roesja Zwartjens via roesja.zwartjens@nen.nl.

Op 17 mei 2021 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over een nieuw te ontwikkelen set normen voor de generieke functies. Deze zijn relevant voor meerdere of alle door de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan te wijzen gegevensuitwisselingen.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van de bijeenkomst vindt u hieronder:

NEN_Powerpoint_Evenementen Master Egiz 17 mei bijeenkomst generieke functies


Terugkijken: webinar normontwerp NEN 7503 voor gegevensuitwisseling in de zorg

NEN 7503 vormt de basis waarmee informatiesystemen zullen worden gecertificeerd om aan de eisen van het wetsvoorstel voor de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) te voldoen. Op 11 mei 2021 werd een webinar georganiseerd, waarin er vragen over het normontwerp gesteld werden. Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vindt u hieronder:

Webinar 11 mei – NEN 7503 – presentaties


Terugkijken: 'Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg'

Op 30 maart 2021 organiseerden het ministerie van VWS en NEN het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’. Kijk hier de interviews tijdens het webinar terug.

Kijk hieronder de andere interviews terug: