Publicatie NEN 7522:2021 norm voor ontwikkeling en beheer van standaarden en stelsels van standaarden in de zorg

15 september 2021

De norm voor het hanteren van code- en andere terminologiestelsels NEN 7522:2010 is herzien. De nieuwe norm is nu beschikbaar in de normshop van NEN.

NEN 7522:2021 ‘Medische informatica – Ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden‘ stelt eisen aan organisaties die standaarden en stelsels van standaarden ontwikkelen en beheren. De norm kan bijvoorbeeld worden gebruikt door organisaties die standaarden ontwikkelen en beheren op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ).

De belangrijkste wijzigingen

  • De herziene norm voorziet in de groeiende behoefte aan een overkoepelende regie in de informatievoorziening in de zorg vorm gekregen met het formuleren en definieren van een ‘Stelsel van standaarden’.
  • Daarnaast heeft in de herziene norm de generieke standaarden, zoals de Zorginformatiebouwstenen (zibs) en de BasisgegevenssetZorg (BgZ), een eigen plaats gekregen.
  • Een belangrijk kenmerk van NEN7522 is het denken in rollen, dit onderwerp is gehandhaafd en verder aangevuld en verduidelijkt. Dit uit zich onderandere door de introductie van de rol van eindgebruiker in de norm. Met een eindgebruiker wordt bijvoorbeeld een zorgverlener bedoeld, die in de praktijk, als ervaringsdeskundige, de gevolgen van het toepassen van standaarden in systemen ervaart.
  • In de herziene norm is een evenwicht bereikt tussen de eisen die gesteld worden aan het beheren van individuele standaarden en aan het beheer van een stelsel en standaarden.
  • De norm gaat vooral in op de procedurele kant van het beheer van individuele standaarden en het beheer van een stelsel van standaarden en gaat vrijwel niet in op de inhoud van individuele standaarden.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Paul Vermeulen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer