Highlights uit de bijeenkomst over radiologische beeldbeschikbaarheid

7 oktober 2021
Beelduitwisseling

Donderdag 23 september 2021 was de eerste bijeenkomst van de werkgroep ‘Beeldbeschikbaarheid’ voor de normen die ontwikkeld worden binnen het programma EGIZ. Deze werkgroep gaat een norm opstellen om de beschikbaarheid van radiologisch beeld en verslag te borgen. Dit maakt de uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen makkelijker, zodat de relevante beelden altijd beschikbaar zijn wanneer nodig.

Deze norm past binnen het overkoepelende programma Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg (EGIZ). Het ministerie van VWS neemt op verzoek van het werkveld de regie om vaart te maken met elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dit doet zij via een wetsvoorstel waarin op termijn elektronische gegevensuitwisseling verplicht wordt. Hiervoor is eenheid in taal en techniek nodig. Dit gaat onder andere via NEN-normen, welke verplicht in de wet worden opgenomen.

Voor radiologische beeldbeschikbaarheid wordt een norm ontwikkeld. Op dit gebied zijn door verschillende programma’s in het veld al grote stappen gemaakt. De werkgroep begint dus niet vanaf nul. Het is de taak van de NEN-werkgroep juist de bestaande kennis, nationaal én internationaal, te gebruiken. De werkgroep gaat afspraken vastleggen op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel,  zodat deze ook getoetst kunnen worden.

In de bijeenkomst kwamen een aantal onderwerpen aan de orde:

Scope van de norm

Belangrijk voor de ontwikkeling van de norm is een duidelijke afbakening van de scope en het toepassingsgebied. Uiteindelijk moeten alle beelden en verslagen elektronisch beschikbaar zijn. Om te zorgen dat er binnen redelijke tijd resultaat geboekt kan worden, begint de werkgroep met radiologische beeld en verslag. Het gaat om beeld opvragen en doorsturen (push en pull) in verschillende use cases zoals Spoed, Intercollegiaal Consult, Multi Disciplinair Overleg of Doorverwijzing.

Elementen

De werkgroep heeft geïnventariseerd wat belangrijke elementen zijn voor de norm. De werkgroep benoemde onder andere de tijdlijn waarop relevante beelden direct voor de zorgverlener te zien zijn, schaal- en implementeerbaarheid, afspraken over generieke functies, aansluiting op internationale normen en ontwikkelingen en aansluiting op de praktijk en klinische relevantie.

Help mee bij normontwikkeling

De ontwikkeling van deze norm is nog in de beginfase. NEN maakt graag gebruik van kennis en expertise om de norm zo goed en helder mogelijk te maken. Met name eindgebruikers zoals zorgverleners (bijvoorbeeld radiologen) worden uitgenodigd om deel te nemen in de werkgroep. Zo zorgen we dat de norm aansluit op het werkproces en de klinische relevantie te bewaken.

Meer informatie

Wilt u deelnemen in de werkgroep 7541 ‘Beeldbeschikbaarheid’, neem dan contact op met Lysette Meuleman, telefoon 015 2 690 318 of stuur een email.

Overige nieuwsberichten

Programma webinar 'EGIZ, werk in uitvoering - de samenhang' op 14 December 2021

8 december 2021

10:30 Brede context gegevensuitwisseling in de zorg In welke context speelt gegevensuitwisseling in de zorg zich af in Nederland en hoe verhoudt zich dit tot internationale ontwikkelingen? Wat is de huidige stand van zaken rond het wetsvoorstel Wegiz? De host van het webinar ‘Erik Peekel’ opent het webinar in gesprek met: Ron Roozendaal                  Ministerie van … Lees meer

Terugblik op de lezingen Zorg & ICT vakbeurs

22 november 2021

Op 2, 3 en 4 november was NEN aanwezig met een stand op de Zorg & ICT vakbeurs in de Jaarbeurs. NEN heeft partijen geïnformeerd over de rol van normalisatie, certificatie en de lopende normontwikkeltrajecten. Hierbij was er met name aandacht voor normen en certificatieschema’s die onder de Wet Elektronische Gegevens Uitwisseling in de Zorg … Lees meer

Werkgroep ‘Normen voor generieke functies’ van start

18 oktober 2021

De werkgroep ‘Normen voor generieke functies’ start op 2 november met een plan van aanpak. De werkgroep werkt aan normen voor generieke functies voor interoperabiliteit en gegevensuitwisseling in de zorg. Om interoperabiliteit te bereiken, is het noodzakelijk om voor generieke functies eenduidige afspraken over taal en techniek vast te leggen. NEN ontwikkelt hiervoor een set … Lees meer