Samenwerking centraal in webinar Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

15 december 2021

Dinsdag 14 december 2021 organiseerden NEN en het ministerie van VWS het interactieve webinar over Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). Daarin stond de samenhang tussen wetgeving, NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden en het gezamenlijke doel waar partijen naar toewerken centraal. Het doel is goede zorg aan patiënten.

Het webinar opende met een toelichting van Ron Roozendaal, Directeur Informatiebeleid / CIO bij het ministerie van VWS. Hij schetste een beeld van de stappen die in Nederland worden gezet rondom de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz), de huidige normontwikkelingstrajecten en de relatie tot vergelijkbare ontwikkelingen in Europa. Het overgrote deel van de deelnemers gaf aan dat de snelheid waarmee de Wegiz nu wordt opgepakt goed is of eigenlijk al veel eerder had moeten gebeuren. Nederland loopt voorop op vlak van standaardisatie voor interoperabiliteit, inclusief het vastleggen van eisen voor eenheid van taal.

Tijdens een rondetafelgesprek tussen Ans van den Bosch (VWS), Gertjan van den Akker (NEN), Karel van den Broek (ZIN) en Conchita Kleijweg (Nictiz) werd de relatie toegelicht tussen de Wegiz, kwaliteitsstandaarden, NEN-normen en informatiestandaarden. Alleen door een goede samenwerking kan het gezamenlijke doel en de samenhang tussen NEN-normen en standaarden worden bereikt.

Aansluitend op het rondetafelgesprek gaf Kaat van der Haar (NEN) een toelichting op de wettelijk verplichte certificatie van de ICT-systemen in het kader van Wegiz. NEN zorgt daarbij voor het vastleggen van de afspraken rondom de toetsing. Het overgrote deel van de deelnemers aan het webinar gaf aan te verwachten dat met certificatie interoperabiliteit bereikt kan worden. En dat is uiteindelijk ook het doel.

Mark de Lange (VWS) en Tom van Engers (voorzitter NEN-werkgroep normen voor generieke functies) gaven een toelichting op de ontwikkeling van normen voor generieke functies. Ook de relatie met de publieke voorzieningen en de rol van VWS kwam daarbij aan bod.

Het webinar werd afgesloten met een oproep van Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, aan het veld om mee te werken aan de ontwikkeling van normen.

Kijk hier het webinar terug.

Meedoen?

Wilt u meepraten over de normen binnen het EGIZ-project? We nodigen u graag uit om input te leveren aan de ontwikkeling hiervan.

Meer informatie

Op de website van het NEN-EGIZ vindt u meer achtergrondinformatie over en beoogde doelen van het EGIZ-project.

Voor verdere informatie of vragen kunt contact met op opnemen via 015 2 690 318 of stuur een e-mail naar EGIZ@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer