Programma webinar ‘EGIZ, werk in uitvoering – de samenhang’ op 14 December 2021

8 december 2021

10:30

Brede context gegevensuitwisseling in de zorg

In welke context speelt gegevensuitwisseling in de zorg zich af in Nederland en hoe verhoudt zich dit tot internationale ontwikkelingen? Wat is de huidige stand van zaken rond het wetsvoorstel Wegiz?

De host van het webinar ‘Erik Peekel’ opent het webinar in gesprek met:

Ron Roozendaal                  Ministerie van VWS

 

10:45

De Samenhang

Tijdens een rondetafelgesprek wordt de samenhang tussen de Wegiz, kwaliteitsstandaarden,NEN-normen eninformatiestandaarden toegelicht.

De tafelgasten zijn:

Ans van den Bosch                Ministerie van VWS

Gertjan van den Akker           NEN

Karel van den Broek              ZIN

Conchita Kleijweg                 Nictiz

 

11:10

Certificatie

Hoe komen certificatieschema’s tot stand? En hoe gaat dat werken in de praktijk?

Luister naar:

Kaat van der Haar                  NEN

 

11:30

Generieke functies

Wat is het verschil tussen generieke functies en generieke voozieningen? Waar is de werkgroep normen voorgenerieke functies mee bezig?

Laat u informeren door:

Mark de Lange                       Ministerie van VWS

Tom van Engers                     NEN-werkgroep normen generieke functies

 

12:00

Afsluiting

 

‘EGIZ, werk in uitvoering – de samenhang’

Alleen met de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek krijgen patiënten de juiste zorg. Soepele elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is daarbij essentieel. Samen met het zorgveld werkt het ministerie van VWS daarom momenteel aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: de Wegiz. Vanuit de Wegiz wordt verwezen naar NEN-normen. De inhoud van de normen wordt bepaald in werkgroepen die door NEN worden begeleid.

Op dinsdag 14 december van 10.30 tot 12.00 uur kunt u deelnemen aan ‘EGIZ, werk in uitvoering – de samenhang’. NEN organiseert het webinar samen met het ministerie van VWS. Meld u hier aan. 

​​​​​​​Wat kunt u verwachten tijdens het webinar?
Bij presentator Erik Peekel schuiven experts aan die de stand van zaken rond de Wegiz toelichten. Daarna volgt een rondetafelgesprek over de samenhang tussen de wet, NEN-normen en standaarden. Tot slot is er een vooruitblik op het werk van het EGIZ-programma in de komende jaren. Ook staan we stil bij uw mogelijke rol.

Deelname is eenvoudig en gratis
Om mee te doen hoeft u geen app of andere software te installeren. U kunt het webinar bekijken via de webbrowser op uw pc, laptop, tablet of telefoon. Aan het webinar zijn geen kosten verbonden.

Uw vragen zijn welkom
Tijdens het webinar is er uiteraard ruimte voor uw vragen. Hebt u nu al een vraag die u graag in het webinar behandeld zou zien? Dan kunt u die meegeven in het invulveld bovenaan deze pagina.  

Terugkijken: het webinar van 30 maart
Het webinar van 14 december is het vervolg op ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ van 30 maart 2021. U kunt het webinar op deze site terugkijken.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer