Publicatie herziene norm NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’

11 juli 2022
NEN 7512:2022

NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’. Na ingrijpende herziening vervangt deze publicatie de 2015-editie. Het toepassingsgebied van NEN 7512 is de elektronische communicatie in de zorg, tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling en met patiënten, cliënten, zorgverzekeraars en andere partijen die bij de zorg zijn betrokken. Welke maatregelen genomen moeten worden om vertrouwde gegevens uit te wisselen, hangt sterk samen met de classificatie van de uit te wisselen gegevens. Deze norm is een aanvulling op de richtlijnen die NEN 7510 aan organisaties in de zorg geeft voor hun informatiebeveiliging.

Aanpassingen in de norm

De gereviseerde norm heeft onderstaande wijzigingen ten opzichte van van NEN 7512:2015.

  • NEN 7512:2022 vervangt NEN 7512:2015. In de nieuwe versie is meer aandacht voor risicobeheersing. Daarnaast zijn de beheersmaatregelen verder geëxpliciteerd.
  • NEN 7512:2022 is in twee opzichten een aanvulling op de beheersmaatregelen die NEN 7510 aan organisaties in de zorg voorschrijft voor hun informatiebeveiliging. NEN 7512:2022 besteedt aandacht aan de zekerheden die partijen elkaar moeten bieden als voorwaarde voor onderlinge gegevensuitwisseling. Daarvoor worden vijf niveaus gedefinieerd voor de eisen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
  • Daarnaast levert NEN 7512:2022 een nadere invulling voor een aantal van de beheersmaatregelen van NEN 7510, met dien verstande dat de beheersmaatregelen in NEN 7512 zijn voorzien van het normatieve ‘moeten’ voor het maken van afspraken tussen communicatiepartijen, terwijl bij gerelateerde beheersmaatregelen binnen de eigen organisatie in NEN 7510 ‘behoren te’ staat. De risicoafweging die leidt tot de juiste risicoklasse, is een essentieel element voor het maken van afspraken tussen de partijen. De beheersmaatregelen betreffende de afspraken zelf zijn altijd vereist.
  • NEN 7512:2022 heeft betrekking op de inhoudelijke aspecten van de uitwisseling van gegevens en gaat niet in op de vraag of deze uitwisseling noodzakelijk is. Wel is voorzien in eisen die het mogelijk maken om dergelijke inhoudelijke aspecten van de gegevensuitwisseling te verifiëren, zoals logging.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze norm of over het normalisatietraject in het algemeen? Neem dan contact op met Paul Vermeulen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015-2690318 of e-mail zw@nen.nl

NEN 7512:2022 downloaden

NEN 7512:2022 ‘Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor Gegevensuitwisseling’ is kosteloos beschikbaar via de Normshop van NEN.

  • Je kunt NEN 7512:2022 hier kosteloos downloaden
  • Je kunt NEN 7512:2022 hier inzien zonder in te loggen (HTML)

Overige nieuwsberichten

NEN EGIZ congres

Save the date: NEN EGIZ congres 14 september 2023

5 juni 2023

Op 14 september aanstaande organiseren we weer ons jaarlijkse congres ‘Samen vooruit met Wegiz’. Dit jaar is het Spoorwegmuseum in Utrecht de congreslocatie. Het programma is bijna rond en delen we zodra beschikbaar hier op onze website. Volg ook onze updates via LinkedIn. Vele boeiende sprekers komen die dag naar Utrecht voor een plenaire bijeenkomst in de … Lees meer

Zorg & ICT 2023

Bezoek NEN tijdens Zorg&ICT 2023

5 juni 2023

Van 13-15 juni vind je NEN samen met het ministerie van VWS, VZVZ, Nictiz, Zorginstituut Nederland en Stichting MedMij op één paviljoen op de Zorg&ICT-beurs. Je vindt ons in hal 1 op standnummer B134. Bekijk hier de website van de beursorganisatie met het programma en de mogelijkheid om je gratis aan te melden. Op 13 juni geeft … Lees meer

Verslag webinar Wegiz

Verslag Webinar 'Wegiz met normen en standaarden naar de praktijk'

19 april 2023

Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ geeft een dynamische en gevarieerde presentatie van de actuele stand van zaken over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. ‘It giet oan!’ Een historische uitspraak waarmee in vroegere tijden werd aangekondigd dat de Friese Elfstedentocht door kon gaan. Die komt er dit jaar in elk geval … Lees meer