Tweede kamer behandelt Wegiz in april 2022

24 februari 2022

De Tweede Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gepland in april 2022. Het uitstellen van de wetsbehandeling heeft te maken met de wisseling van het kabinet en de benoeming van een nieuwe minister: Ernst Kuipers.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, verplicht deze wet stapsgewijs dat zorgverleners gegevens over patiënten elektronisch en veilig met elkaar uitwisselen, waarbij de privacy van patiënten is geborgd. De wet gaat gelden voor alle zorgverleners, zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg.

Normen vormen de basis

De wet zoals die nu voorligt bij de Tweede Kamer is een kaderwet. Dat betekent dat onder de Wegiz aanvullende afspraken nodig zijn. De wet bepaalt dat zorgprofessionals gegevens elektronisch gaan uitwisselen. Maar het zorgveld bepaalt zelf welke gegevens dat zijn en hoe de uitwisseling plaatsvindt. De verschillende systemen moeten natuurlijk wel op elkaar aansluiten, zodat er echt uitwisseling tot stand komt. Daarom is het belangrijk dat het zorgveld samen met ict-leveranciers afspraken maakt waar een systeem aan moet voldoen om die uitwisseling tot stand te brengen. Deze afspraken legt het zorgveld samen met ict-leveranciers vast in normen. NEN begeleidt de ontwikkeling van die normen.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer