Update: Werkgroep ‘Normen voor generieke functies’

20 december 2021

De werkgroep ‘Normen voor generieke functies’ is 2 november gestart met een plan van aanpak. De werkgroep werkt aan normen voor generieke functies voor interoperabiliteit en gegevensuitwisseling in de zorg.

Om interoperabiliteit te bereiken, is het noodzakelijk om voor generieke functies eenduidige afspraken over taal en techniek vast te leggen. NEN ontwikkelt hiervoor een set normen. Normen voor generieke functies zorgen voor consistente en breed gedragen eisen aan deze functies.

Advies Informatieberaad
Het doel is om het plan van aanpak eind januari 2022 klaar te hebben, inclusief een prioritering van de functies. Daarna wordt het plan voor advies voorgelegd aan het Informatieberaad.

Bijeenkomsten werkgroep
Er wordt gewerkt in 2-3 wekelijkse sessies om het plan eind januari 2022 klaar te hebben. De volgende online sessies zijn gepland:

  • Woensdag 12 januari van 09.00-11.00 uur
  • Woensdag 19 januari van 09.00-11.00 uur
  • Afsluitende bijeenkomst op woensdag 2 februari van 09.00-11.00 uur

Meer informatie
Voor vragen aan VWS kunt u terecht bij Mark de Lange, VWS-projectleider Normen. Voor informatie over de normen en het normalisatieproces, kunt u contact opnemen met Marlous Arentshorst via egiz@nen.nl. Zie ook www.gegevensuitwisselingindezorg.nl (VWS).

Aanmelden werkgroep
Wilt u inhoudelijk bijdragen en deelnemen aan deze werkgroep? Stuur dan een mail naar Roesja Zwartjens

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer