Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers stuurde op 22 november 2022 een brief aan de Eerste en Tweede Kamer over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief besteedt de minister onder meer aandacht aan de manier waarop binnen de Wegiz en de EHDS wordt omgegaan met de beoordeling van certificering versus zelfbeoordeling. In dit bericht informeren wij je over wat de impact op de ontwikkeling van de certificatieschema’s in het kader van de Wegiz.

Niet alleen binnen Nederland maar ook binnen Europa is men overtuigd van het belang van goede en tijdige gegevensuitwisseling. Daarom stelde de Europese Commissie de concept-verordening EHDS op. In dit concept staat dat er grensoverschrijdend zorggegevens moeten worden uitgewisseld voor de levering van zorg. De lidstaten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan de nationale zorginformatiestelsels. In het concept wordt gesproken over een ‘zelfbeoordeling’. Hoe die eruit komt te zien, is nog onduidelijk. De inhoud van de EHDS staat namelijk nog niet vast.

In de Kamerbrief geeft Kuipers aan dat Nederland doorgaat met de ingezette lijn met de Wegiz. Dit betekent ook dat de ontwikkeling van de certificatieschema’s doorgaat, zoals dit al in gang is gezet.

NEN volgt de ontwikkelingen rondom de EHDS op de voet. Enerzijds om de eventuele impact op de normen en certificatieschema’s in beeld te hebben, zodat de inhoud van de normen en certificatieschema’s daarop aangepast kan worden. Anderzijds om vanuit Nederlands perspectief invloed uit te oefenen op de inhoud van het voorstel. Zodat bijvoorbeeld elementen van het certificatiestelsel worden gebruikt om invulling te geven aan het systeem van ‘zelfbeoordeling’.

NEN gaat met relevante stakeholders in gesprek om te bekijken wat deze elementen kunnen zijn en om risico’s op mogelijke desinvesteringen in kaart te brengen.

Overige nieuwsberichten

NEN EGIZ congres

Save the date: NEN EGIZ congres 14 september 2023

5 juni 2023

Op 14 september aanstaande organiseren we weer ons jaarlijkse congres ‘Samen vooruit met Wegiz’. Dit jaar is het Spoorwegmuseum in Utrecht de congreslocatie. Het programma is bijna rond en delen we zodra beschikbaar hier op onze website. Volg ook onze updates via LinkedIn. Vele boeiende sprekers komen die dag naar Utrecht voor een plenaire bijeenkomst in de … Lees meer

Zorg & ICT 2023

Bezoek NEN tijdens Zorg&ICT 2023

5 juni 2023

Van 13-15 juni vind je NEN samen met het ministerie van VWS, VZVZ, Nictiz, Zorginstituut Nederland en Stichting MedMij op één paviljoen op de Zorg&ICT-beurs. Je vindt ons in hal 1 op standnummer B134. Bekijk hier de website van de beursorganisatie met het programma en de mogelijkheid om je gratis aan te melden. Op 13 juni geeft … Lees meer

Verslag webinar Wegiz

Verslag Webinar 'Wegiz met normen en standaarden naar de praktijk'

19 april 2023

Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ geeft een dynamische en gevarieerde presentatie van de actuele stand van zaken over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. ‘It giet oan!’ Een historische uitspraak waarmee in vroegere tijden werd aangekondigd dat de Friese Elfstedentocht door kon gaan. Die komt er dit jaar in elk geval … Lees meer