Normontwikkeling EGIZ in relatie tot EHDS

25 mei 2022

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space, EHDS). De Europese Commissie richt zich hiermee op het creëren en versterken van rechten voor burgers zodat zij meer controle hebben op de toegang en de beschikbaarheid van hun zorgdata. Om dit te bereiken worden randvoorwaarden gesteld aan de uitwisseling van gezondheidsgegevens zodat de gegevens daadwerkelijk beschikbaar worden voor de levering van zorg zowel op nationaal niveau als in de EU. Het voorstel gaat nu naar het Europees Parlement en de lidstaten voor verdere bespreking.

In de brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 mei 2022 concludeert minister Kuipers dat ook met een eventuele invoering van de EHDS het nodig is om stappen te blijven zetten richting een wettelijke verplichting voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Op deze manier zorgen we voor de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment zodat zorgverleners passende zorg kunnen verlenen.

Nederland koploperpositie

In Nederland zijn we goed op weg met het ontwikkelen van nationale normen voor elektronische gegevensuitwisseling. Als NEN zijn we lid van het internationale en Europese normalisatienetwerk, waardoor nationale normen waar mogelijk aansluiten bij internationale en Europese normen. Europese normen op het vlak van medische informatica worden ontwikkeld in Technische Commissie CEN/TC 251 ‘Health informatics’. Wij voeren  het secretariaat van deze Europese commissie. Onze nationale normen voor de Wegiz kunnen we daarom op deze manier makkelijk inzetten in Europa.

Raakvlakken EHDS met de Wegiz

Ook de EHDS stelt eisen aan ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. De EHDS regelt toegang en beschikbaarheid voor burgers en zorgverleners tot elektronische gezondheidsgegevens. De volgende gegevensuitwisselingen zijn in de EHDS prioritair: patiëntsamenvattingen, elektronische recepten, elektronische medicatie-uitgifte, medische beeldmaterialen en beeldrapportages, laboratoriumresultaten en ziekenhuisontslagbrieven. Dat komt grotendeels overeen met de geprioriteerde gegevensuitwisselingen waar we nu in Nederland aan werken. In april 2022 is een NEN-norm gepubliceerd voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie (NEN 7503). Daarnaast werken we nu aan een norm voor Basisgegevensset Zorg (BgZ) en beeldbeschikbaarheid.

Meer informatie?

 

 

 

 

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer