Commentaar geven op normontwerp NEN 7540 nu mogelijk

4 november 2022

De conceptnorm NEN 7540 BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg is klaar voor de openbare consultatieronde. In de norm staan eisen die gelden om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit te kunnen wisselen. Zo weten leveranciers en ziekenhuizen waar ze aan moeten voldoen. NEN nodigt u graag uit om gedurende de commentaarperiode de norm door te nemen en uw mening hierover te delen.

Basis

NEN 7540 vormt de basis voor de minimale set aan patiëntgegevens die door alle zorgverleners wordt gebruikt. De norm beschrijft onder meer wat nodig is om op het gebied van infrastructuur en processen te zorgen voor interoperabiliteit. De BgZ specificeert veelvuldig gebruikte verwerkingen en specifieke uitwisselingen van gegevens binnen de medisch specialistische zorg met betrokken, medisch specialistische partijen, die vallen binnen het toepassingsgebied van deze norm. NEN 7540 geeft voorwaarden en eisen die van toepassing zijn op zorgaanbieders en informatiesystemen.

Conceptnorm

In juni 2021 is door de werkgroep BgZ gestart met het schrijven van NEN 7540. Onder begeleiding van NEN hebben 23 organisaties (leveranciers, ziekenhuizen, zorgaanbieders, certificerende instellingen en andere standaardisatie-organisaties) meegewerkt aan de totstandkoming van de norm. Tot 1 februari 2023 kan iedereen zijn of haar mening geven over deze conceptnorm NEN 7540 BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Dat kan door het inleveren van commentaar via www.normontwerpen.nen.nl. Daarna gaat de werkgroep NEN 7540 BgZ aan het werk om het ontvangen commentaar te beoordelen en te verwerken. Indien u commentaar levert op de norm, zult u hierop terugkoppeling krijgen van de werkgroep. Naar verwachting is de definitieve norm medio 2023 gereed.

Webinar over conceptnorm NEN 7540

Om u de mogelijkheid te geven om vragen over het normontwerp te stellen, zal door NEN op 5 december van 09.30 tot 11.00 uur een webinar georganiseerd worden. Hierbij zullen de voorzitter van de werkgroep, de schrijvers van het normontwerp en vertegenwoordigers van het ministerie van VWS aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. U kunt zich HIER aanmelden voor het webinar.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met: Danielle van Haasteren, consultant, telefoon 015- 2690434 of e-mail danielle.vanhaasteren@nen.nl.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon 015-2690391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘informatievoorziening in de zorg’ houdt zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van normen die gaan over informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling in de zorg. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar zw@nen.nl

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer