Plan van aanpak voor Generieke functies beschikbaar

28 maart 2022

Voor het leveren van goede zorg is het digitaal vastleggen en uitwisselen van patiëntgegevens essentieel. Vanwege de verscheidenheid aan ICT-systemen in de zorg, is het belangrijk generiek en functioneel afspraken te maken over infrastructuur, applicaties en middelen.

De NEN-werkgroep ‘normen voor generieke functies’ heeft op verzoek van het ministerie van VWS in februari 2022 een plan van aanpak opgeleverd voor het opstellen van normen voor generieke functies in het kader van EGIZ. De werkgroep heeft knelpunten voor interoperabiliteit geïdentificeerd. Ook is er een analyse gedaan in hoeverre normalisatie van generieke functies kan bijdragen aan de oplossing. Dit heeft geleid tot een prioritering van onderwerpen die op korte termijn kunnen worden opgepakt in nauwe afstemming met bestaande initiatieven en die in samenhang bijdragen aan een duurzaam zorgsysteem.

Aanvragen van plan van aanpak
Voor iedereen die wil weten wat het plan van aanpak precies inhoudt, kan een PDF-versie van het plan van aanpak aanvragen. Mocht u vragen hebben over dit plan dan kunt u contact opnemen met de NEN-EGIZ projectleiders: Mirjam van der Gugten of Shirin Golyardi.

Vraag uw exemplaar aan

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer