Coalitie Beeldbeschikbaarheid op congres ICT&health

13 mei 2022

Artikel van www.gegevensuitwisselingindezorg.nl

Op maandag 9 mei was in theater Amare in Den Haag het (jaarlijkse) congres van ICT&health over de toekomst van de zorg. Het VWS-programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Egiz) presenteerden de Coalitie Beeldbeschikbaarheid, een samenwerking van partijen die werken aan landelijke beschikbaarheid van radiologiebeelden.

In de plenaire openingssessie van het congres werd het al gezegd: ‘Werk samen en maak gebruik van elkaars kennis. Coalitievorming is belangrijk’. Dat was ook de boodschap van Eelke Toonstra (VWS) en Bas van Vliet (programma Twiin). Voor een volle zaal gaven zij de presentatie ‘Radiologiebeelden landelijk beschikbaar. #Hoedan?’ Zij vertelden over de vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen van het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) – waaronder beeldbeschikbaarheid –, over de Coalitie Beeldbeschikbaarheid, en natuurlijk over de relatie van het wetsvoorstel Egiz tot de Europese verordening ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ die net is gepubliceerd.

Toonstra: “Als het gaat over beeldbeschikbaarheid, vragen mensen zich ook altijd af hoe het zit met uitwisseling richting de patiënt. Dat zit zo: het wetsvoorstel verplicht zorgverleners niet om gegevens elektronisch naar patiënten te sturen. Dat ligt buiten de scope van het wetsvoorstel. De patiënt is er wel bij gebaat als gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch gebeurt. En het zal het uiteindelijk ook makkelijker maken om de gegevens bij de patiënt te krijgen.”

NEN-Egiz

Het ministerie van VWS stond naast normalisatie-instituut NEN. Ook NEN was op het congres in het kader van het programma Egiz. Hun presentatie ging over normen en certificatie in het kader van het wetsvoorstel Egiz, en werd gegeven door Shirin Golyardi (NEN) en Mark de Lange (Egiz).

De Lange: “Normen en certificering spelen een cruciale rol binnen Wegiz. Om interoperabilteit tussen ICT-systemen en ICT-infrastructuren te borgen is het met elkaar maken van gedetailleerde afspraken noodzakelijk. Deze afspraken leggen we vast in NEN-normen. Certificerende instellingen gaan toetsen of systemen aan deze normen voldoen. Hierbij zal zoveel mogelijk hergebruik worden gemaakt van al bestaande kwalificaties, zodat de belasting voor leveranciers niet hoger wordt dan noodzakelijk.”

Video Coalitie Beeldbeschikbaarheid

Bekijk ook deze video over de Coalitie Beeldbeschikbaarheid. Daarin legt een aantal partners uit de Coalitie het belang uit van landelijke beschikbaarheid van radiologiebeelden.

V.l.n.r. Monique Moonen (VWS-Egiz), Eelke Toonstra (VWS-Egiz), Lysette Meuleman (NEN), Bas van Vliet (Twiin), Shirin Golyardi (NEN), Femke Loning (NEN) en Mirjam van der Gugten (NEN). Beelden: ©Elodie Burrillon

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer