Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en de EHDS wordt omgegaan met de beoordeling van certificatie versus zelfbeoordeling. Hierbij informeren wij u over wat dit betekent voor de ontwikkeling van de certificatieschema’s die in het kader van Wegiz worden opgesteld.

Niet alleen binnen Nederland maar ook binnen Europa is men overtuigd van het belang van goede en tijdige gegevensuitwisseling. Daarom heeft de Europese Commissie de concept-verordening EHDS opgesteld. In dit concept is opgenomen dat er grensoverschrijdend zorggegevens moeten worden uitgewisseld voor de levering van zorg. De lidstaten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan de nationale zorginformatiestelsels. In het concept wordt gesproken over een ‘zelfbeoordeling’. Hoe die eruit komt te zien, is nog onduidelijk. De inhoud van de EHDS staat namelijk nog niet vast.

Zoals aangegeven in de Kamerbrief gaat Nederland door met de lijn die is ingezet met de Wegiz. Dit betekent dat de ontwikkeling van de certificatieschema’s doorgaat zoals dit in gang is gezet.

NEN volgt de ontwikkelingen van de EHDS op de voet. Enerzijds om de eventuele impact op de normen en certificatieschema’s in beeld te hebben zodat de inhoud van de normen en certificatieschema’s daarop aangepast kan worden. Anderzijds om vanuit Nederlands perspectief invloed uit te oefenen op de inhoud van het voorstel. Zodat bijvoorbeeld elementen van het certificeringsstelsel worden gebruikt om invulling te geven aan het systeem van ‘zelfbeoordeling’.

NEN gaat met relevante stakeholders in gesprek om te bekijken wat deze elementen kunnen zijn en om risico’s op mogelijke desinvesteringen in kaart te brengen.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Commentaar geven op normontwerp NEN 7540 nu mogelijk

4 november 2022

De conceptnorm NEN 7540 BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg is klaar voor de openbare consultatieronde. In de norm staan eisen die gelden om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit te kunnen wisselen. Zo weten leveranciers en ziekenhuizen waar ze aan moeten voldoen. NEN nodigt u graag uit om gedurende de commentaarperiode de norm door … Lees meer