Samenwerking centraal in webinar Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

15 december 2021

Dinsdag 14 december 2021 organiseerden NEN en het ministerie van VWS het interactieve webinar over Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). Daarin stond de samenhang tussen wetgeving, NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden en het gezamenlijke doel waar partijen naar toewerken centraal. Het doel is goede zorg aan patiënten.

Het webinar opende met een toelichting van Ron Roozendaal, Directeur Informatiebeleid / CIO bij het ministerie van VWS. Hij schetste een beeld van de stappen die in Nederland worden gezet rondom de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz), de huidige normontwikkelingstrajecten en de relatie tot vergelijkbare ontwikkelingen in Europa. Het overgrote deel van de deelnemers gaf aan dat de snelheid waarmee de Wegiz nu wordt opgepakt goed is of eigenlijk al veel eerder had moeten gebeuren. Nederland loopt voorop op vlak van standaardisatie voor interoperabiliteit, inclusief het vastleggen van eisen voor eenheid van taal.

Tijdens een rondetafelgesprek tussen Ans van den Bosch (VWS), Gertjan van den Akker (NEN), Karel van den Broek (ZIN) en Conchita Kleijweg (Nictiz) werd de relatie toegelicht tussen de Wegiz, kwaliteitsstandaarden, NEN-normen en informatiestandaarden. Alleen door een goede samenwerking kan het gezamenlijke doel en de samenhang tussen NEN-normen en standaarden worden bereikt.

Aansluitend op het rondetafelgesprek gaf Kaat van der Haar (NEN) een toelichting op de wettelijk verplichte certificatie van de ICT-systemen in het kader van Wegiz. NEN zorgt daarbij voor het vastleggen van de afspraken rondom de toetsing. Het overgrote deel van de deelnemers aan het webinar gaf aan te verwachten dat met certificatie interoperabiliteit bereikt kan worden. En dat is uiteindelijk ook het doel.

Mark de Lange (VWS) en Tom van Engers (voorzitter NEN-werkgroep normen voor generieke functies) gaven een toelichting op de ontwikkeling van normen voor generieke functies. Ook de relatie met de publieke voorzieningen en de rol van VWS kwam daarbij aan bod.

Het webinar werd afgesloten met een oproep van Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, aan het veld om mee te werken aan de ontwikkeling van normen.

Kijk hier het webinar terug.

Meedoen?

Wilt u meepraten over de normen binnen het EGIZ-project? We nodigen u graag uit om input te leveren aan de ontwikkeling hiervan.

Meer informatie

Op de website van het NEN-EGIZ vindt u meer achtergrondinformatie over en beoogde doelen van het EGIZ-project.

Voor verdere informatie of vragen kunt contact met op opnemen via 015 2 690 318 of stuur een e-mail naar EGIZ@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomst ontwikkeling normen voor generieke functies

19 mei 2022

Op 18 mei 2022 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen voor generieke functies. In het kader van de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ontwikkelen we nieuwe normen bij specifieke gegevensuitwisselingen zoals beeldbeschikbaarheid of digitaal receptenverkeer. Sommige functies komen in alle of in ieder geval in meerdere gegevensuitwisselingen terug, de zogenaamde generieke functies. … Lees meer

Aanmelden deelname werkgroepen

15 mei 2022

Aanmelden deelname werkgroepen In opdracht van het ministerie van VWS starten medio 2022 drie NEN-werkgroepen met de ontwikkeling van de volgende normen: Toestemming Identificatie & authenticatie Lokalisatie De normen worden ontwikkeld in samenhang met de normen voor specifieke gegevensuitwisselingen in het kader van Wegiz (Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg), zoals elektronische verwerking en uitwisseling … Lees meer

Coalitie Beeldbeschikbaarheid op congres ICT&health

13 mei 2022

Artikel van www.gegevensuitwisselingindezorg.nl Op maandag 9 mei was in theater Amare in Den Haag het (jaarlijkse) congres van ICT&health over de toekomst van de zorg. Het VWS-programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Egiz) presenteerden de Coalitie Beeldbeschikbaarheid, een samenwerking van partijen die werken aan landelijke beschikbaarheid van radiologiebeelden. In de plenaire openingssessie van het congres … Lees meer