Webinars

Om het veld goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s, organiseert NEN in samenwerking met het ministerie van VWS webinars.

Hieronder ziet u welke webinars gepland staan.


Informatiebijeenkomst voor beelduitwisseling in de zorg

24 juni 2021 van 10:00 tot 11:00 uur

NEN start een normontwikkelingstraject om afspraken vast te leggen over het elektronisch uitwisselen van medische beelden en verslag. Tijdens een online informatiebijeenkomst wordt ingegaan op het normontwikkelingstraject en mogelijkheden tot deelname.

De norm wordt ontwikkeld in het kader van de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). In de norm worden eisen vastgelegd over hoe gegevens uitgewisseld moeten worden en hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn. De ‘taal’ en de informatie die wordt uitgewisseld, worden gestandaardiseerd. Door elektronische uitwisseling gaat de informatieoverdracht sneller, veiliger en worden minder fouten gemaakt. Dit ondersteunt het uitfaseren van papieren dossiers, fax en cd-roms.

Samenhang andere trajecten

De bijeenkomst op 24 juni gaat specifiek in op het normalisatietraject van NEN. Het ministerie van VWS organiseert binnenkort een bijeenkomst waarin de Coalitie Beeldbeschikbaarheid presenteert hoe zij samenwerkt in het bredere traject via een informatiestandaard, kwaliteitsstandaard en normering.

Hier kunt u zich aanmelden voor deze informatiebijeenkomst.


Terugkijken: Informatiebijeenkomst over de nieuwe NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) - uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg.

NEN organiseerde 14 juni 2021 een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen norm voor de BgZ.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vindt u hieronder:

Masterpresentatie infobijeenkomst BgZ 14-6 


Terugkijken: informatiebijeenkomst 'normontwikkeling voor generieke functies'

Update juni 2021 

Afgelopen periode is gebleken dat de samenhang en verhouding tussen (de normontwikkeling voor) generieke functies en de (te ontwikkelen) de gemeenschappelijke- en/of publieke voorzieningen nog de nodige vraagtekens oproept.

Het ministerie van VWS wil daarom eerst die onderlinge samenhang en verhouding beter in beeld brengen en duiden. Om die reden heeft VWS – als opdrachtgever van de normontwikkeling door NEN – besloten de start van de werkgroep uit te stellen tot het moment dat de benodigde duidelijkheid is gecreëerd. Wij stellen u op de hoogte zodra de werkgroep alsnog van start kan gaan

***

Op 17 mei 2021 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over een nieuw te ontwikkelen set normen voor de generieke functies. Deze zijn relevant voor meerdere of alle door de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan te wijzen gegevensuitwisselingen.

Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van de bijeenkomst vindt u hieronder:

NEN_Powerpoint_Evenementen Master Egiz 17 mei bijeenkomst generieke functies


Terugkijken: webinar normontwerp NEN 7503 voor gegevensuitwisseling in de zorg

NEN 7503 vormt de basis waarmee informatiesystemen zullen worden gecertificeerd om aan de eisen van het wetsvoorstel voor de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) te voldoen. Op 11 mei 2021 werd een webinar georganiseerd, waarin er vragen over het normontwerp gesteld werden. Kijk hier het webinar terug:

De presentatie van het webinar vindt u hieronder:

Webinar 11 mei – NEN 7503 – presentaties

 


Terugkijken: 'Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg'

Op 30 maart 2021 organiseerden het ministerie van VWS en NEN het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’. Kijk hier de interviews tijdens het webinar terug.

Kijk hieronder de andere interviews terug: