Informatiebijeenkomst ontwikkeling normen ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie’ en ‘lokalisatie’ voor de zorgsector

25 april 2022

Op 18 mei 2022 van 10.30 tot 12.00 uur organiseert NEN een online informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van drie nieuwe normen in het kader van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie’ en ‘lokalisatie’. Belanghebbende partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst.

De normen worden ontwikkeld in samenhang met de normen voor specifieke gegevensuitwisselingen in het kader van het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Om goede zorg te kunnen leveren, is het nodig dat gezondheidsgegevens van patiënten digitaal worden vastgelegd en kunnen worden uitgewisseld in het zorgnetwerk. Vanwege de verscheidenheid aan ICT-systemen in de zorg, is het belangrijk om generieke en functionele afspraken te maken over infrastructuur, applicaties en middelen.

Specifieke gegevensuitwisselingen
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelt NEN samen met partijen in het werkveld normen voor specifieke gegevensuitwisselingen. Zoals Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie,  Beeldbeschikbaarheid en Basisgegevensset Zorg (BgZ). Generieke functies zijn voor deze gegevensuitwisselingen noodzakelijke onderdelen voor het bereiken  van interoperabiliteit.

Daarom heeft het ministerie aan NEN gevraagd om samen met experts uit het veld te starten met het ontwikkelen van drie normen voor een eerste vier generieke functies. Vanuit de normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’ beginnen verschillende werkgroepen met de volgende thema’s:

  1. Toestemming (van de patiënt)
  2. Identificatie & authenticatie (van de zorgverlener, zorgaanbieder en de patiënt)
  3. Lokalisatie (vindbaarheid van patiëntgegevens)

Aanmelden bijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst geven diverse sprekers, waaronder vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en consultants van NEN, een uitgebreide toelichting op de drie normontwikkelingstrajecten. Naar verwachting starten de werkgroepen in juni 2022.

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan hier.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Paul Vermeulen, telefoon 06-13 14 48 26 of via e-mailadres: paul.vermeulen@nen.nl

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer