Zorg & ICT 2022 ‘Samen werken aan zorg en gezondheid’

20 juni 2022

Drie dagen lang was NEN aanwezig op de vakbeurs Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. De Zorg & ICT beurs viel samen met de beurzen ‘Zorgtotaal’ en ‘Support’ en was dit jaar groots opgezet. Zorgaanbieders en ICT-leveranciers waren ruimschoots vertegenwoordigd. Een mooie gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en vakgenoten te ontmoeten.

Tijdens deze dagen was NEN onderdeel van de Artificial Intelligence Tour. Deze tour werd druk bezocht en uiteindelijk zijn 180 bezoekers rondgeleid. NEN-EGIZ organiseerde elke dag een workshop. Graag delen wij met u de presentaties van deze workshops.

(W)EGIZ Stand van Zaken
Presentatie: Mirjam van der Gugten (NEN) & Mark de Lange (VWS)

In deze presentatie werd u meegenomen in de wereld van (W)EGIZ: de wet die in de maak is en de normen en standaarden die worden ontwikkeld. De verschillende normtrajecten en ook certificatie passeerden de revue. Hoe zit het precies en wat kunt u de komende tijd verwachten? En waar kunt u zelf invloed uitoefenen?

NEN-EGIZ Certificatie NEN 7503
Presentatie: Lysette Meuleman (NEN) & Mark de Lange (VWS)

In het concept voorstel van de ‘Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ wordt aangegeven dat informatietechnologieproducten of -diensten moeten zijn voorzien van een certificaat. Het certificaat moet worden verleend door een certificerende instelling. Hoe werkt het certificatiesysteem precies en wat houdt straks een certificaat in? En welke rol speelt NEN hierbij? De eerste gepubliceerde NEN-EGIZ norm NEN 7503 namen wij als voorbeeld. Hier kunt u de presentatie nalezen.

NEN 7512: revisie 2022
Presentatie: Pieter van Gemeren (VZVZ) & Ellen Beem (Ministerie Justitie en Veiligheid, DJI)

Vertrouwen bij de uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie vraagt om meer dan een globale afspraak. De NEN 7512 vormt hierbij een goed hulpmiddel voor partijen om transparante afspraken te kunnen maken en om de verantwoordingsplicht te kunnen invullen. De NEN 7512 vormt mede daarom een wettelijke verplichting voor partijen die persoonlijke gezondheidsinformatie uitwisselen. Nieuwe wet- en regelgeving hebben het noodzakelijk gemaakt om de NEN 7512 te reviseren. In deze presentatie wordt u ‘meegenomen’ naar de achtergrond en de praktijk van de gereviseerde NEN 7512. De presentatoren geven aan dat het voldoen aan de NEN 7512 een meerwaarde heeft voor zorginstelling en leverancier: vertrouwen is een noodzakelijke basis, dit zeker in een tijdperk van toegenomen digitalisering.

Mocht u naar aanleiding van de presentaties vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via egiz@nen.nl

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer